ONDERHOUDSPLICHT TEGENOVER VADER IN EEN BEJAARDENHOME

zeetje
Topic Starter
Berichten: 1

ONDERHOUDSPLICHT TEGENOVER VADER IN EEN BEJAARDENHOME

#1 , 02 feb 2010 12:57

ONDERHOUDSPLICHT TEGENOVER VADER IN EEN BEJAARDENHOME
Het ziet ernaar uit dat mijn vader in de nabije toekomst zal moeten opgenomen worden in een bejaardenhome in Brugge. Vaders pensioen dekt niet de verblijf- verzorgingskosten.
Ik zal, gelet op mijn inkomen, moeten bijleggen.
Hoe kan dat nu dat men in sommige steden, zoals Oostende, Menen, Gent niet moet bijleggen en in andere wel, onder andere Brugge?

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 02 feb 2010 13:07

ONDERHOUDSPLICHT TEGENOVER VADER IN EEN BEJAARDENHOME
Het ziet ernaar uit dat mijn vader in de nabije toekomst zal moeten opgenomen worden in een bejaardenhome in Brugge. Vaders pensioen dekt niet de verblijf- verzorgingskosten.
Ik zal, gelet op mijn inkomen, moeten bijleggen.
Hoe kan dat nu dat men in sommige steden, zoals Oostende, Menen, Gent niet moet bijleggen en in andere wel, onder andere Brugge?
Omdat de ene Belg een beetje meer gelijk is voor de wet dan de andere...
of ernstiger: omdat de wet dergelijke beslissingen overlaat aan de lokale OCMW's en er een aantal gemeenten is die beslist hebben om niet te vorderen bij kinderen; let wel op: indien de rusthuisbewoner bezittingen heeft (geld, enz.-huis) dan moet hij die wel eerst opsouperen of toestaan dat OCMW er een hypotheek op neemt. Eerst daarna zal OCMW betalen of gaan vorderen bij de kinderen.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

wanton
Berichten: 9701
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#3 , 02 feb 2010 14:08

Technisch gezien hebben die gemeenten niet beslist om niet in te vorderen , maar slechts in te vorderen indien het inkomen van het onderhoudsplichtig kind meer bedraagt dan 100.000 € per maand. Het is maar hoe je het bekijkt.

Ik ben nog altijd voorstander van de onerhoudsplicht , maar dat die zeer kritisch zou worden toegepast. De billijkheidsredenen voor niet-invordering mogen best uitgebreid worden.

Maar als ik 100.000 € per jaar zou verdienen , zou ik niet willen dat één van mijn ouders door het OCMW zou moeten onderhouden worden. Dat zou ik zelf doen.

We mogen toch iets solidariteit vanwege kinderen verwachten.

Op deze site vind je meer uitleg en is ook een barema van terugvordering te vinden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Reclame

Joeri_J
Berichten: 621

#4 , 02 feb 2010 14:29

We mogen toch iets solidariteit vanwege kinderen verwachten.

Op deze site vind je meer uitleg en is ook een barema van terugvordering te vinden.
ben ik het zelf ook mee eens, doch is het niet altijd even simpel om een 'compleet' beeld te vergaren.
(en de tijd ontbreekt om overal persoonlijk rond te gaan horen)
Als de (klein)kinderen financieel tussenkomen voor hun (groot)ouders die in het rusthuis zijn opgenomen, is hun onderhoudsplicht fiscaal aftrekbaar tot 80 % van de bijdrage.
Indien mijn broer & ik voor onze grootouders zou willen meehelpen (vrijwillig) in hun bijdrage (grootouders gaan weldra naar een rusthuis),
hoe/waar vragen we het aan om te genieten van 80% fiscale aftrekpost ?

Als we door bvb elke maand elk €20 (100-80) te geven mijn grootouders er €100 x2 bezorg waarmee ze kunnen rondkomen en een 'beter' leven ginder hebben en toch nog af en toe een uitstap kunnen doen enz...

- welke plafond zit er op deze post?
- zijn er nadelen voor zij die het ontvangen?
- kan dit ook als ze met hun pensioen 'juist' toekomen voor het rusthuis, maar dan weeral niet voor alle extra's die ze wensen (uitstappen, extra verzorging, oa kapper etc) ?
- dit moet altijd via het ocmw verlopen? of mag ook rechtstreeks via het rusthuis?

(ben nog volop informatie aan't vergaren)

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#5 , 02 feb 2010 14:58

Indien mijn broer & ik voor onze grootouders zou willen meehelpen (vrijwillig) in hun bijdrage (grootouders gaan weldra naar een rusthuis),
hoe/waar vragen we het aan om te genieten van 80% fiscale aftrekpost ?

