Garage aanbouwen tot perceelgrens - buurman niet akkoord

kg8
Topic Starter
Berichten: 28

Garage aanbouwen tot perceelgrens - buurman niet akkoord

#1 , 16 mei 2013 11:31

Hallo,

Ik heb recent aan vergunningsaanvraag ingedient voor het aanbouwen van een garage (gemetst) naast ons huis. De garage zou 3,5 m breed, 8 m diep en 2,5 m hoog worden en gebouwd worden tot tegen de perceelgrens van onze buurman. Onze totale bouwdiepte is momenteel 12 m, met de garage erbij zou dit 16 m worden aangezien de garage nog 4 m achter ons huis zal uitkomen.

Bij de gemeente kreeg ik de melding dat mijn aanvraag conform de verkavelingsvergunning is (totale bouwdiepte mag max 17 m zijn en in de zijtuinstrook mag garage of carport gebouwd worden).
Zonder handtekening van de buurman willen ze het dossier echter niet als volledig beschouwen. Ook een carport op een 0,5 m van de perceelgrens willen ze niet aanvaarden zonder handtekening.

Mijn buurman wil nu niet tekenen omdat onze garage licht zou wegnemen van zijn raam in de zijgevel (dat momenteel juist achter onze bouw valt). Tussen onze garagemuur en zijn huis ligt echter ook nog 3,5 m oprit van hem + zijn grond ligt ook nog een 0,5 m hoger dan de onze, dus zoveel licht zal hij normaal niet verliezen.
Intussen hebben we elkaar hierover al herhaaldelijk gesproken, en heb ik hem zelfs een schaduwsimulatie laten zien op de PC, waaruit blijkt dat hij zo goed als geen rechtstreeks zonlicht zou verliezen.
Verder staat er momenteel een oud betonnen muurtje van 1,20 m tussen onze gronden, dus een hogere schutting die ik er sowieso zal tegenzetten, zal zijn licht dan ook wegnemen maar daar had hij geen oren naar.

Nu weet ik verder niet welke stappen ik kan ondernemen, stopt het verhaal hier nu of kan ik de gemeente dwingen een openbaar onderzoek in te stellen?
En zal zijn argument dan als geldend worden bezien als hij protest aantekend?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
BrainTrain
Berichten: 381

#2 , 10 jun 2013 14:27

Je hebt de goedkeuring van jouw buurman niet nodig om een bouwvergunning bij de gemeente aan te vragen/in te dienen. Het kan geen kwaad, maar het is geen vereiste. Ook zonder de handtekening van de buurman is het dossier volledig. Gezien je op minder dan 1 meter van de perceelgrens wenst te bouwen is de bouwvergunning wel nodig.

Het is aan het college van burgemeester en schepenen om te beslissen of ze jouw bouwvergunning goedkeuren. Ze kunnen het wel weigeren, maar niet op grond van het feit dat er geen ondertekend document is van de buurman (die zijn goedkeuring geeft).

Indien ze de vergunning goedkeuren moet je dit bekend maken (vergunning 30 dagen ophangen). Het is dan aan jouw buurman om in beroep aan te tekenen (bij de deputatie van de provincie).
Indien ze de vergunning niet goedkeuren kan jij ook tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de deputatie (maar dan best wel eerst raad inwinnen bij een advocaat).

succes.

kg8
Topic Starter
Berichten: 28

#3 , 21 sep 2015 08:18

Even nog een bericht om de afloop van bovenstaande mede te delen, moesten anderen hiermee geconfronteerd worden.
We hebben ons dossier uiteindelijk zonder handtekening kunnen indienen bij de gemeente, en deze heeft vervolgens een openbaar onderzoek ingesteld. Onze buurman heeft hierop gereageerd waarop onze bouwaanvraag geweigerd is.

Vervolgens hebben wij beroep aangetekend bij de deputatie en ons dossier goed voorbereid.
Op de deputatie zelf kregen we hetzelfde betoog als dat van de gemeente, en de bevoegde stedenbouwkundige ambtenaar gaf aan niet van de regels te kunnen afwijken. Wij hebben op ons beurt enkel de rationele argumenten aangehaald en aangegeven dat het protest van de buur niet op feiten gebaseerd is.

Uiteindelijk zijn we met een slecht gevoel vertrokken. Maar enkele weken later kregen we een schrijven dat de deputatie besloten heeft tegen de beslissing van de stedenbouwkundige ambtenaar in te gaan en onze aanvraag toch goed te keuren. Vervolgens hebben we onze bouwaanvraag kunnen uithangen en is er geen verder bezwaar binnen gekomen (onze buurman had gelukkig geen zin om naar raad van staten te stappen).
Intussen staat onze garage er, en kunnen we dit eindelijk afsluiten.

Reclame

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#4 , 21 sep 2015 08:30

Bedankt om ons op de hoogte te houden :).

Lanox
Berichten: 3218
Juridisch actief: Nee

#5 , 21 sep 2015 09:07

Bedankt om ons op de hoogte te houden :).
²

Het is niet evident dat mensen die slechts sporadisch JF bezoeken terug komen om ons te informeren van de afloop. Dit wordt erg geapprecieerd!

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”