Tweedehands voertuig verkoop particulier tot particulier

stijnP
Topic Starter
Berichten: 32

Tweedehands voertuig verkoop particulier tot particulier

#1 , 09 mar 2012 16:05

Mijn post staat ook onder de rubriek "andere" maar ik denk dat deze hier beter thuishoort.

Mijn verhaal:

Ik was van plan om een tweedehands auto te kopen van een particulier. In het zoekertje staat dat de wagen in perfecte staat is, nieuwstaat zelfs.

Ik ben dan naar daar gegaan om een testrit te maken en de verkoper vertelde me dat hij er nog nooit problemen mee heeft gehad. Hij doet deze wagen weg omdat hij van plan is om in juni naar het buitenland te verhuizen.

Na de testrit besloot ik om verder te gaan en deze auto te kopen. De auto moest nog gekeurd worden voor verkoop dus er is nog geen schriftelijke overeenkomst opgesteld waarbij we allebei getekend hebben. Echter heb ik wel aan hem per mail laten weten dat ik zijn auto wou kopen.

Hij vroeg me dan per mail een voorschot en braaf zoals ik ben heb ik dit dan ook gedaan. Hij ging dan vandaag, vrijdag naar de keuring en ik zou de auto diezelfde dag in de avond mogen halen.

Hij stuurt me vandaag een mail dat ik zal moeten wachten en dat ik de auto zondagavond pas kan gaan halen omdat hij de auto dit weekend nog nodig heeft.

Ik vond dit een beetje verdacht en besloot om te bellen naar de garage waar hij op onderhoud ging. Daar wisten ze me te vertellen dat de wagen al een aanrijding heeft meegemaakt waarbij ze de achterbumper hebben moeten vervangen. Verder is de auto ook al terug naar de garage moeten gaan omdat er iets mis was met het verbruik/vermogen van de motor en verder was het scharnier van de kofferplank ook stuk die nooit gerepareerd is geweest. Deze dingen heeft de verkoper mij nooit verteld en moest hij me dit verteld hebben, dan zou ik nooooooit geïnteresseerd zijn geweest in deze auto.

Ik heb de verkoper laten weten dat ik, omwille van die achtergehouden info, de wagen niet meer wil kopen.

Hij vertelt me dat hij zijn advocaat gaat inschakelen omdat hij kosten heeft gehad om de verkoop in orde te brengen voor mij en dat ik naar mijn voorschot mag fluiten, dat geld zie ik niet meer terug.

Wat ik vind:
De kosten die hij heeft moeten doen om de auto te verkopen zijn onvermijdelijke kosten omdat je altijd je auto moet keuren voor verkoop!
Ik vind dat ik in mijn volste recht ben vermits hij me misleidende informatie heeft gegeven. Volgens hem was de wagen in perfecte nieuwstaat en heeft hij er nooit problemen mee gehad. Moest dit het geval zijn, dan zou ik met plezier zijn wagen kopen. Maar de garage wist me een andere historiek te vertellen, aanrijding gehad waarbij de bumper vervangen moest worden, mankement van de motor waardoor het verbruik/vermogen niet correct was en dan nog het probleem met de kofferplank.

Quid?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Franciscus
Berichten: 34459

#2 , 09 mar 2012 16:43

zie andere posting.

http://www.juridischforum.be/forum/view ... s+voertuig" onclick="window.open(this.href);return false;

Let op het zijn blijkbaar twee particulieren en er is geen schriftelijke overeenkomst.
Echter mondeling is ook een overeenkomst
Voorschot kan verschillende interpretaties hebben zie verder

http://www.juridischforum.be/forum/view ... s+voertuig" onclick="window.open(this.href);return false;

en

j.demoor :D heeft al meermaals hier geschreven : In vet de wetteksten die al van toepassing zijn of nog van toepassing kunnen worden. Indien uit vb het keuriingsverslag zou blijken dat er problemen zijn. Is het mogelijk om af te spreken dat de wagen vb door V.B kan nagezien worden???

