Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
maugham
Topic Starter
Berichten: 155

beroep vredegerecht

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (13 jun 2007 11:58)

Kab iemand mij een model bezorgen van een verzoekschrift voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, burgerlijke zaken dus, voor een beroep tegen een vonnis van het vredegerecht. Alvast hartelijk bedankt.

Lex
Berichten: 3173
Locatie: N51° 13.797' E004° 26.612'

#2 , 1 decennium 1 jaar geleden (19 jun 2007 11:08)

HOGER BEROEP BIJ VERZOEKSCHRIFT
(Ger.W. art. 1056, 2? e.v.)

Aan het [Hof van Beroep / Arbeidshof] te ..................................


Aan de [Rechtbank van Eerste Aanleg / Rechtbank van Koophandel] te .................................., zitting houdende in hoger beroep,


Geeft te kennen:

..................................(naam, voornaam, beroep), wonende te ..................................(adres), hierna te noemen [verzoeker / appellant], [die zal verschijnen door zijn advocaat Mr. .................................., kantoorhoudende te ..................................(adres), die ondertekent / die ondertekent en die zal verschijnen in persoon],

dat verzoeker hierbij hoger beroep instelt tegen het vonnis op tegenspraak dat op ..................................(datum) door ..................................( gerecht) is gewezen tussen verzoeker als [eiser / verweerder] en:


..................................(naam en voornaam, beroep), wonende te ..................................(adres),


<<voor>>


bij welk vonnis ..................................(inhoud van de veroordeling);
dat dit hoger beroep gericht is tegen de partij .................................., ge?ntimeerde;


en niet tegen de partijen .................................., [die niet worden opgeroepen / die alleen tot bindendverklaring van de beslissing in hoger beroep worden opgeroepen];


dat dit hoger beroep gegrond is op de navolgende grieven ..................................( opgave van de grieven);


[<<dat>> voor deze zaak slechts een kort debat vereist is daar ..................................(redenen ), zodat verzoeker vraagt dat deze zaak op de inleidende zitting wordt behandeld<<althans>> / dat voor deze zaak, als bepaald in artikel 1066, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, slechts een kort debat vereist is, zodat verzoeker vraagt dat de zaak op de inleidende zitting wordt behandeld <<althans>>];


dat de griffier hierbij verzocht wordt van dit verzoekschrift bij gerechtsbrief kennis te geven aan de hiervoren genoemde ge?ntimeerde <<en>>, <<alsook>>, met vermelding dat zij allen van hun verschijning akte zullen moeten laten nemen op de terechtzitting van ..................................(datum) van de ..................................e kamer van ..................................(gerecht), zaal nr. .................................., ..................................e verdieping ...................................


REDENEN waarom hij u verzoekt:
dit hoger beroep toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te verklaren; om de grieven hiervoren aangehaald, het bestreden vonnis te vernietigen en, opnieuw recht doende, (de oorspronkelijke vordering toe te wijzen en .................................. te veroordelen om .................................. / de oorspronkelijke vordering niet toelaatbaar, althans niet ontvankelijk, althans niet gegrond te verklaren ..................................)


het arrest / vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad en niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder zekerheidstelling en met uitsluiting van kantonnement.


het arrest / vonnis bindend te verklaren voor partijen die daartoe zijn opgeroepen.


Aldus opgemaakt te .................................., de ..................................(dag, maand en jaar) en neergelegd ter griffie in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn <<en>>, met verzoek aan de griffier deze zaak onverwijld op de rol in te schrijven.

(handtekening van de appellant of van zijn advocaat )

Suc6

maugham
Topic Starter
Berichten: 155

#3 , 1 decennium 1 jaar geleden (19 jun 2007 18:39)

Heel hartelijk bedankt

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”