Indien de steun op vrijwillige basis gebeurt kunt u de onderhoudsgelden niet aftrekken van de belastingen. Kan alleen als het gevolg is van een wettelijke verplichting tot betaling van onderhoudsgeld. En die hebben jullie niet tov jullie grootouders (tenzij AL jullie ouders overleden zijn, en dan hangt het er nog vanaf of OCMW gaat vorderen bij kleinkinderen).- welke plafond zit er op deze post? -
Plafond is het wettelijk verplicht onderhoudsgeld. Vrijwillig betaalde onderhoudsgelden kunnen niet afgetrokken worden, want dan zouden die "onderhoudsgelden" niet meer of minder zijn dan belastingontduiking.


zijn er nadelen voor zij die het ontvangen? -
Ja de ontvanger moet die onderhoudsgelden aangeven in zijn belastingsaangifte en zal op 80 percent ervan belast worden

kan dit ook als ze met hun pensioen 'juist' toekomen voor het rusthuis, maar dan weeral niet voor alle extra's die ze wensen (uitstappen, extra verzorging, oa kapper etc) ? -
Er moet een situatie zijn waar normaliter het OCMW zou moeten bijpassen. M.a.w. een wettelijke verplichting. Zoniet: neen.

BESLUIT: Neen. Er is geen "belastingoptimalisatie" mogelijk tussen de verschillende generaties onderling op basis van "vrijwillige" uitkeringen van onderhoudsgeld.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

3399AAaa
Berichten: 818

#6 , 23 feb 2010 21:20

Omdat mijn vraag min of meer betrekking heeft op deze topic, blijf ik hier rondhangen:

weet er iemand welke wet (KB?) regelt hoe, van wie, hoe veel, in welke omstandigheden enz.... het OCMW gelden kan terugvorderen van kinderen voor de verzorging/verblijf van een ouder in het rusthuis.

Destijds zou onder invloed van Koning Boudewijn een KB nr. 244 zijn ingevoerd welke dat allemaal fatsoenlijk moest regelen omwille van het behoud van de familiale vrede. Dat KB kan ik echter nergens vinden. Dat KB zou ook niet voldoende geweest zijn en daarom is men dan later gaan regelen dat elk kind maar slechts voor zijn kindsdeel in de kosten dient bij te dragen. Kan er iemand mij op weg helpen?

Meer bepaald heb ik volgende situatie voor ogen: ouder gaat naar het rusthuis, maar verkocht vlak daarvoor zijn woning. Eén of meerdere van zijn kinderen hebben het geld van die verkoop opgestreken. Het OCMW vordert nu terugbetaling van de verzorgingskosten, maar de kinderen beweren dat de ouder niks meer heeft, en de kinderen zelf vallen qua inkomen in een te lage schaal om bij te dragen.

Een tweede situatie die ik voor ogen heb: 4 kinderen in een gezin. Eén kind heeft mogen studeren, de anderen moesten gaan werken om dat mee te bekostigen. Na x jaren moet één van hun ouders worden opgenomen in het rusthuis. De drie kinderen die nooit mochten studeren vinden dat het ene kind, dat nu een welverdienende dokter is, daar maar moet voor opdraaien.
Plus est en vous

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#7 , 23 feb 2010 21:38

Omdat mijn vraag min of meer betrekking heeft op deze topic, blijf ik hier rondhangen:

weet er iemand welke wet (KB?) regelt hoe, van wie, hoe veel, in welke omstandigheden enz.... het OCMW gelden kan terugvorderen van kinderen voor de verzorging/verblijf van een ouder in het rusthuis.

Destijds zou onder invloed van Koning Boudewijn een KB nr. 244 zijn ingevoerd welke dat allemaal fatsoenlijk moest regelen omwille van het behoud van de familiale vrede. Dat KB kan ik echter nergens vinden. Dat KB zou ook niet voldoende geweest zijn en daarom is men dan later gaan regelen dat elk kind maar slechts voor zijn kindsdeel in de kosten dient bij te dragen. Kan er iemand mij op weg helpen?

Meer bepaald heb ik volgende situatie voor ogen: ouder gaat naar het rusthuis, maar verkocht vlak daarvoor zijn woning. Eén of meerdere van zijn kinderen hebben het geld van die verkoop opgestreken. Het OCMW vordert nu terugbetaling van de verzorgingskosten, maar de kinderen beweren dat de ouder niks meer heeft, en de kinderen zelf vallen qua inkomen in een te lage schaal om bij te dragen. Als het OCMW tussenbeide moet komen doen die een "onderzoek". Ze gaan o.a. na of er verkopen vn onroerende goederen, annex schenking zijn geweest. Indien dat het geval is moeten de begunstigden van de schenking de rusthuiskosten betalen.

Een tweede situatie die ik voor ogen heb: 4 kinderen in een gezin. Eén kind heeft mogen studeren, de anderen moesten gaan werken om dat mee te bekostigen. Na x jaren moet één van hun ouders worden opgenomen in het rusthuis. De drie kinderen die nooit mochten studeren vinden dat het ene kind, dat nu een welverdienende dokter is, daar maar moet voor opdraaien.De bijdrage van de verschillende kinderen wordt berekend op grond van hun netto-belastbare inkomsten. De welverdienende dokter zal dus zeer waarschijnlijk (veel) meer moeten betalen dan de andere kinderen.

