Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Leila
Topic Starter
Berichten: 19

Onderhoudsgeld echtgenote

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (21 okt 2006 16:06)

Onder welke omstandigheden kan de echtgenote deze vorderen? En hoe wordt dit bedrag dan bepaald? Volgens weke maatstaven gebeurt dit en wat is het verschil met het te betalen onderhoudsgeld voor de kinderen?


bemiddelaar
Berichten: 297
Locatie: West-Vlaanderen

#2 , 1 decennium 1 jaar geleden (21 okt 2006 22:25)

De bepaling van het bedrag van persoonlijk onderhoudsgeld hangt af van de scheidingsprocedure die je volgt.

Bij een echtscheiding onderlinge toestemming kunnen jullie volledig vrij bepalen of er al of niet persoonlijk onderhoudsgeld wordt betaald. Ook het bedrag is vrij te bepalen.

Drie factoren bepalen meestal het persoonlijk onderhoudsgeld
- Wat is na de echtscheiding een leefbaar inkomen voor de vrouw / man?
- Hoeveel zal het inkomen van de vrouw na de echtscheiding bedragen?
- Hoeveel zal het inkomen van de man na de echtscheiding bedragen?

Bij een echtscheiding op grond van feiten kan de onschuldige partner persoonlijk onderhoudsgeld ontvangen op voorwaarde dat het inkomen van de onschuldige merkelijk kleiner is dan dat van schuldige partner. Als er sprake is van schuld kan het te betalen persoonlijk onderhoudsgeld maximum 1/3 van het inkomen van de schuldenaar bedragen bij een echtscheiding op grond van beschuldigend feit. Bij een echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting geldt deze maximumgrens niet. Het is de rechter die het bedrag bepaalt.

Afhankelijk van zijn situatie ervaart de ontvanger van persoonlijk onderhoudsgeld in meer of mindere mate nadeel door het ontvangen van persoonlijk onderhoudsgeld.
Als de ontvanger leefloon EN persoonlijk onderhoudsgeld ontvangt -> krijgt de ontvanger minder leefloon
Als de ontvanger werkloos of invalide of gepensioneerd is EN persoonlijk onderhoudsgeld krijgt, vermindert de uitkering niet. De ontvanger heeft een beperkt belastingnadeel (80% van ontvangen persoonlijk onderhoudsgeld is belastbaar)
Als de ontvanger werkt EN persoonlijk onderhoudsgeld ontvangt, heeft de ontvanger belastingnadeel. Hij / zij moet belastingen betalen op 80 % van het ontvangen persoonlijk onderhoudsgeld.

De betaler van het persoonlijk onderhoudsgeld kan dit voor 80% inbrengen als kost in zijn belastingen.

In tegenstelling tot persoonlijk onderhoudsgeld wordt het onderhoudsgeld bestemd voor de kinderen niet aanzien als een inkomen van de ouder die het ontvangt (m.a.w. die ouder wordt er niet op belast). Onderhoudsgeld voor het kind is inkomen van het kind. De ouder die het onderhoudsgeld betaalt, kan het voor 80% aftrekken van diens belastingen. En zolang de nettobestaansmiddelen van het kind een bepaald grensbedrag niet overschrijden dient het kind geen belastingen te betalen en blijft het fiscaal ten laste.

Wat zijn voor de fiscus nettobestaansmiddelen van een kind?
- beroepsinkomsten: voor een studerend kind is dat het loon van vakantie- en studentenjobs (let wel sinds inkomstenjaar 2005 is de eerste schijf van 2.170 euro inkomsten uit studentenjob vrijgesteld van belastingen)
- ontvangen onderhoudsgeld, behalve de eerste schijf van 2.610 euro (ge?ndexeerd inkomstenjaar 2006). Van het gedeelte van het ontvangen onderhoudsgeld dat boven 2.610 euro ligt wordt 80% als netto-bestaansmiddelen beschouwd.
- onroerende en roerende inkomsten van kinderen ouder dan 18.

Zowel kinderbijslag als een studiebeurs zijn voor de belastingen geen bestaansmiddelen van het kind en bijgevolg niet belastbaar. Ook achterstallig onderhoudsgeld, ontvangen in uitvoering van een beslissing door een rechter, telt niet mee als belastbaar inkomen.

interceptor
Berichten: 10

#3 , 1 decennium 1 jaar geleden (20 nov 2006 15:32)

En wat als na enkele jaren scheiding de inkomsten van een van de ex-partners wagvalt ?

Kan men dan nog steeds onderhoudsgeld gaan vragen aan je ex ?

Terug naar “Echtscheiding”