openbaar onderzoek

roharro
Topic Starter
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

openbaar onderzoek

#1 , 8 jaar 6 maand geleden (06 nov 2010 20:57)

Is een gemeente verplicht een openbare raadpleging (de commodo et incommodo) te houden vooraleer een bouwwerk uit te voeren op de openbare weg? Het gaat in dit geval over het bouwen van openbare toiletten op straat tegenover mijn eigendom. Ik lees in een verslag van de gemeenteraad dat die het bouwontwerp heeft goedgekeurd en zal starten met de procedure van aanbesteding. Maar geen enkele van de omwonenden werd hierover ooit ingelicht.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10360

#2 , 8 jaar 6 maand geleden (08 nov 2010 10:16)

Ik ga ervan uit dat het om een gemeente in Vlaanderen gaat.

‘U moet erop toezien dat uw installaties de onmiddellijke omgeving niet hinderen of in gevaar brengen en evenmin schadelijk zijn voor het milieu. Dit is het doel van de milieuvergunning, voorheen " commodo-incommodo " uitbatingsvergunning genoemd. dit is een administratieve toelating met technische voorschriften die u dient na te komen.’(http://www.bruxelles.irisnet.be/nl/entr ... ment.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;)

“Art.2.Voor de toepassing van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder:1° inrichtingen: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die op een door de Vlaamse Executieve op te stellen lijst voorkomen...Art.3.De inrichtingen die hinderlijk worden geacht voor de mens en het leefmilieu worden in drie klassen ingedeeld, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten. De Vlaamse Executieve stelt de lijst en de klassen van die inrichtingen vast.Art.4. § 1. Niemand mag zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of de tweede klasse exploiteren of veranderen. § 2. Niemand mag, zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan, een inrichting die behoort tot de derde klasse, exploiteren of veranderen. De Vlaamse Executieve bepaalt de wijze waarop de melding dient te geschieden.”(28 JUNI 1985. - Decreet betreffende de milieuvergunning)

‘openbare toiletten’ zijn bij mijn weten geen “inrichtingen: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die op een door de Vlaamse Executieve op te stellen lijst voorkomen“ Een milieuvergunning is dan niet vereist.

Zie die lijst in Bijlage 1 VLAREM I (http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

roharro
Topic Starter
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#3 , 8 jaar 6 maand geleden (08 nov 2010 20:31)

Is er ook geen verplichting tot bekendmaking van een aanvraag om
stedenbouwkundige vergunning wanneer de gemeente een gebouw op de openbare weg gaat oprichten? Moet ik hier niet rechtstreeks in geraadpleegd worden aangezien ik mede-eigenaar ben van de ondergrond (ondergrondse garageboxen onder de openbare weg) waarboven dat gebouw zal worden opgericht? Vermoedelijk zal het ondergrondse dak van de garages (dat minder dan 1 meter onder straatniveau ligt) gebruikt worden als fundering voor het gebouw. Is daarvoor geen gemeenmaking (tegen vergoeding) verplicht?
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Reclame

Terug naar “Andere”