Schade bij verbouwing

hv66
Topic Starter
Berichten: 12

Schade bij verbouwing

#1 , 6 jaar 11 maand geleden (11 aug 2012 18:46)

Graag had ik wat meer info gehad over het volgende:

Ik ben bij mij thuis mijn woonkamer aan het herinrichten. Er is verleden maand een spiksplinternieuw spanplafond gehangen in deze kamer. We hebben ook een nieuwe vloer besteld, en bij het uitbreken van de oude parket, heeft mijn vader die me komen helpen is, per ongeluk een met een scherp stuk hout een klein gaatje gemaakt in het nieuwe spanplafond. Herstellen van zo'n gaatje in een spanplafond is blijkbaar niet mogelijk, er zal dus een nieuwe strook moeten gehangen worden. (Of je moet er een spotje inbouwen op de plaats van schade, maar dit komt natuurlijk niet overeen met de bestaande verlichting)

Nu wil ik de familiale verzekering van mijn vader gaan aanspreken voor de geleden schade, en om de herstelling van het spanplafond te bekostigen. Maar hoe zit dat eigenlijk als het om je eigen vader gaat? Gaat de verzekeraar dan niet moeilijk doen? De franchise zal mijn vader uiteraard wel zelf moeten betalen, maar ik neem aan dat dit verder toch geen probleem kan zijn?

Alvast bedankt voor jullie tips en geboden hulp!

Mvg Hans

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
basejumper
Berichten: 3090
Locatie: Diest

#2 , 6 jaar 11 maand geleden (13 aug 2012 00:27)

U zal van een kale reis thuiskomen. Op dat ogenblik is uw vader in uw dienst en wordt hij als occassioneel huispersoneel beschouwd. U bent aansprakelijk voor mensen die in uw dienst werken. Wees eerlijk : zou ook wel straf zijn he, Vader komt u gratis helpen en als hij dan ergens een foutje maakt moet hij (of zijn verzekering) er ook nog voor opdraaien.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

hv66
Topic Starter
Berichten: 12

#3 , 6 jaar 11 maand geleden (14 aug 2012 10:48)

Mijn vader moet er helemaal niet voor opdraaien, het gaat immers toch om een ongelukje. Maar wat als ik nu mijn vader betaald heb voor zijn hulp? Dat het dus niet onbezoldigd was? Kan het dan wel?

Reclame

Veebee
Berichten: 565

#4 , 6 jaar 11 maand geleden (14 aug 2012 12:24)

Dan is het zwartwerk, niet?

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#5 , 6 jaar 11 maand geleden (14 aug 2012 16:18)

Indien uw vader echt de schade veroorzaakt heeft door bij u "aan het werk" te zijn, zal je inderdaad een probleem hebben. Als hij dit plafond echter per ongeluk beschadigd hd zonder meer (hij kwam jou bijvoorbeeld zijn nieuwe vishengel tonen en door er wat te enthousiast mee te zwaaien heeft hij een gat in het plafond geprikt) zal zijn familiale verzekering mogelijk wel tussenkomen. (Ik suggereer hier NIET dat je verzekeringsfraude moet plegen, laat dat duidelijk zijn ;) ).
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

hv66
Topic Starter
Berichten: 12

#6 , 6 jaar 11 maand geleden (15 aug 2012 14:37)

Dit staat er in mijn polis "Familiale verzekering":
Verzekerde:

a) De Verzekeringnemer
b) De samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de Verzekeringnemer voorzover deze zijn
hoofdverblijf in België heeft;
c) Alle bij de Verzekeringnemer inwonende personen;
d) De personen die bij de Verzekeringnemer inwonen, ook wanneer zij omwille van hun beroep, hun
studie, hun vakantie of hun gezondheid tijdelijk elders verblijven. De dienstplichtigen en de
gewetensbezwaarden, voorzover respectievelijk de militaire overheid dan wel de dienst of de
instelling waaraan ze toegewezen zijn geen verantwoordelijkheid voor hun daden draagt;
e) De personen vermeld in a), b) en c) blijven de hoedanigheid van Verzekerde behouden tot aan de
volgende vervaldag en gedurende tenminste zes maanden, wanneer ze om welke reden dan ook,
definitief het gezin van de Verzekeringsnemer verlaten;
f) De gehuwde of ongehuwde kinderen van de Verzekeringnemer of van zijn (haar) samenwonende
echtgeno(o)t(e) of levenspartner, die niet meer samenleven doch economisch volledig afhankelijk
van hen zijn. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de met deze Verzekerden samenwonende
echtgeno(o)t(e) of levenspartner of de samenwonende kinderen van deze Verzekerden is eveneens
gedekt;
g) De minderjarige kinderen van Derden die tijdelijk onder toezicht staan van bovengenoemde
Verzekerden;
h) Het huispersoneel, de gezinshelp(st)ers, evenals de andere al dan niet bezoldigde personen,
wanneer ze handelen in de privé-dienst van een Verzekerde;

i) Alle personen die - buiten elke beroepsactiviteit, kosteloos of bezoldigd - belast zijn met de
bewaking van de met de Verzekeringnemer samenwonende kinderen en van de aan de
Verzekeringnemer toebehorende verzekerde dieren of dieren die opgepast worden door
b) Gebouwen, onderhouds- en verbouwingswerken

De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door uw hoofdverblijf, tweede verblijf, vakantieverblijf,
studieverblijf, caravan, autobergplaatsen, tuinen en gronden (inclusief alle bomen, tuinhuizen, serres
en zwembaden) (hierna “een Gebouw “), en door alle andere onroerende goederen die u toebehoren,
die u huurt of die u gebruikt. Ook schade veroorzaakt door bouw -, heropbouw- en
verbouwingswerken is verzekerd, indien het gebouw bestemd is als hoofd- of tweede verblijf.

