Garantie smartphone bij eigen fout

ArnoDec
Topic Starter
Berichten: 1

Garantie smartphone bij eigen fout

#1 , 17 aug 2013 12:28

Beste

Vorige week heb ik per ongeluk mijn smartphone laten vallen, waardoor het scherm een serieuze barst heeft gekregen. Mijn gsm is nog steeds bruikbaar, en ik kan er nog alles perfect mee uitvoeren, maar toch zou het beter zijn als het scherm toch vermaakt zou kunnen worden. Maar aangezien dit vaak nogal duur kan uitvallen (en het soms dan zelfs beter is een nieuwe gsm aan te kopen), zou ik het graag eerst proberen via de garantie. Uiteraard staat in de garantieverklaring van de leverancier dat zij niet aansprakelijk zijn voor ongevallen waar de gebruiker zelf voor verantwoordelijk is, en dat is hier dus wel zo. Er staat ook vermeld dat "de beperkte garantie niet de fysieke schade op het oppervlak van het product dekt, inclusief maar niet beperkt tot scheuren of krassen op het LCD-scherm of cameralens."

Deze smartphone werd vrij recent aangekocht (19-06-2013) en valt dus zeker nog binnen de normale garantieperiode van 2 jaar, maar zou dat dan toch nog eventueel kunnen geregeld worden dat deze schade wordt opgelost in garantie?

Alvast bedankt voor de reactie!
Laatst gewijzigd door ArnoDec op 17 aug 2013 13:46, 1 keer totaal gewijzigd.

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
mava105
Berichten: 21511
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 17 aug 2013 12:30

Die fabrikanten zijn ook niet van gisteren, en ketsen zo al om de haverslag herstellingen af omdat ze zogezegd door eigen fout zijn ontstaan. Ik geef u weinig kans op slagen.

rechtvaardig
Berichten: 105

#3 , 17 aug 2013 12:55

Indien dit zo niet lukt, bestaat er dan een middeltje om de leverancier toch het scherm gratis te laten vervangen, door bijvoorbeeld te zeggen dat de schade er niet is gekomen door een fout van mezelf?
de garantiewet is hier zo overduidelijk, waarbij het moet gaan om gebreken !!!!
en
Die fabrikanten zijn ook niet van gisteren, en ketsen zo al om de haverslag herstellingen af omdat ze zogezegd door eigen fout zijn ontstaan.
hier moet die zogezegd zelfs niet vermeld. die barst is er dus niet door de fabrikant/handelaar gekomen !!!!
hier is zelfs geen interpretatie of discussie mogelijk.
TS heeft totaal geen recht hier op enige garantie, sorry , en dan maar proberen om maar een kronkel te vinden.
neen de smartphone werkt nog en daar moet TS maar leren leven met die kras ipv op zoek te gaan naar goedkope uitvluchten en leugentjes om die kras gratis weg te krijgen..

Reclame

snellemichiel
Berichten: 193

#4 , 17 aug 2013 14:47

Code: Selecteer alles

Art. 1649quater. § 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking. In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn. § 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. § 3. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken. § 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is. § 5. De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 1.
Volledige wettekst ter volledigheid: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... 1&numero=1


Je zal dus rekening moeten houden met:

Code: Selecteer alles

§ 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.
U valt dus binnen de 6 maanden wat dus inhoudt dat een gebrek aan overeenstemming ZONDER tegenbewijs aanzien wordt als een gebrek bij levering en dus de verkoper aansprakelijk is.

Code: Selecteer alles

§ 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.
Dit theoretisch gezien.
De verkoper gaat zeggen dit is door uw toedoen veroorzaakt en was niet aanwezig tijdens de levering. Dus tegenbewijs is gegeven door de leverancier dat door de consument zijn fout scheur is toegebracht.
Een vermoeden is nog steeds een vorm van bewijs, aangezien ze waarschijnlijk anders niet veel zullen hebben dat als nuttig bewijs geacht wordt, dat bijvoorbeeld scherm niet kapot was bij levering kunnen zij niet echt strikt zwart op wit bewijzen.

Tenzij ze bij elke levering verpakking opendoen en foto's nemen van de geleverde producten lijkt mij zeer onwaarschijnlijk (en dan nog ...)

