Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Kapoen
Topic Starter
Berichten: 2

op reis met mijn zoon

#1 , 1 decennium 7 maand geleden (04 jun 2007 15:47)

Ik heb een zoontje uit mijn eerste huwelijk en zou graag deze zomer met hem voor 1 week naar Duitsland op reis gaan in de periode dat ik hem op vakantie bij mij heb.

Welke documenten heb ik nodig? is zijn kinderpasje voldoende of moet er ook nog een reispas zijn? Mijn zoon is ingeschreven bij mijn ex.

Mijn ex zegt dat ik in geen geval iets kan aanvragen dat zij dat moet doen en vooral haar toestemming geven anders ga ik nergens met mijn zoon.

Zelfs als ik gewoon een paar uur over de grens naar Sluis in Nederland ga en ik geen toestemming heb van haar is dat ONTVOERING zegt ze.

Kan ik zelf de documenten afhalen op het gemeentehuis of moet zij altijd het laatste woord hebben.


Gepluimde huurder
Berichten: 24

#2 , 1 decennium 7 maand geleden (04 jun 2007 16:16)

Beste Kapoen,

Ik kan je niet op alles antwoord geven maar kan je wel melden dat je inderdaad een reispasje nodig hebt, een kinderpasje is inderdaad niet voldoende. Je mag zonder reispasje helemaal niet de grens over. Vergeet ook niet een europees geldend verzekerings kaartje te regelen. dit heb je nodig mocht er onverhoopt iets gebeuren en je een beroep doen op de medische wereld. een sis kaart kunnen ze namelijk in het buitenland niet uitlezen.

Naar mijn weten moeten beide ouders tekenen voor een reispasje, dat omdat dat er dan eigenlijk al toestemming gegeven word dat het kind met de ouder kan reizen.

Naar mijn weten hoef je geen toestemming te hebben om je kind mee te nemen naar het buitenland als hij wettelijk gezien bij jou is en het kan volgens mij al helemaal geen ontvoering genoemd worden indien uw kind gewoon weer optijd terug is bij uw ex partner. Dit kan ik wetterlijk niet onderbouwen dus zou afgaan op advies van een van de adviseurs hier.


Met vriendelijk groet en succes!

roderidder
Berichten: 2960
Contacteer: Website

#3 , 1 decennium 7 maand geleden (04 jun 2007 23:52)

Hier wordt ??n van de pijnpunten geraakt.

Binnenlandse zaken heeft ooit een (illegale) richtlijn gegeven waarbij de ambtenaren van de burgerlijke stand de reispasjes enkel mocht overhandigen aan de de ouder die de hoofdverblijfplaats van de kinderen heeft toegewezen gekregen. Ten tijde ik voor informatie ging zou dat zijn om ontvoering tegen te gaan. Binnenlandse zaken dient zich te schikken naar de uitspraak van de rechter en als beide ouders het ouderlijk gezag hebben dan moet men dit pasje overhandigen aan de ouder die erom verzoekt.

Zo zijn er rond deze periode heel wat mensen die via een kortgedingprocedure dat reispasje afdwingen gelet hun geboekte reis niet kan doorgaan zonder die documenten.


Het is dus hier Binnenlandse zaken die hier ronduit vaderdiscriminerende maatregelen heeft genomen. Inmiddels blijken sommige gemeentebesturen beter ingelicht te zijn (nieuwe richtlijn) en overhandigen deze reispasjes aan de ouder die erom verzoekt en dus zoals het hoort.

Het klopt wel dat als U ??n daguitstap (of minder) naar vb. Nederland gaat en het kind daar buiten de voorziene verblijfsregeling daar vasthoud men in overtreding is waarbij de minimum gevangenisstraf 1 jaar is (art.432?2). Maar dit is weer zo een wet waarvan justitie deze enkel toepast a charge tegen vaders, maar maar zelfs als moeders dit ter zitting toegeven gebeurd er niets.

Indien het kind bij U hoort te zijn mag U er mee naar de speeltuin gaan die U kiest, of de speeltuin nu Plopsaland is of ergens in Timboektoe ligt, zal niet veel uitmaken omdat je zelf mag kiezen naar welke speeltuin je gaat met je eigen kind.

Neem anders ook eens en kijkje bij de mediatheek van http://www.baso.be
"Grote stap voor gelijkheid van ouders"


RR

Jorre

#4 , 1 decennium 7 maand geleden (05 jun 2007 17:56)

Reis Wijs - Reisdocumenten
Reizen met minderjarige kinderen

Opgelet: voor een en hetzelfde land hebben kinderen onder de twaalf jaar soms andere reisdocumenten nodig dan personen ouder dan twaalf jaar.

Sinds 1 september 1999 is het zo dat ouders die een nieuw paspoort aanvragen of hun oude laten verlengen, hun kinderen niet meer kunnen laten bijschrijven in hun paspoort. Een individueel paspoort is nodig.

Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is afhankelijk van de reisbestemming:

Reizen naar een land waarvoor Belgen een paspoort nodig hebben
Een kind, zelfs een pasgeboren baby, heeft een eigen paspoort nodig.

Reizen naar landen waarvoor de identiteitskaart volstaat
Vanaf de leeftijd van 12 jaar heeft elk Belgisch kind een eigen identiteitskaart waarmee het naar de landen waarvoor een identiteitskaart volstaat, kan reizen.Kinderen onder 12 jaar kunnen een 'bewijs van identiteit' krijgen. Dit is een bewijs met pasfoto dat op aanvraag door de gemeenteadministratie wordt verstrekt. Het bewijs van identiteit is twee jaar geldig (of tot de twaalfde verjaardag) en wordt op vraag van de ouders door het gemeentebestuur afgegeven. Alle lidstaten van de Europese Unie behalve Litouwen aanvaarden dit bewijs van identiteit wanneer het kind vergezeld is van de ouders. Om volledig zeker te zijn richt men zich best tot het reisbureau of de ambassade van het land van bestemming.

In enkele pilootgemeenten kunnen kinderen onder 12 jaar ook een ? elektronisch identiteitsdocument ?, de Kids-ID, gelijkwaardig aan een bewijs van identiteit, krijgen.

Verwar het identiteitsbewijs niet met het identiteitsstuk, het witte kartonnetje van 6 op 6 centimeter zonder foto en zonder geldigheidsduur in een plastiek hoesje dat de Belgische gemeente waar het kind eerst wordt ingeschreven, afgeeft. Dit identiteitsstuk wordt in het buitenland niet als identiteitsdocument aanvaard.

Veel moeilijkheden kunnen voorkomen worden wanneer het kind een eigen paspoort heeft, vooral bij reizen buiten de Europese Unie.


De aanvraag van een paspoort voor kinderen
Een paspoort voor een kind wordt eveneens bij de gemeente aangevraagd op overlegging van twee pasfoto's.

Tot 18 jaar moeten de ouders of de voogd toestemming verlenen.


Geldigheidsduur

Minderjarigen (tot 18 jaar oud) ontvangen een paspoort dat vijf jaar geldig is, zoals volwassenen.

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures/formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen.

Wanneer het kind reist met een ouder, staat het de ouders vrij het akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente, en deze schriftelijke toestemming mee op reis te nemen.

Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van anderen dan zijn ouder(s) reist.

Belgische reizigers kunnen steeds informeren over de benodigde documenten bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Zeker wanneer het kind alleen reist, is het aanbevolen te informeren bij de ambassade of het consulaat en de luchtvaartmaatschappij.


Let wel:
Sommige gemeenten durven tegen de richtlijnen in te gaan van het Ministerie en leggen hun eigen regels op t.a.v. ouders bij wie hun kind geen hoofdverblijfplaats heeft.

j.demoor
Berichten: 10310

#5 , 1 decennium 7 maand geleden (06 jun 2007 14:54)

?Art.374...Hij(=de rechter) bepaalt de wijze waarop de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, persoonlijk contact met het kind onderhoudt....?(Burgerlijk Wetboek).

Ik ga ervan uit dat ?in de periode dat ik hem op vakantie bij mij heb? blijkt uit een vonnis of gehomologeerde overeenkomst E.O.T.

Indien dit vonnis of die overeenkomst geen beperkingen opleggen betreffende de plaats waar het recht op persoonlijk contact wordt uitgeoefend dan zijn er ook geen beperkingen.Er is dan evenmin ?ontvoering? in de zin van art.428 Strafwetboek.

Inzake kinderpasjes zie bvb. http://www.antwerpen.be/eCache/BTH/15/1 ... MyNzA.html

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be .Klik in de balk achter ?Juridische aard? op het omgekeerd driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige WetBOEKEN.

Jorre

#6 , 1 decennium 7 maand geleden (06 jun 2007 18:26)

j.demoor schreef:Inzake kinderpasjes zie bvb. http://www.antwerpen.be/eCache/BTH/15/1 ... MyNzA.html


Net omwille van het verschil tussen de gemeenten inzake de voorwaarden tot aflevering, zou ik Kapoen (en iedereen die deze vraag zou hebben) aanraden om de website van de gemeente waar het kind hoofdverblijfplaats heeft te consulteren i.v.m. reisdocumenten , enz...

In het bovenstaande voorbeeld wil ik wel naar de juiste link verwijzen voor wie zich in Antwerpen dient aan te bieden: Kinderpasje hierboven heeft geen enkele juridische waarde, de kinderidentiteitskaart echter wel.

http://www.antwerpen.be/eCache/BTH/15/116.cmVjPTM0MDU.html Identiteitsbewijs kind
de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Indien de persoon, die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet hij/zij in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over dit hoederecht beschikt.
Opgelet! Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.


Brugge bvb. vermeldt dan weer niets ivm met het kinderidentiteisbewijs, behalve ivm het paspoort; zij verwijzen in ieder geval naar de site van Buitenlandse Zaken

Terug naar “Echtscheiding”