De verzekering geldt echter niet voor onroerende goederen die huur of andere inkomsten opleveren of
die gebruikt worden voor een beroepsactiviteit.
Wij verzekeren wel de schade veroorzaakt:
− door lokalen en hun inhoud (uithangbord inbegrepen) dienend voor de uitoefening, door een
Verzekerde, van een vrij beroep of van een handel die geen afzet of opslag van waren met zich
meebrengt;
− door een Gebouw. Indien u in dit Gebouw uw hoofdverblijf hebt en er maximaal 3 appartementen
en 3 autogarages verhuurt, dan blijven we dit volledige Gebouw verzekeren. Bent u eigenaar van
een appartement, dan verzekeren wij uw aandeel in de mede-eigendom;
− door het gebruik van personen- en goederenliften, inbegrepen liften in flatgebouwen waarvan de
Verzekerden eigenaars, mede-eigenaars of bewakers zijn, voor zover deze hijstoestellen het
voorwerp uitmaken van een technisch onderhoud, dat de goede werking ervan waarborgt.
Versta ik dit nu verkeerd, of staat daar toch geschreven dat mijn vader ook verzekerd is? (evenals de andere al dan niet bezoldigde personen,
wanneer ze handelen in de privé-dienst van een Verzekerde) En er staat toch ook: "Ook schade veroorzaakt door bouw -, heropbouw- en
verbouwingswerken is verzekerd, indien het gebouw bestemd is als hoofd- of tweede verblijf"

Volgens mij moet zoiets toch gedekt zijn? Mocht je de volledige polis willen inkijken, dan kan dat hier.

mava105
Berichten: 17735
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#7 , 6 jaar 11 maand geleden (15 aug 2012 16:28)

Waarom stel je de vraag niet gewoon aan uw verzekering ipv hier maar te gaan gissen of het wel of niet kan.

scorpioen
Berichten: 8285
Juridisch actief: Nee

#8 , 6 jaar 11 maand geleden (15 aug 2012 16:41)

Uw familiale verzekering zal niet betalen. De familiale dekt de schade veroorzaakt aan derden. Jij bent verzekerde, en dus geen derde.

M.i. bestaat wel de kans dat de verzekeringsmaatschappij van uw vader moet betalen. De familiale verzekering dekt de buitencontractuele schade in het privé-leven aan derden toegebracht. Als uw vader u occasioneel gratis komt helpen is dit m.i. nog zijn privé-leven. Schade aan toevertrouwde goederen wordt niet vergoed. Maar het werk ging over het parket, niet het plafond.

Laat uw vader in ieder geval aangifte doen bij zijn verzekeringsmaatschappij.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#9 , 6 jaar 11 maand geleden (16 aug 2012 09:08)

Versta ik dit nu verkeerd, of staat daar toch geschreven dat mijn vader ook verzekerd is?
Ja, indien hij schade aanbrengt bij derden. Als hij bij het verbouwen per ongeluk een gat in de muur met de buren klopt, zal uw familiale de schade aan de buren vergoeden. Maar net zoals jij bij je eigen familiale verzekering bijvoorbeeld nooit de schade van je eigenkapot fototoestel dat je zelf hebt laten vallen, zal vergoed krijgen, zal je ook niet de schade van je eigen kapot plafond vergoed krijgen dat door uw eigen huispersoneel beschadigd is.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

scorpioen
Berichten: 8285
Juridisch actief: Nee

#10 , 6 jaar 11 maand geleden (16 aug 2012 10:23)

Voor de familiale verzekering van vader is hv66 een derde.

We moeten dus de vraag stellen op grond van welke contractuele clausule deze verzekering de schade niet zou moeten vergoeden. De familiale dekt schade veroorzaakt in het privé-leven. De vraag is dus: heeft vader de schade toegebracht in zijn privé-leven. Het occasioneel, niet betaald, helpen van de zoon bij het uitvoeren van werken lijkt mij tot het privé-leven te behoren.

Laat vader aangifte doen en wacht af welke reden de familiale eventueel opgeeft om dekking te weigeren.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#11 , 6 jaar 11 maand geleden (16 aug 2012 11:10)

Het occasioneel, niet betaald, helpen van de zoon bij het uitvoeren van werken lijkt mij tot het privé-leven te behoren.
Dat zal inderdaad het grote twistpunt worden als de verzekering moeilijk doet. Moraal van het verhaal is inderdaad ook dat de vader zijn familiale zal moeten proberen aanspreken. De polis van hv66 speelt hier geen rol.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Xastheron
Berichten: 719

#12 , 6 jaar 9 maand geleden (05 okt 2012 08:09)

Vijgen na pasen, maar: Er bestaat zoiets als een tijdelijke verzekering voor wanneer je werken uitvoert waarin de mensen die je komen helpen (niet aannemers, die hebben hun eigen polis) ook gedekt zijn. Kostprijs is afhankelijk van type werken en daaraan verbonden risico's.

Terug naar “Burgerlijke Aansprakelijkheid”