Wat u ook gaat aanhalen zij gaan waarschijnlijk bij hun standpunt blijven dat dit veroorzaakt is door de consument.
U kan dit dan eventueel voor een rechtbank slepen en dan zou het wel eens kunnen dat u theoretisch u gelijk gaat halen.
Maar leg maar eens uit dat u 2 maanden of meer gewacht hebt met het aangeven van een scheur in uw scherm dat zogezegd aanwezig zou zijn vanaf levering ... (Ook al hebt u legaal gezien 2 maanden op zijn minst)
Dit kan enkel maar meer het vermoeden aanwakkeren van zelf schade toegebracht te hebben.
Ik vermoed dus dat de rechtsspraak helaas niet positief zal zijn en u dus zou verliezen.

En al zou dit wel positief zijn moest u een rechtszaak aanspannen.

Code: Selecteer alles

Art. 1649quinquies. § 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden. De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vorm van genoegdoening geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op : - de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben; - de ernst van het gebrek aan overeenstemming; - de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument. § 3. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen : - indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of - indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht. In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

Code: Selecteer alles

§ 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.
buiten verhouding;

Moest u gelijk krijgen dan gaat de winkel zich gewoon beroepen op het feit dat het scherm vervangen buiten verhouding is. (Zoals u zelf al reeds duidelijk maakte dat een scherm vervangen enorm duur is.)
Wat gaat u dan wel krijgen een prijsvermindering die 10% ofzoiets KAN bedragen, in verhouding met de kras op het toestel en leeftijd. Dus het hele proces en de procedure zal voor niets of heel weinig zijn.


___________________________________________
Persoonlijk mening: Potje breek potje betalen niet? ... Doe een ander niet aan wat u zelf niet zou willen meemaken/krijgen.
Meer heb ik over dit "onder het net willen vissen" niet te zeggen. Buiten een 'uitgebreide' 'uiteenzetting' ^. ;)
Verder is dit ook een juridisch forum niet zoek het "achter poortje" forum.

Jabo
Berichten: 96

#5 , 17 aug 2013 15:12

Ik weet dat er credit cards zijn die aankopen verzekeren, mits aangekocht met die creditcard.
Succes, J

rechtvaardig
Berichten: 105

#6 , 17 aug 2013 21:42

het gaat hier niet over een gebrek maar over schade.
gebrek
"het gebrek zelfst.naamw.Uitspraak: [xəˈbrɛk] Verbuigingen: gebrek|en (meerv.) 1) iets dat er niet is of waarvan er te weinig is Voorbeeld: `gebrek aan schoon drinkwater`
Gebrek
Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), behoefte, schaarschheid, mangel; ontstentenis; lichamelijk ongemak; onvolledigheid, leemte; bij gebreke van, aangezien (iets of [iemand] ) ontbreekt; in gebreke blijven, niet nakomen wat men beloofd heeft, niet doen wat men behoort te doen
gebrek
•tekort •defect, mankement.
gebrek
Een reden waarom een zaak minder geschikt is voor het gebruik waarvoor de zaak is gekocht dan verwacht was. Zo kan het frame van een fiets zijn doorgeroest, of kan een paard een ziekte hebben. Als het gebrek niet goed te zien was bij de koop, dan is sprake van een ‘verborgen gebrek’ en kan de koper zijn recht gaan halen bij de verkoper"

wel de smartphone werkt volledig, en doet wat er van verwacht wordt zoals TS zelf zegt.
Mijn gsm is nog steeds bruikbaar, en ik kan er nog alles perfect mee uitvoeren, maar toch zou het beter zijn als het scherm toch vermaakt zou kunnen worden.
en schade moet bij levering vastgesteld worden, niet na 2 maanden. dit is geen verborgen schade maar duidelijk zichtbaar.
als ik een nieuwe wagen koop met met duidelijke blikschade ga ik er toch ook niet eerst 2 maanden met rondrijden en dan naar de garage vragen om deze onder garantie te laten uitdeuken en herspuiten ??
anders hoef je toch geen omniumverzekering meer, ik bots door eigen fout de eerste 6 maanden en breng dan de wagen maar binnen voor herstelling onder garantie ??!!!
neen, hoezeer TS voor zijn eigen fout een ander wil laten opdraaien, juridisch gezien is zijn kans gelukkig nihil.

Sirkii
Berichten: 4928

#7 , 17 aug 2013 22:18

Om een lang verhaal kort te maken : een gebroken lcd scherm valt niet onder garantie.

