Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
ruddy
Topic Starter
Berichten: 17

Hoe is de verdeling bij de verkoop van het huis.

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (24 aug 2006 20:54)

Hallo,
Mijn vader is onlangs gestorven en nu wilt mijn moeder het huis verkopen.
Alhoewel ze het niet verplicht is wilt ze ons rechtmatig deel al geven bij de verkoop.
Wij zijn met twee kinderen thuis, hoe wordt dit wettelijk verdeelt, is dit voor ieder 1/4 de of 1/3 de helft of is het anders?
Waar heeft onze moeder recht op van het andere halft van het verkoop bedrag..
Alvast bedankt, groeten.


wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 1 decennium 1 jaar geleden (25 aug 2006 13:19)

De wettelijke regel is normaal van toepassing en dan hebben de kinderen ieder de naakte eigendom voor 1/4 , en moeder de volle eigendom van de helft plus het vruchtgebruik van vaders helft. Indien het huis verkocht wordt , blijft op die som dezelfde verdeling normaal van kracht. Zo krijgt moeder de helft , de twee kinderen ieder ??n vierde. Deze zouden dan wel een intrest moeten betalen aan moeder , als vruchtgebruiker, maar ja ...
Indien U het geld op naam van moeder laat , zou het wel eens kunnen dat U successierechten betaalt op uw eigen geld.
Indien moeder overlijdt binnen de drie jaar na de verkoop , wordt haar deel van de verkoop volledig belast , tenzij U kan bewijzen dat die som onder een andere vorm aanwezig is of op een offici?le wijze is gebruikt , vb. kosten van het rusthuis.

ruddy
Topic Starter
Berichten: 17

#3 , 1 decennium 1 jaar geleden (25 aug 2006 13:46)

Dus als ik het goed berijp, krijgt onze moeder de helft van de verkoop.
De andere helft wordt dus als volgt verdeelt
1/4 de kind
1/4 de ander kind
2/4 de moeder
Of ben ik zo verkeerd???
Mag onze moeder dan doen wat ze wilt met die 2/4 de of moet ze deze vast zetten op een rekening.
Van het moment dat het huis verkocht wordt, wilt ze ons deel al geven.
Dan moeten we hier dus geen successie rechten op betalen.

wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 1 decennium 1 jaar geleden (25 aug 2006 14:54)

Stel : de verkoopprijs is 100.000 ?.
Moeder krijgt 50.000 ?, elk kind 25.000. Maar vermits moeder het vruchtgebruik heeft , zouden de kinderen een intrest aan haar moeten betalen !??!
Moeder mag doen met haar deel wat zij wil. Hou wel rekening met de opmerking in mijn vorig bericht.
Op vaders deel , dat de kinderen nu krijgen , zijn reeds successierechten betaald.

ruddy
Topic Starter
Berichten: 17

#5 , 1 decennium 1 jaar geleden (25 aug 2006 15:47)

Wat houdt die interest in die we aan onze moeder moeten betalen?Moeten we deze ook betalen als onze moeder ons deel meteen na de verkoop geeft?
Op het moment zijn de papieren om de succesierechten te betalen op het huis, onderweg naar de instanties hiervoor.
Op het moment zijn er dus nog helemaal geen succesierechten betaald zowel door onze moeder en de kinderen niet.
Deze rekening zal dan nog wel volgen, maar het is dus zo dat alleen onze moeder successierechten moeten betalen en wij niet als onze moeder ons deel nu al geeft.
Kunnen er voor de kinderen nog onaangename kosten volgen?
Sorry voor de vele vragen en als ik het soms niet duidelijk snap.

wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 1 decennium 1 jaar geleden (25 aug 2006 19:12)

Sorry , ik had niet begrepen dat de nalatenschap van vader nog niet was afgehandeld. U zal dan kortelings successierechten moeten betalen op uw erfenis , zijnde voor ieder kind 1/4 naakte eigendom in de woning. En voor moeder op het vruchtgebruik van de helft van vader. Wanneer U daarna het huis verkoopt , is dit slechts een omvorming van tegoed en daar hoeft U geen verdere rechten op te betalen.
Normaal worden de successierechten betaald uit de aanwezige roerende (geld) goederen van de nalatenschap, waarvan U ook de naakte eigendom heeft.
Vermits moeder het vruchtgebruik heeft van de gehele erfenis van vader , blijft dit ook zo indien , na verkoop van de woning , het geld wordt verdeeld. Vruchtgerbuik wil oa. zeggen : innen van de rente. Dus , in principe zouden de kinderen er moeten voor zorgen dat moeder een intrest krijgt.

ruddy
Topic Starter
Berichten: 17

#7 , 1 decennium 1 jaar geleden (25 aug 2006 19:27)

Bedankt voor de antwoorden.
Klopt het dat de successierechten op de brandverzekeringen berekend worden?? En hoe moeten we deze voor ieder berekenen?
Als ons moeder het geld nu verdeelt hoeven we dus geen interesten te betalen.

wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#8 , 1 decennium 1 jaar geleden (26 aug 2006 18:55)

