Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
kimmeke23
Topic Starter
Berichten: 39

collectieve schuldbemiddeling bij een advocaat willen stoppe

#1 , 6 jaar 6 maand geleden (30 jun 2011 07:45)

ik zit nu sinds meer dan een jaar in collectieve schuldbemiddeling bij een advocaat heb dit toen zelf aangevraagd maar ik zou dit nu graag zelf verder doen sinds 2 maand zijn we beginnen afbetalen hoe kan ik dit stop zetten en wat zijn de gevolgen want we hebben al een afbetalings akkoord bij de schuldeisers kan ik die gewoon overnemen ik hoop dat iemand me kan helpen


jojan
Berichten: 739

#2 , 6 jaar 6 maand geleden (30 jun 2011 09:48)

bent u in schuldbemiddeling of in een collectieve schuldenregeling? Schuldbemiddeling = een schuldbemiddelaar heeft in uw plaats onderhandelt met uw schuldeisers om tot afbetaling van de schulden te komen. Collectieve schuldenregeling = via een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank en de schuldbemiddelaar is aangesteld door een rechter.

Ik vermoed dat u een collectieve schuldenregeling hebt?

Een collectieve schuldenregeling kan u enkel stopzetten mits goedkeuring van de rechter. De gevolgen hiervan gaan meestal in uw nadeel zijn. Als een collectieve schuldenregeling herroepen wordt mogen schuldeisers terug overgaan tot invorderen van de schulden (gerechtsdeurwaarders, loonbeslag,...) en komt u in principe de volgende vijf jaren niet meer in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling.

Alles informatie over schuldbemiddeling/collectieve schuldenregeling vindt u hier: http://www.eerstehulpbijschulden.be/

kimmeke23
Topic Starter
Berichten: 39

#3 , 6 jaar 6 maand geleden (30 jun 2011 10:04)

ja ik ben in collectieve schuldenregeling

jojan
Berichten: 739

#4 , 6 jaar 6 maand geleden (30 jun 2011 10:31)

Dan is de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling vastgelegd in een vonnis door de rechter. Als u dat dus wil stopzetten moet u opnieuw een verzoekschrift aan de rechter richten.

Vandebos
Berichten: 16152

#5 , 6 jaar 6 maand geleden (30 jun 2011 14:21)

Bovendien bent u dan niet meer beschermd door de collectieve regeling, iedere schuldeiser staat het dan opnieuw vrij om individueel de volledige som te laten opeisen, beslag uit te laten voeren etc etc.

moederke27
Berichten: 61
Locatie: vl-brabant

#6 , 6 jaar 6 maand geleden (30 jun 2011 16:53)

en de intresten komen er ook weer bij dacht ik... zo heeft mijn bemiddelaar me toch verteld gehad..

Franciscus
Berichten: 29554

#7 , 6 jaar 6 maand geleden (30 jun 2011 19:25)

En ook al de kosten die per schuld per keer kunnen gevraagd worden de intresten kunnen buiten de contractuele ook de gerechtelijke zijn en die zijn nog hoger?
Waarom zou je weg willen???
De advocaat is aangesteld door de rechtbank en niet door U

flap
Berichten: 3

#8 , 6 jaar 6 maand geleden (04 jul 2011 09:16)

Hallo, Juist een vraagje. Heb je uw loon zelf nog in handen bij Collectieve schuldbemiddeling?

jojan
Berichten: 739

#9 , 6 jaar 6 maand geleden (04 jul 2011 10:17)

Bij een collectieve schuldenregeling moeten alle inkomsten (loon, uitkeringen, erfenissen,...) gestort worden aan de schuldbemiddelaar die door de rechter werd aangeduid.

denlowie
Berichten: 8908
Juridisch actief: Nee

#10 , 6 jaar 6 maand geleden (04 jul 2011 12:35)

Ik hoor toch veel klachten van de collectieve schuldenregeling, als het gegrond is weet ik niet, weten jullie dit ,
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

jojan
Berichten: 739

#11 , 6 jaar 6 maand geleden (04 jul 2011 12:55)

Dat klopt en ik vermoed vaak niet geheel onterecht: http://www.eerstehulpbijschulden.be/sch ... en-nadelen

Ik kan me best voorstellen dat de nadelen zwaar doorwegen, zeker als je werkt en je elke keer al je geld ziet gaan naar een advocaat die eerst zijn eigen deeltje inneemt, dan enkele schuldeisers betaalt en jou daarna een krap leefloon bezorgt, en dit jaren en jaren lang.

Vandebos
Berichten: 16152

#12 , 6 jaar 6 maand geleden (04 jul 2011 13:22)

Aan de andere kant geeft het de schuldenaar wel een degelijke bescherming tegen zijn schuldeisers en de garantie dat X jaar op de tanden bijten hem verlost van zijn schulden voor een fractie van het verschuldigde bedrag...

Kwestie van prioriteiten stellen, zoals toen de schulden werden gemaakt.

moederke27
Berichten: 61
Locatie: vl-brabant

#13 , 6 jaar 6 maand geleden (04 jul 2011 23:20)

denlowie schreef:Ik hoor toch veel klachten van de collectieve schuldenregeling, als het gegrond is weet ik niet, weten jullie dit ,


ik mag niet klagen, had een totale schuld van ongeveer 50.000€ waarvan ik 150€ de maand dien te betalen gedurende 7jen 8maand, alle overige inkomsten worden op mijn rekening gestort.
ook terug gave belastingen, vakantiegeld, kindergeld, enz... mag ik rechtstreeks op mijn rekening ontvangen.
heb idd ook al heel andere verhalen gehoord en weet dat ik precies van heel veel geluk mag spreken...