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#8 , 20 aug 2013 09:52

Om een lang verhaal kort te maken : een gebroken lcd scherm valt niet onder garantie.
Correctie: een gebroken LCD scherm DOOR EIGEN TOEDOEN valt niet onder garantie. Als u een smartphone in verpakking koopt en als u thuiskomt merkt u bij het uitpakken dat het scherm gebarsten is, valt dit weldegelijk onder de garantie. Maar in het geval van de topic starter heeft hij idd geen recht op garantie.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Sirkii
Berichten: 4928

#9 , 20 aug 2013 09:56

Om een lang verhaal kort te maken : een gebroken lcd scherm valt niet onder garantie.
Correctie: een gebroken LCD scherm DOOR EIGEN TOEDOEN valt niet onder garantie. Als u een smartphone in verpakking koopt en als u thuiskomt merkt u bij het uitpakken dat het scherm gebarsten is, valt dit weldegelijk onder de garantie. Maar in het geval van de topic starter heeft hij idd geen recht op garantie.
Hoe ga je bewijzen dat ie gebroken in de verpakking zat als j m niet in de winkel uitpakte?

Veebee
Berichten: 565

#10 , 20 aug 2013 10:12

Om een lang verhaal kort te maken : een gebroken lcd scherm valt niet onder garantie.
Correctie: een gebroken LCD scherm DOOR EIGEN TOEDOEN valt niet onder garantie. Als u een smartphone in verpakking koopt en als u thuiskomt merkt u bij het uitpakken dat het scherm gebarsten is, valt dit weldegelijk onder de garantie. Maar in het geval van de topic starter heeft hij idd geen recht op garantie.
Hoe ga je bewijzen dat ie gebroken in de verpakking zat als j m niet in de winkel uitpakte?
Omdat een 'normale' consument geen drie maand wacht om zijn toestel uit de doos te halen? :) Of alleszins ook geen drie maand wacht om melding te maken van schade ;)

Spijtig, maar TS heeft geen recht op zijn garantie in dit geval en als hij eerlijk is, dan weet hij dit zelf ook ...

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#11 , 20 aug 2013 11:19

Hoe ga je bewijzen dat ie gebroken in de verpakking zat als j m niet in de winkel uitpakte?
Je moet helemaal niets bewijzen. Je moet uiteraard geen maanden wachten om met het toestel terug naar de winkel te gaan, maar als je de volgende dag (of misschien zelfs nog dezelfde dag) teruggaat naar de winkel, is het aan hen om te bewijzen dat de schade door jou toegebracht is, niet andersom. Als het toestel effectief met gebroken scherm in de verpakking zat, zal het voor hen niet mogelijk zijn te bewijzen dat de schade door jou toegebracht is, en zijn ze verplicht het toestel om te ruilen / te laten herstellen.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

mava105
Berichten: 21511
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#12 , 20 aug 2013 11:24

Totdat ze kunnen bewijzen dat het toestel al die maanden in gebruik is geweest. :(
Een technieker kan de ingebrachte gegevens op het toestel immers zichtbaar maken.

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#13 , 20 aug 2013 12:08

Totdat ze kunnen bewijzen dat het toestel al die maanden in gebruik is geweest. :(
Een technieker kan de ingebrachte gegevens op het toestel immers zichtbaar maken.
Mava, ik heb het over een situatie waar je ECHT een smartphone koopt in de winkel, waar bij thuiskomst blijkt dat het glas van het scherm gebroken is (en zo in de verpakking zat). Als ik er de volgende dag mee terug ga naar de winkel, en de technieker meldt me dat het toestel maanden in gerbuik geweest is, dan zou ik toch eens uitleg gaan vragen aan de winkel, hoor! Gisteren een nieuw toestel kopen dat blijkt al maanden in gebruik te zijn geweest???
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

mava105
Berichten: 21511
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#14 , 20 aug 2013 12:32

Maar TS had het over zijn reeds gebruikte smartphone, en daarover ging deze post toch. :roll:

Veebee
Berichten: 565

#15 , 20 aug 2013 12:35

Maar TS had het over zijn reeds gebruikte smartphone, en daarover ging deze post toch. :roll:
Klopt en ook dat hij niet de garantie kan inroepen want dat hij zelf de oorzaak is van de schade, nogal lange topic aan het worden :)

Terug naar “Consumenten Koop”