"Art.1583.Hij(=de koop) is tussen partijen voltrokken...zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is...."(Burgerlijk Wetboek=B.W.).

‘alles was getekend naar onze keuze’ zodat er ‘overeenkomst omtrent de zaak’ en dus ook koop was. Onderzoek echter zorgvuldig in uw overeenkomst of ze geen beding bevat dat aanpassing van ‘de zaak‘ toelaat.

“Art.1604.De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is.
Art.1610.Wanneer de verkoper in gebreke blijft de levering te doen binnen de tussen partijen bedongen tijd, heeft de koper de keus om ontbinding van de koop ofwel inbezitstelling te vorderen, indien de vertraging alleen aan de verkoper te wijten is.
Art.1611.In elk geval moet de verkoper tot schadevergoeding veroordeeld worden, indien de koper schade lijdt doordat de levering niet op het bedongen tijdstip heeft plaatsgehad.”(B.W.).


U kan dus desnoods gerechtelijk de koop laten ontbinden met teruggave van uw voorschot en met schadevergoeding.

en ook

“Art.1590.Indien bij de verkoopbelofte handgeld is gegeven, is ieder van de contractanten vrij van de verkoopbelofte af te zien : Hij die het handgeld heeft gegeven, door het te laten behouden. En hij die het handgeld heeft ontvangen, door het dubbel terug te geven.”(B.W.=Burgerlijk Wetboek).

“870.Een voorschot is een som geld...dat één der partijen aan de andere overhandigt bij het sluiten van het contract. Het kan betekenen:
a) dat partijen zich het recht voorbehouden,het contract eenzijdig op te zeggen,-mits verlies van het voorschot...
b) dat het contract gesloten is.-een bewijsfunctie derhalve...
c) dat de koper contant een deel van de prijs betaalt...
Art.1590 BW behandelt het voorschot enkel als een middel tot opzegging...”(DEKKERS,R.,Handboek Burgerlijk Recht,Brussel Bruylant 1971,p.498).


Onderzoek dus in uw overeenkomst wat daarin over de betekenis van het voorschot vermeld is. Bij ontbreken van enige vermelding daarover kan u ervan uitgaan dat betekenis a) hierboven van toepassing is.
Gezien enkel mondelinge overeenkomst is de laatste zinsnede moeilijk te bewijzen

_________________
Ga volledigheidshalve naar Belgische wetgeving in http://justitie.belgium.be/nl/" onclick="window.open(this.href);return false; . Klik voor WetBOEKEN in de balk achter ’Juridische aard’.Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten.
Raadpleeg voor fiscale akten http://www.fisconet.fgov.be/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Laatst gewijzigd door Franciscus op 09 mar 2012 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.

stijnP
Topic Starter
Berichten: 32

#3 , 09 mar 2012 17:02

Bedankt Franciscus!

Is er echter al sprake van een "koop"? Ik heb enkel dat voorschot betaald meer niet. Er zijn geen papieren getekend geweest etc... Enkel heb ik hem 500 euro overschreven naar zijn rekening met als melding "voorschot automerk + uitvoering".

Is dit voorschot bindend?

Reclame

stijnP
Topic Starter
Berichten: 32

#4 , 09 mar 2012 17:20

In principe is het c) wat hier telt, hoewel ik het geld per overschrijving heb gedaan, dus niet contant... Maar de reden waarom de verkoop niet doorgaat is omdat hij me informatie over het voertuig heeft achtergehouden zoals de aanrijding en het motor mankement.

Is dit geen misbruik van vertrouwen waardoor ik mijn voorschot altijd moet terugkrijgen? Wetende dat er nooit een contract of overeenkomst ondertekend is geweest en slechts een mondelinge overeenkomst?

Alvast bedankt voor de snelle reacties.

