Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
swake
Topic Starter
Berichten: 1

Medische overmacht

#1 , 1 decennium 11 maand geleden (27 jan 2007 16:52)

Als je 33 jaar dienst hebt in een bedrijf priv? sector, kan je werkgever je dan defintief ontslaan wegens medische overmacht. Wat houd medische overmacht juist in. Ik heb te horen gekregen dat de medische overmacht enkel alleen kan ingeroepen worden, als je behandelend geneesheer je 100% werkonbekwaam acht om je huidige werk nog uit te voeren. Laat ik wel weten dat ik in een bedrijf werk waar er een arbeidsgeneesheer is.


j.demoor
Berichten: 10310

#2 , 1 decennium 11 maand geleden (28 jan 2007 15:29)

Vermits u werkt in een bedrijf priv? sector valt uw arbeidsovereenkomst onder toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.Deze wet kent bij mijn weten het begrip ?ontslag wegens medische overmacht niet? niet.

Wel kent ze ?Art.78.Nadat de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval van de voor onbepaalde tijd aangeworven BEDIENDE meer dan zes maanden heeft geduurd, kan de werkgever te allen tijde aan de overeenkomst een einde maken mits vergoeding...?(Arbeidsovereenkomstenwet).

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in http://just.fgov.be .Klik in de balk achter ?Juridische aard? op het omgekeerd driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige WetBOEKEN.

flyer
Berichten: 23

#3 , 1 decennium 11 maand geleden (29 jan 2007 11:39)

medische overmacht bestaat inderdaad als je definitief om medische redenen niet meer in staat bent uw werk uit te voeren. Het is wel, als het al niet noodzakelijk zou zijn, zeer sterk aan te bevelen ook het advies van de arbeidsgeneesheer te kennen, want de huisarts kan niet objektief inschatten wat je werk juist is en in welke werkomgeving je zit.
Medische overmacht houdt wel in dat er geen opzegperiode en/of vergoeding verschuldigd is en dat de RVA onmiddellijk tussenkomt als je aan de vergoedbaarheidscriteria voldoet (een aantal gewerkte dagen kunnen bewijzen binnen een bepaalde periode die afhangt van de leeftijd).
Ook hiervoor is het advies van de arbeidsgeneesheer belangrijk.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”