Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Dirkie
Topic Starter
Berichten: 15

Huurwaarborg / bankwaarborg / huur 2 maand op voorhand

#1 , 6 jaar 8 maand geleden (10 mei 2011 18:54)

Allen,


Wij zijn van plan een huurovereenkomst af te sluiten via een Immo kantoor.

Enkele vragen / bedenkingen mbt de handelswijze van het kantoor :


Zij vragen om bij de ondertekening van de huurovereenkomst reeds de 1ste maand huur mee te brengen in contanten.
Dit doen zij daar de eigenaar 1 maand huur als kosten moet betalen aan het kantoor. (zo zijn ze zeker van hun centen uiteraard)
Doch zit er tussen de ondertekening van het contract en het betreden van de woning + 2 maanden.
Komt er dus op neer dat ik mijn 1ste huur 2 maand op voorhand betaal.
Hier kan ik enigzinds nog een beetje mee leven .... maar toch ....

Ander verhaal wordt het met de waarborg.

Voor zover ik kan terugvinden heeft de huurder bij wet 2 mogelijkheden :

Een huurwaarborgrekening en een bankgarantie.
Nu geeft onze bank deze probleemloos (ze moeten ook volgens mij bij wet).
Doch vraagt het kantoor het te doen op een gezamelijke huurwaarborgrekening.
Ik ben hiermee niet akkoord daar het toch al snel over een aanzienlijk bedrag gaat (950eur x 2 maand) die ik veel beter kan gebruiken om onze nieuwe woonst te verfraaien enz enz ...

Ik kan nu gaan discuteren dat het niet wettelijk is etc etc, maar daar ben ik niets mee vooruit ... dan verhuren ze gewoon aan iemand anders.
ik vind het ook een beetje dom van hun kan uit, want bij een bankwaarborg mogen ze 3 maanden vragen, wat 1 meer is als de huurwaarborgrekening.


Heeft er iemand suggesties hoe ik dit kan aanpakken ?
Nog mensen in soortgelijke situaties gezeten ? hoe aangepakt ?

Alle tips, info en raad is van harte welkom !!Waarvoor mijn dank.

Dirk


Vandebos
Berichten: 16152

#2 , 6 jaar 8 maand geleden (10 mei 2011 19:08)

Een huurwaarborg rekening is altijd gezamenlijk tussen huurder en verhuurder. De handtekening van beide partijen is nodig voor de vrijgave.

De wet voorziet 4 mogelijkheden van waarborg:

- een waarborg van 2 maanden op een geblokkeerde huurwaarborgrekening,

- een waarborg van drie maand op een geblokkeerde huurwaarborgrekening betaald in schijven,

- een bankgarantie ten bedrage van drie maand op een geblokkeerde huurwaarborgrekening waarbij de huurder dit maandelijks aan de bank afbetaalt (mits tussenkomst van een OCMW),

- een waarborg zoals gedefinieerd onder art 1752 BW:

Art. 1752. De huurder die het huis niet van genoegzaam huisraad voorziet, kan eruit worden gezet, tenzij hij voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de huur.


Voldoende zekerheid kan op oneindig veel mogelijkheden...

ub4b
Berichten: 154

#3 , 6 jaar 8 maand geleden (10 mei 2011 19:22)

"een gezamelijke huurwaarborgrekening"

als dit een echte rekening bij een bank is, niet lang aan twijfelen, dan zit je safe

als dit echter een verzekeringsbon is bij de firma korfina dan is dit erg nadelig voor de huurder:

- instapkosten verzekeringsbon
- afkoopkosten verzekeringsbon
- extreem lage rente ver onder de inflatie
- korfina heeft verhuurders en immo's als klant, niet jij als huurder

en in sommige immo contracten gaan ze wel heel ver:

Artikel 5 : WAARBORG :
Voor de goede en volledige uitvoering van zijn verplichtingen, zal de huurder een waarborg stellen die overeenstemt met twee maanden huur bij KORFINA ten gunste van de verhuurder. Dit bedrag zal hem terugbetaald worden onder aftrek van eventueel nog verschuldigde bedragen aan de verhuurder en Immo XXXXX, na verloop van de laatste termijn van onderhavige huurovereenkomst, en nadat de goede en volledige uitvoering van al de verplichtingen van de huurder zal zijn vastgesteld door de verhuurder.
In geen geval mag de huurwaarborg door de huurder aangewend worden tot betaling van de huurprijs of welkdanige lasten. De huurder is dus verplicht deze op de bepaalde vervaldagen te betalen tot aan het einde van de huurovereenkomst. Bij het einde van elke tussenperiode van de huurovereenkomst zal de waarborg derwijze aangepast worden dat hij gelijk is aan twee maanden huur.
De waarborgsom wordt geplaatst bij KORFINA, op naam van de huurder. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van het verzekeringsvoorstel.

* immo kan alle soorten kosten afromen van je waarborg als je dit tekent
* na 3 jaar aan zo'n 1% rente bij korfina heb je een serieus deficit tov de echte inflatie (zo'n 3%), na 3 jaar mag je dus gaan bijstorten op je korfina rekening omdat ze dan verwachten dat de waarde van je bon terug 2 maand huur is na inflatie

Waar gaat de rente die je niet kreeg dan naar toe ?

http://www.vob-vzw.be/LinkClick.aspx?li ... 65&mid=706

Dirkie
Topic Starter
Berichten: 15

#4 , 6 jaar 8 maand geleden (10 mei 2011 20:08)

Bedankt voor jullie reacties !


Wat mijn bank (ING) doet is een soort van bankwaarborg uitschrijven ten belope van 2 of 3 maand huur.
Er is geen sprake van OCMW of terugbetaling aan de bank. Ik moet éénmalig 70 euro dossierskosten betalen en de eigenaar krijgt een aangetekend schrijven met alle details die hij moet ondertekenen en terugsturen.

Kontrakten zoals hierboven omschreven ... tja ... dat is echt wel een brug te ver !Dirk

Vandebos
Berichten: 16152

#5 , 6 jaar 8 maand geleden (10 mei 2011 22:18)

Het artikel van de huurdersbond is ondertussen achterhaald door de afschaffing van de koppelverkoop en de jurisprudentie waarbij de waarborgverzekering zoals aangeboden door Korfina als een volwaardige waarborg conform art 10 Huurwetgeving met inachtneming van art 1752 BW wordt erkend.

Het bewijs hiervan is dat het praktisch onmogelijk is geworden om via een immokantoor te huren zonder dit type van waarborg.

Laat ons ook niet de intentie van de waarborg uit het oog verliezen: de verhuurder een garantie te geven dat er een minimum bedrag opzij is gezet mocht de huurder schade berokkenen in het pand of achterstallen hebben. Het feit dat dit type van verzekering extra mogelijkheden opent naar de verhuurder toe om zich verder in te dekken ( dubbel borg verzekering, rechtsbijstand bij huurgeschil) versterkt alleen maar de basisfunctie van de waarborg in kwestie. Dan laten we het verzekeringsaspect naar de huurder toe voor diverse gevallen van overmacht nog buiten beschouwing.

Tussen haakjes, ik werk reeds verscheidene jaren met dit type verzekeringsbon met tientallen panden. Tot op heden is nog geen enkele huurder me komen melden dat hij de waarborg dient aan te zuiveren tijdens de loop van zijn contract. Dat zou trouwens voor alle partijen niet zo'n slechte zaak zijn...

bosprocureur
Berichten: 1791

#6 , 6 jaar 8 maand geleden (10 mei 2011 22:21)

Vandebos schreef:.....
Tussen haakjes, ik werk reeds een verscheidene jaren met dit type verzekeringsbon met tientallen panden. Tot op heden is nog geen enkele huurder me komen melden dat hij de waarborg dient aan te zuiveren tijdens de loop van zijn contract. Dat zou trouwens voor alle partijen niet zo'n slechte zaak zijn...


Het zal dan ook niet die Kortrijkse maatschappij zijn die aanvulling van de huurwaarborg vraagt, maar die ene verhuurder. Voor de rest kan ik er wel inkomen dat twee maand huurwaarborg echt wel het uiterste minimum is...

Terug naar “Huren”