Franciscus
Berichten: 34459

#5 , 09 mar 2012 17:24

En waar staat dat er opschortende voorwaarden zijn? U hebt een voorwerp gezien zelfs een testrit gemaakt en een bedrag betaald.
Als tegenpartij met de correcte documenten afkomt en er is op voorhand niets gezegd van controle bij X enz dan zal U moeten bewijzen dat er opzet in het spel was.
Hebt u zwart op wit wat er tegen u gezegd is door die derden?
Dat de huidige eigenaar daar van op de hoogte was?
Dat de aangehaalde feiten een min waarde zullen betekenen?

stijnP
Topic Starter
Berichten: 32

#6 , 09 mar 2012 17:37

Ik heb per mail de melding van de tegenpartij dat het voertuig ongevalvrij is.
Citaat van verkoper: "Wat kan ik er nog meer over zeggen....wij zijn heel tevreden van deze wagen,nog
nooit problemen mee gehad,wagen heeft geen schade van steenslag."

Citaat van verkoper : "De wagen is ongevalvrij en in perfekte staat."

Ook staat er in zijn zoekertjes dat de auto in nieuwstaat is, perfecte staat.

Dit zijn de 2 schriftelijke bewijzen die ik heb. Dit heb ik uit mailverkeer tussen mij en de verkoper.

Ik kan eventueel vragen aan de garagist om de documenten van de herstelling te kopieren en door te sturen naar mij.

stijnP
Topic Starter
Berichten: 32

#7 , 09 mar 2012 20:41

Artikel 228
1Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
aindien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;
bindien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;
cindien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.
2 De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.

stijnP
Topic Starter
Berichten: 32

#8 , 09 mar 2012 20:58

2.1.1. Wilsgebreken

2.1.1.1. Nietigverklaring wegens dwaling (art. 1110 B.W.)

Laten we eerst onderzoeken of meneer Kloens deze zaak kan winnen met een vordering tot nietigverklaring van de koopovereenkomst wegens dwaling.

Dwaling veronderstelt een vergissing of een verkeerde voorstelling die een partij heeft aangaande een bestanddeel van de overeenkomst op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Volgens art.1110 B.W. is de dwaling alleen dan oorzaak van nietigheid, wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.

De zelfstandigheid van de zaak kan opgevat worden als de hoedanigheid die wezenlijk is voor de prestatie, de kwaliteit die de partij voornamelijk op het oog had en haar ertoe gebracht heeft te contracteren[3]. Welke hoedanigheden zijn nu van belang bij tweedehandswagens? We kunnen stellen dat meneer Kloens bijzonder geïnteresseerd was in de ouderdom van de wagen en de toestand van de wagen. Een belangrijke factor om deze laatste te bepalen is het aantal afgelegde kilometers.

Als de rechter op grond van de concrete omstandigheden van de zaak kan aannemen dat meneer Kloens de wagen niet gekocht zou hebben indien de kilometerstand juist vermeld was, dan is er reden om de koop te vernietigen. In deze casus lijkt het me dat meneer Kloens nooit de Mercedes-Benz voor die prijs had gekocht als hij de werkelijke kilometerstand had geweten (die vermoedelijk meer dan 300.000 km zal bedragen). Bij zo’n hoge kilometerstand kan je immers allerlei slijtageproblemen verwachten. De kilometerstand kan dus opgevat worden als een zelfstandigheid van de zaak. Dit werd bevestigd door onder andere het Hof van Beroep van Luik in een arrest van 19 april 2001[4]: “dans la vente de véhicules d’occasion, le kilométrage de la voiture est considéré comme une qualité substantielle par la généralité des personnes

Franciscus
Berichten: 34459

#9 , 11 mar 2012 17:28

U hebt een koop gesloten MONDELING.
U hebt een bedrag betaald.
U hebt zelfs niet gewacht of gevraagd naar inschrijvingsbewijs, keuringsbewijs voor verkoop en car-pass?
En in uw geval de kilometerstand hebt u zeker gezien.....
Wat wil u nu .....

stijnP
Topic Starter
Berichten: 32

#10 , 11 mar 2012 18:27

Franciscus, wat ik wil, is mijn voorschot terug. De koop ontbinden, ik moet zijn voertuig niet meer.