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

wanton
Berichten: 9701
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#8 , 23 feb 2010 21:52

Op deze site vind je goede algemene info : Okra met barema

Wat betreft uw concrete vragen. Vanuit OCMW antwoord ik het volgende.
1. Verkopen van OG worden steeds ontdekt door het OCMW. Wanneer blijkt dat kort voor de opname in een rusthuis OG is verkocht ,en het geld is niet meer aanwezig , wordt verondersteld dat het geld is uitgedeeld aan de kinderen. Het OCMW zal de kosten van het rusthuis niet ten laste nemen en ALLES , zonder beperking , terugvorderen van de kinderen. Dit is een vorm van vrijwillige verarming en kan niet getolereerd worden.

2. In de vermelde site kun je lezen : de grootte van de onderhoudsplicht wordt in twee fases berekend. Eerst het kindsdeel : totale kostprijs gelijk verdeeld over aantal kinderen. Daarna wordt dat bedrag getoetst op basis van een barema volgens inkomen.De dokter zal in principe het meest betalen, maar slechts een kindsdeel. Onderling kan tussen de kinderen vrijwillig een andere verdeling afgesproken worden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

3399AAaa
Berichten: 818

#9 , 23 feb 2010 21:52

Ach, even mekaar gekruist, maar kan je even je mening motiveren Wanton: "Dit is een vorm van vrijwillige verarming en kan niet getolereerd worden."?

Als de ouder het geld schonk is dat een vrijwillige verarming.
Maar het kan ook zijn dat de kinderen het geld onder dwang afhandig hebben gemaakt.... (als onderdeel misschien van oudermishandeling)
of als het niet om een OG ging, maar om bv. waardevolle roerende goederen, geld, kasbons,..... wat dan?

Alvast heel erg dank allebei!
Plus est en vous

wanton
Berichten: 9701
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#10 , 23 feb 2010 23:01

Er zijn in elk geval gelden van de ouders naar de kinderen gegaan , geld dat had moeten dienen voor het levensonderhoud van de ouders. Indien het OCMW zoiets ontdekt en kan bewijzen ( bij verkoop van OG is dat altijd) kan , desnoods gerechterlijk bekomen worden dat die kinderen ALLES betalen.
Het OCMW neemt de kosten van levensonderhoud op zich van mensen die dat niet met eigen middelen kunnen betalen. Zij stellen steeds , binnen de wettelijke mogelijkheden , onderzoek in naar het vermogen van de mensen. Voor roerende goederen is dat niet gemakkelijk , er is nog steeds bankgeheim.De residenten worden verondersteld zelf eerlijk stand van zaken te geven. Maar als bij het overlijden er nog een nalatenschap is , zal het OCMW zijn vordering indienen to. de erfgenamen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

3399AAaa
Berichten: 818

#11 , 24 feb 2010 08:03

Ok dank u. Blijkbaar (via jullie links hier aangegeven gevonden) staat e.e.a. inderdaad bevestigd in de OCMW-wet (art 97 ev) en het KB van 09.06.1981 (art 1 ev).

Mijn bedenking daarbij is wel: is het wel de taak van het OCMW om via de burgerlijke rechtbank dat alles zelf te bewijzen en terug te vorderen? Ten eerste omwille van de willekeur en het politiek cliëntelisme zoals hier op het forum al aangehaald (het OCMW speelt ahw zelf eerste rechter...), maar ook:

Als het om echt ernstige misbruik-situaties gaat (dus geen schenkingen) waarbij kinderen hun ouders bewust alles afhandig maken en er in slagen het sluw te spelen zodat er nagenoeg geen bewijzen zijn, is dat dan niet eerder een zaak voor het strafrecht?

De maatschappij moet immers opdraaien voor alle kosten die er aan de ouder zijn, terwijl de kinderen mooie sier kunnen maken met hetgeen ze op hun bil hebben geslagen.
Plus est en vous

sniper
Berichten: 780
Locatie: meetkerke

#12 , 24 feb 2010 09:25

mijn liefste ouders hebben tijdens hun (v)echtscheiding van 25 tot 15 jr geleden reeds mijn bijdrage aan hun oude dag opgenomen
het ging over een paar 100.000 frank van mijn spaarcenten (kasbons aan toonder) die verdwenen
bij mij moeten ze dus niet meer komen kloppen, ze hebben al gehad :evil:
beter een slechte dag op zee,
dan een goede dag op het werk

3399AAaa
Berichten: 818

#13 , 24 feb 2010 10:02

mijn liefste ouders hebben tijdens hun (v)echtscheiding van 25 tot 15 jr geleden reeds mijn bijdrage aan hun oude dag opgenomen
het ging over een paar 100.000 frank van mijn spaarcenten (kasbons aan toonder) die verdwenen
bij mij moeten ze dus niet meer komen kloppen, ze hebben al gehad :evil:
Dat is natuurlijk een ander triest verhaal...
Plus est en vous

Terug naar “Andere”