Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
nikon
Topic Starter
Berichten: 4

successiekosten op reeds gekregen schenking

#1 , 6 jaar 10 maand geleden (15 mar 2011 10:33)

De situatie is als volgt:

Van mijn verre neef Gaston heb ik in 2007 een schenking gekregen van een aanzienlijke geldsom (kasbons ) waarvan hij genoot van het vruchtgebruik en ik de naakte eigenaar werd.
Dit is notarieel vastgelegd. De schenker is in juni 2010 onverwacht overleden. Ik ben zijn enige erfgenaam.
Omdat hij het vruchtgebruik had zolang hij leefde vond ik het niet vreemd dat deze kasbons nog in zijn bezit waren
Bij het invullen van de successierechten blijkt dat mijn neef een groot gedeelte v.d. betreffende stukken die vervallen waren herbelegt heeft.
Ik was niet op de hoogte van deze transactie.
Volgens de notaris zou Gaston hier een grote fout gemaakt hebben om deze nog op zijn naam terug te herbeleggen en de kans heel klein zal zijn dat de registratie deze schenking van toen nog zal aanvaarden.
Het was nooit de bedoeling om deze schenking ongedaan te maken laat staan bovenop de 7% kosten nu nog eens 65% te betalen. De herbelegging kan perfect aangetoond worden.
Vraag 1: Is dit mogelijk? Mag de beheerder van de bank deze kasbons die mij toekomt, laten herbeleggen door de vruchtgebruiker (schenker) zonder mij daarin te kennen? De betreffende stukken waren trouwens van de zelfde bank?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag 2:


De zus van mijn grootmoeder woonde samen bij haar zoon Gaston.Door bepaalde omstandigheden logeerde ik al vanaf mijn geboorte zeer vaak bij deze mensen. Op 6jarige leeftijd heeft Gaston mij in zijn huis opgenomen en dit gedurende 11 jaar (van 1961 tot eind 1972).
Ik ben in zijn gemeente geboren, gedoopt, naar school geweest, mijn eerste en plechtige communie gedaan, naar de middelbare school gegaan waar hij tevens onderwijzer was. Wij hadden een sterke vader zoon relatie, ik was zijn pleegzoon.
Dat ik daar woonden kan ik bewijzen door het kerkregister, school attesten, de verklaring v.d. gemeente secretaris en getuigenissen van vele mensen, alleen was ik niet in het gemeenteregister opgenomen.
Blijkt dat dit toen niet verplicht was. Meld wel dat ik vanaf de geboorte ingeschreven bent in de gemeente waar mijn ouders woonden.
Vraag 2: Kan dit iets veranderen ten opzichte voor de successierechten waarvan ik nu 65% op moet laten vallen
Vraag 3: Zou u een jurist aanbevelen of kunnen wij na de uitspraak van de registratie nog reageren
Laatst gewijzigd door nikon op 15 mar 2011 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.


roharro
Berichten: 13081
Locatie: Plopsaland

#2 , 6 jaar 10 maand geleden (15 mar 2011 20:32)

vraag 1: stonden die kasbons op een effectenrekening met u als blote eigenaar?
vraag 2: verandert helaas niets
vraag 3: waarvoor zou u die jursit aanspreken?
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

nikon
Topic Starter
Berichten: 4

#3 , 6 jaar 10 maand geleden (15 mar 2011 22:07)

1: neen, deze waren waardepapieren die op onze naam gezet zijn bij de notaris. De papieren waren nog wel in het bezit van dhr Gaston en deze zou die herbelegt hebben zonder ons medeweten.
( is de bank hier dan ook niet in de fout gegaan?)
2: Volgens de notaris bestaat er een regel die er voor kan zorgen dat je minder successiekosten moet betalen als je kan bewijzen dat je 3 jaar bij deze persoon gewoond hebt (aan te tonen met het bevolkingsregister) aangezien de gemeente dit niet kan voorleggen stelde de notaris voor om het via getuigenissen te proberen.
3.Ik zou dan ook eventueel een jurist aanspreken om te bekijken wat mijn rechten zijn en of dat die getuigenissen de zelfde waarde hebben dan het bevolkingsregister.

