Mag je een (2dehands) auto kopen met enig doel doorverkopen

twov
Topic Starter
Berichten: 2

Mag je een (2dehands) auto kopen met enig doel doorverkopen

#1 , 03 jul 2013 14:15

Ik vraag me af of je, als je ergens echt een koopje kan doen wat betreft een 2de-hands auto, deze kan kopen (van particulier) met de bedoeling hem daarna, met winst uiteraard, door te verkopen?
Het zou dus niet de bedoeling zijn om de auto op eigen naam te nemen en er zelf met te rijden maar direct door te verkopen.
Kan/mag dit en hoe doe je dit praktisch (keuring, BIV, verzekering etc)? Of zit je dan toch in de illegaliteit (hoewel ik niet inzie wat er illegaal zou zijn)?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
snellemichiel
Berichten: 193

#2 , 03 jul 2013 14:52

http://www.goca.be/nl/p/tweedehandskeuring-kampeer" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.belgopocket.be/nl/content/tweedehandsauto" onclick="window.open(this.href);return false;

Deze links geven je wel voldoende informatie in verband met documenten en keuring.

Wel opletten met dit! Als je dit op regelmatige tijdstippen doet kan de fiscus wel eens aankloppen.
Zeker als de wagens niet ingeschreven zijn op uw naam maar direct worden doorverkocht. Want op dat moment kan het aanzien worden als een inkomen en kan de fiscus wel eens gaan belasten. ;)
Illegaal is het niet zolang u in orde bent met alle papieren, maar als je dit een regelmaat maakt kan de fiscus wel aankloppen om hun deel te vragen. ;)

denlowie
Berichten: 15707
Juridisch actief: Nee

#3 , 03 jul 2013 16:00

De keuring zal je problemen opleveren, je moet een handelaarsplaat hebben om een ander voertuig dat niet ingeschreven is te laten keuren, tenzij de vorige eigenaar hem liet keuren voor verkoop maar deze keuring is beperkt in tijd, ik geloof drie maanden.

En de verkoop van tweedehandswagens is wel een gereglementeerd beroep.
En ook sommige belastingdiensten houden de zoekertjes en andere verkoopwebsites zeer goed in de gaten.

En wat het grote probleem is dat een koper een garantie wil en daar wringt soms het schoentje, hun wagen gaat stuk en ze dienen klacht in en dan blijkt dat je niet in regel bent !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

twov
Topic Starter
Berichten: 2

#4 , 04 jul 2013 12:06

Zal het maar laten denk ik, lijkt me een beetje té veel gedoe...
Bedankt voor de reacties.
mvg

4ringsdude
Berichten: 274

#5 , 04 jul 2013 18:56

Je kan zonder probleem een wagen aankopen om hem verder te verkopen. Het enige wat je moet trachten te doen is de wagen die je aankoopt gekeurd aan te kopen en dat je de wagen dat binnen de 2 maand na keuring verkocht hebt.
Andere optie is de wagen aan te kopen met keuring en deze dan als hij niet direct verkocht geraakt te verkopen zonder keuring (meeneemprijs voor export) In het slechtste geval schrijf je de wagen in net voor de keuring vervalt en dan kan je met die platen naar de keuring voor verkoop.

Maar in mijn ogen is het gewoon een pakje wagen... als die niet binnen de 2 maand verkocht geraakt maar je vind later een koper dan kan je voor 50e Z-platen huren.

Wat de fiscus betreft... Je mag als particulier niet meer dan 11 wagens per jaar verkopen. Vanaf 12 wagens ben je een handelaar.

Dus als het effectief een koopje is zou ik niet aarzelen en die wagen kopen.

Franciscus
Berichten: 35349

#6 , 04 jul 2013 19:02

Is nochtans wettelijk niet toegelaten.
Enkel de garagist zelf ( of bij wet toegelaten personen) mogen met die Z-plaat naar de keuring.
Is nog steeds veel te weinig controle op.

j.demoor
Berichten: 10360

#7 , 05 jul 2013 08:07

Een 2de-handsauto doorverkopen is op zich niet verboden.

Echter : “Artikel 90(aj. 2013)Diverse inkomsten zijn:1° onverminderd...winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen en bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen...”(10 april 1992 Wetboek Inkomstenbelastingen).

“Art.23sexies.§ 1. Ongeacht de regels betreffende de periodieke keuringen, zijn niet-periodieke keuringen verplicht :...3° vóór de inschrijving op naam van een andere titularis, voor de voertuigen van de categorieën M1...”(15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.).

“Artikel 6. Is de belasting schuldig al wie een of meer van de in artikelen 3 en 4 genoemde voertuigen aanwendt tot eigen gebruik of ze exploiteert, hetzij hij er de eigendom of het persoonlijk bezit van heeft, hetzij hij door huur of andere overeenkomst, bestendig of gewoonlijk daarover beschikt.”( 23 november 1965 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen).

“Art.2.§ 1. Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst. De verplichting tot het sluiten van de verzekering rust op de eigenaar van het motorrijtuig. Indien een andere persoon de verzekering heeft aangegaan, is de verplichting van de eigenaar geschorst voor de duur van de overeenkomst die door de andere persoon is gesloten...”(21 NOVEMBER 1989. - Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Terug naar “Consumenten Koop”