Franciscus
Berichten: 29554

#14 , 6 jaar 6 maand geleden (04 jul 2011 23:35)

Het deel voor de advocaat is WETTELIJK BEPAALD en staat vermeld op de jaarlijkse afrekening die aan de rechtbank zijn opdrachtgever wordt overgemaakt

jojan
Berichten: 739

#15 , 6 jaar 6 maand geleden (07 jul 2011 08:55)

knelpunten vastgesteld door OCMW en CAWs rond collectieve schuldenregeling ( 10 jaar collectieve schuldenregeling. Visie, ervaringen en aanbevelingen van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen - uit 2010):

De beschikbaarheid en bereikbaarheid van de informatie over de verschillende mogelijke oplossingen voor personen in schulden moet verhoogd worden, zowel naar particulieren als naar professionals toe. De informatieverschaffing moet, zowel op het vlak van taalgebruik als op het vlak van wijze van informatieverschaffing, afgestemd worden op de verschillende doelgroepen.

Personen die een collectieve schuldenregeling opstarten en/of toegelaten worden tot de collectieve schuldenregeling, moeten beter geïnformeerd worden over hun rechten en hun plichten.

Er is nood aan een aantal nieuwe alternatieven voor de collectieve schuldenregeling, o.m. een omkering van de gemeenrechtelijke regeling inzake de toerekening van betalingen. Betalingen moeten eerst aangerekend worden op de hoofdsom teneinde de eindeloze schuldenspiraal van kosten en interesten te doorbreken.

Verschillende pistes die het probleem van het tekort aan leefgeld willen aanpakken, moeten onderzocht worden:

het invoeren van de verplichting om een reserve aan te leggen voor onverwachte uitgaven van de schuldenaar (verplichte rubriek in het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling)

het verplichte gebruik van een modelovereenkomst waarin een aantal heel concrete afspraken tussen schuldbemiddelaar en schuldenaar opgenomen worden (o.a. wie staat in voor welke betalingen, welke uitgaven moeten door de schuldenaar zelf betaald worden met het leefgeld, bij wie kan de schuldenaar terecht in geval van verlof of afwezigheid van de schuldbemiddelaar…

De verschillende pistes om de problemen van gebrekkige informatie en betrokkenheid van de schuldenaar aan te pakken, moeten onderzocht worden:

de inschrijving in de wet van een informatieplicht door de schuldbemiddelaar, (analoog aan hetgeen voorzien is bij voorlopig bewind).

de inschrijving in de wet van de verplichting dat het jaarverslag voldoende informatie moet bevatten (overzicht van de financiële verrichtingen op de rubriekrekening, van de reeds betaalde en de nog openstaande schulden,...) en dat dit ook aan de schuldenaar verstuurd moet worden.

de inschrijving in de wet van het recht op inzage in de rubriekrekening in hoofde van de schuldenaar (via een recht op kopieën van de rekeninguittreksels).

Er is nood aan een efficiënte en snelle procedure voor de beslechting van geschillen tussen schuldenaar en schuldbemiddelaar (bv. over het leefgeld of de gebrekkige communicatie). Er is ook nood aan een meer efficiënte tuchtprocedure voor schuldbemiddelaars die hun opdracht niet naar behoren uitvoeren. Er moet onderzoek gedaan worden in welke mate een beter toezicht op de werkzaamheden van de schuldbemiddelaar ingevoerd kan worden. Het arbeidsauditoraat zou in dit verband een actieve rol kunnen opnemen.
Het recht op bijstand van een vertrouwenspersoon -die ook een medewerker van een erkende instelling voor schuldbemiddeling kan zijn- moet ingeschreven worden in de wet op de collectieve schuldenregeling (analoog aan hetgeen voorzien is bij het voorlopig bewind). De mogelijkheid om een vertrouwenspersoon aan te duiden moet als verplichte vermelding opgenomen worden in het inleidend verzoekschrift. Deze vertrouwenspersoon moet op verschillende sleutelmomenten betrokken worden bij de procedure (bv. als de zaak op zitting komt, als het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling verzonden wordt,...) en moet recht hebben op inzage in het dossier ter griffie.

De schuldbemiddelaar moet een gepaste vorming gevolgd hebben, ook op sociaal-agogisch vlak. Er moet per gerechtelijk arrondissement een publiek raadpleegbare lijst opgemaakt worden met de schuldbemiddelaars die aangesteld kunnen worden. Het (goede) functioneren van de schuldbemiddelaar moet actief opgevolgd en geëvalueerd worden en -indien nodig- moeten er efficiënte tuchtmaatregelen genomen worden. Een schorsing en schrapping van de lijst van schuldbemiddelaars moet als sanctie mogelijk zijn.

Met het oog op een duurzame re-integratie en om herval in schulden te vermijden,is het essentieel dat de collectieve schuldenregeling empowerend werkt (bv. via groepswerking, via specifieke cursussen, via weerbaarheidstraining,...). Indien nodig moet er voldoende en kosteloze nazorg voorhanden zijn. Er moet geïnvesteerd worden in onderzoek naar hoe herval het best vermeden kan worden en actoren zoals de centra voor basiseducatie moeten hier nauw bij betrokken worden.

http://www.centrumschuldbemiddeling.be/ ... detail=846

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”