Bedankt voor de reactie

roharro
Berichten: 13081
Locatie: Plopsaland

#4 , 6 jaar 10 maand geleden (15 mar 2011 22:19)

1. indien dat papieren aan toonder waren treft de bank geen schuld (ze kon niets weten mbt de schenking....)
2. Als samenwonenden worden beschouwd:
-de persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, met de erflater wettelijk samenwoont (verklaring van wettelijke samenwoning - artikel 1476 Burgerlijk Wetboek)
-de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap ten minste 1 jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren.
Bijgevolg niet van toepasing in uw geval.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 6 jaar 10 maand geleden (16 mar 2011 15:18)

Die notaris moest ervoor gezorgd hebben dat die schenking volgens de regels van de kunst ( en de wet) was afgehandeld. De effecten op naam van de blote eigenaar plaatsen , met de notitie bij de bank om de intresten/dividenden uit te betalen aan Gaston. Dat was normaal de procedure. Spreek die notaris daarover aan.
Indien in de akte de juiste gevens van de effecten : naam , bedrag , vervaldag, nummer , enz. vermeld ataan , kan achterhaald worden wat er gebeurd is en welke effecten in de plaats zijn gekomen. Misschien , dat de Registratie dit verloop aanvaardt.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 6 jaar 10 maand geleden (16 mar 2011 17:41)

vraag 2 : ik verwijs naar wetb. succ. rechten Vlaanderen art 50 § 3.

Een verkrijging tussen personen waartussen een relatie van zorgouder en zorgkind bestaat of heeft bestaan wordt gelijkgesteld met een verkrijging in de rechte lijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt zulk een relatie geacht te bestaan of te hebben bestaan wanneer iemand, vóór de leeftijd van eenentwintig jaar, gedurende drie achtereenvolgende jaren bij een andere persoon heeft ingewoond en gedurende die tijd hoofdzakelijk van die andere persoon of van deze en zijn levenspartner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen. De inschrijving van het zorgkind in het bevolkings- of het vreemdelingenregister op het adres van de zorgouder geldt als weerlegbaar vermoeden van inwoning bij de zorgouder.

Ik denk dat betrokkene in anmerking komt om als zorgkind erkend te worden : gedurende 3 opeenvolgende jaren voor zijn 21 jaar bij de zorgouder gewoond hebben en daar zijn opvoeding en verzorging genoten. In dat geval zijn de tarieven rechte lijn ( 3,9,,27 %) van toepassing. Het probleem blijft de nodige bewijzen leveren to. de Registratie.

Toch even vermelden dat het een regeling is binnen het Vlaams gewest. Brussel en Waals gewest zijn heel anders , tot onbestaand.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

nikon
Topic Starter
Berichten: 4

#7 , 6 jaar 10 maand geleden (17 mar 2011 12:18)

Beste mensen alvast bedankt voor de reacties en de tijd die jullie spenderen aan andermans problemen.

Zoals blijkt zal alles dus afhangen van de goedwil van de registratie.
Is het raadzaam om tegen deze eventueel negatieve beslissing in beroep te gaan en ons bijgevolg te laten bijstaan door een jurist?

luc driesen
Berichten: 3

#8 , 6 jaar 10 maand geleden (18 mar 2011 13:16)

aan nikon,
tegen elke beslissing genomen door het plaatselijk Registratiekantoor kan beroep worden aangegaan. dit dient dan te gebeuren dmv een bezwaarschrift aan de gewestelijke directeur (toch te sturen aan de bevoegde ontvanger die dit bezwaarschrift zal doorsturen).
de relatie zorgkind-zorgouder mag volgens het reeds aangehaalde artikel 50 par.1 Vlaams Wetboek successierechten ook aangetoond worden "door alle middelen maar met uitzondering van de eed" dwz alle gewone bewijsmiddelen zoals getuigen en vermoedens. wat kan mi dienen voor zulk een bewijsvoering: inschrijvingen op school, ondertekende rapporten, communielijsten, fotos, ...
het is alleszins de moeite om deze bewijsvoering rond te krijgen gezien de hoge tarieven!
nog veel geluk met de zoektocht

nikon
Topic Starter
Berichten: 4

#9 , 6 jaar 9 maand geleden (22 mar 2011 09:31)

Dank u voor de reactie Luc Driesen.

Wij hebben ondertussen de nodige "bewijzen" verkregen (schoolrapporten, communielijsten, enz...) Het enigste wat ons zorgen baat is dat ik wel was ingeschreven in het bevolkingsregister van een andere gemeente terwijl ik daadwerkelijk bij gaston inwoonde. De kans gaat dus groot zijn dat ze dat gaan aanhalen om het tegendeel te bewijzen.(denk ik)
Nu werd er vroeger niet zo veel aandacht besteed waar je was ingeschreven en is dat dus niet veranderd geweest bij mijn verhuis.
Wij blijven het beste hopen natuurlijk.

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”