Iemand die een voertuig verkoopt moet deze keuren, daar moet een koper zelfs niet achter vragen.

Een Car-Pass is wettelijk verplicht, daar moet ook niet achter gevraagd worden.

Dus een keuringbewijs, car-pass en inschrijvingsbewijs zijn vanzelfsprekende dingen en dat was trouwens ook mondeling afgesproken dat de auto eerst gekeurd moest worden.

Hij heeft me laten weten dat hij geen car-pass heeft waardoor ik als koper recht heb op ontbinding van de koop.

4. Wat zijn de gevolgen wanneer er geen CAR-PASS en/of verkoopsdocument wordt afgeleverd bij de verkoop van een tweedehandswagen?
Onder de punten 2 en 3 staat beschreven wanneer de verkoper een CAR-PASS moet afleveren
en een verkoopsdocument moet opstellen.

Wanneer niet wordt voldaan aan deze verplichtingen, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. De wetgeving voorziet immers dat de koper die geen CAR-PASS heeft gekregen, de ontbinding van de koopovereenkomst kan vragen. Wanneer hij zich daartoe tot de rechter wendt, zal
deze moeten besluiten tot de ontbinding van de koop.


Verder is onze overeenkomst afgehandeld op basis van valse voorwendselen vermits hij me niet verteld heeft dat er ooit een aanrijding is geweest met het voertuig en dat er een motor mankement is geweest, dit is dwaling en dus wanbedrijf. (Artikel 1110 W.B.)

Dit is bewijsbaar d.m.v. opvraging bij zijn garage en ik heb via mail de bewering dat het voertuig ongevalvrij is en dat ze er nooit problemen mee hebben gehad.
Laatst gewijzigd door stijnP op 11 mar 2012 18:51, 3 keer totaal gewijzigd.

stijnP
Topic Starter
Berichten: 32

#11 , 11 mar 2012 18:29

2.1.1. Wilsgebreken

2.1.1.1. Nietigverklaring wegens dwaling (art. 1110 B.W.)

Laten we eerst onderzoeken of meneer Kloens deze zaak kan winnen met een vordering tot nietigverklaring van de koopovereenkomst wegens dwaling.

Dwaling veronderstelt een vergissing of een verkeerde voorstelling die een partij heeft aangaande een bestanddeel van de overeenkomst op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Volgens art.1110 B.W. is de dwaling alleen dan oorzaak van nietigheid, wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.

De zelfstandigheid van de zaak kan opgevat worden als de hoedanigheid die wezenlijk is voor de prestatie, de kwaliteit die de partij voornamelijk op het oog had en haar ertoe gebracht heeft te contracteren[3]. Welke hoedanigheden zijn nu van belang bij tweedehandswagens? We kunnen stellen dat meneer Kloens bijzonder geïnteresseerd was in de ouderdom van de wagen en de toestand van de wagen. Een belangrijke factor om deze laatste te bepalen is het aantal afgelegde kilometers.

Als de rechter op grond van de concrete omstandigheden van de zaak kan aannemen dat meneer Kloens de wagen niet gekocht zou hebben indien de kilometerstand juist vermeld was, dan is er reden om de koop te vernietigen. In deze casus lijkt het me dat meneer Kloens nooit de Mercedes-Benz voor die prijs had gekocht als hij de werkelijke kilometerstand had geweten (die vermoedelijk meer dan 300.000 km zal bedragen). Bij zo’n hoge kilometerstand kan je immers allerlei slijtageproblemen verwachten. De kilometerstand kan dus opgevat worden als een zelfstandigheid van de zaak. Dit werd bevestigd door onder andere het Hof van Beroep van Luik in een arrest van 19 april 2001[4]: “dans la vente de véhicules d’occasion, le kilométrage de la voiture est considéré comme une qualité substantielle par la généralité des personnes
Dit is een stuk gekopieerd van het internet om te laten zien wat DWALING precies inhoudt.

Terug naar “Consumenten Koop”