Net zoals de banken de Registratie moeten inlichten bij overlijden van een klant , moeten ook de verzekeringen doorgeven welke verzekeringen de overledene had ondertekend bij hun maatschappij. De brandverzekering moet speciaal in de aangifte van nalatenschap vermeld worden voor de 'inboedel'. Ik denk dat de Registratie zich zo een idee vormt. U wordt niet belast op dit verzekerd bedrag , ( dat is de vervang- of nieuwwaarde) maar op de verkoopwaarde, die veel lager ligt. Zo kan een slaapkamer van 10 jaar oud nog goed dienst doen , maar op de rommelmarkt raak je ze amper kwijt. De inboedel is dus slechts een onderdeel van de roerende goederen in de erfenis.
Als U moeder geen interest moet betalen , aan iemand anders zeker niet.
Nog even de tarieven , voor echtg.en kinderen , ieder afzonderlijk en apart voor roerend en onroerend deel :
0 - 50.000 ? = 3 %/ 50-250.000 = 9 % / daarboven 27 %

Groeten.

basejumper
Berichten: 2382
Locatie: Diest

#9 , 1 decennium 1 jaar geleden (26 aug 2006 21:16)

Indien de woning gemeenschappelijke eigendom van vader en moeder was is de erfverdeling zoals reeds gesteld 1/2 Volle Eigendom moeder (= haar deel in de gemeenschap). Kinderen krijgen elk 1/4 in naakte eigendom (= 1/2 deel vader in de woning.
Langstlevende heeft wettelijk levenslang vruchtgebruik.
Voor wat de gezinswoning betreft kan enkel de langstlevende een omzetting van het vruchtgebruik vragen. Indien de moeder de woning verkoopt zal de geldsom normaliter voor de helft toekomen aan de moeder, die daar vrij over beschikt. De helft van de kinderen wordt geblokkeerd en daar krijgt de moeder jaarlijks de intrest van. Gezien deze werkwijze het kapitaal immobiliseert wordt dan regelmatig een omzetting afgesproken. Dat houdt in dat het vruchtgebruik omgezet wordt in een vaste som volle eigendom afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker.

Waarde van het vruchtgebruik ten aanzien van de volle eigendom :

leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 40 en de 50 jaar : 56 %;

tussen de 50 en de 55 jaar : 52 %

tussen de 55 en de 60 jaar : 44 %;

tussen de 60 en de 65 jaar : 38 %

tussen 65 en 70 jaar : 32 %;

tussen 70 jaar en 75 jaar : 24 %;

tusen 75 en 80 jaar : 16 %;

boven de 80 jaar : 8 %.


Dus om het voorbeeld te hernemen : stel 100.000 verkoopsom betekent 50.000 volle eigendom moeder en 25.000 per kind naakte eigendom.

Stel moeder = 65 jaar : waarde vruchtgebruik is 50.000 x 32 % = 16.000 ?.

Bij omzetting zal moeder dan 50.000 + 16.000 = 66.000 ? ontvangen in volle eigendom.
De kinderen ontvangen elk 17.000 ? in volle eigendom.
Hoe ouder de langstlevende hoe kleinder de omzettingswaarde (immers hoe kleiner de statistische kans om van het vruchtgebruik te genieten)
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

ruddy
Topic Starter
Berichten: 17

#10 , 1 decennium 1 jaar geleden (26 aug 2006 23:20)

In feite zal het om een bedrag gaan van 250000 euro. Mijn moeder is dit jaar 55 geworden.
In het voorbeeld dat u aanhaalde was de waarde van het vruchtgebruik 16000 euro.Wil dit zeggen dat zij dit in ??n keer krijgt, en mee mag doen wat ze wilt?
Groeten en bedankt voor de reactie

basejumper
Berichten: 2382
Locatie: Diest

#11 , 1 decennium 1 jaar geleden (26 aug 2006 23:58)

In dit geval stalt de verdeling zich als volgt :

250.000/2 = 125.000 ? is het aandeel van uw moeder in de verkoopswaarde. Daar doet zij volledig haar zin mee. het is immers enkel uw vaders deel dat in erfenis gaat.
125.000 ? zal zonder initiatief in naakte eigendom/vruchtgebruik blijven. Dat betekent dat de kinderen er pas aankunnen wanneer de moeder overlijdt. Tot die datum heeft zij recht op de opbrengsten van dat geld.
Bij omzetting van het vruchtgebruik is het omzettingspercentage vrij hoog, ook al omdat uw moeder nog vrij jong is en derhalve normaliter nog vele jaren intrest zou genieten.
De waarde vruchtgebruik omgezet in volle eigendom bedraagt dan 125.000 x 52 % = 65.000 ?
De naakte eigendom omgezet in volle eigendom bedraagt 60.000 ?.
Of dit voor de kinderen al dan niet nadelig is hangt af van de leeftijd waarop de moeder overlijdt.
Bij niet omzetting van vruchtgebruik zou het ook nog dertig jaar kunnen duren vooraleer de actuele 62.500 ? naakte eigendom naar volle eigendom overgaat. Als je daarnaast de inflatiefactor over dertig jaar bekijkt zal die dan zelfs niet meer de re?le koopkracht bezitten van de 30.000 ? die je vandaag zou krijgen.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.

Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.

Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

ruddy
Topic Starter
Berichten: 17

#12 , 1 decennium 1 jaar geleden (27 aug 2006 09:57)

Hartelijk bedankt voor de uitleg allemaal. We weten nu toch al weer wat meer en waar we staan. Het huis van onze ouders staat op dit moment te koop.
Ik denk ook wel dat we het vruchtgebruik gaan omzetten en ons deel nu al krijgen. Zo heeft onze moeder extra geld en hebben wij ons deel ook al.
We kunnen er nu veel meer mee doen als bv. over 20 of 30 jaar.
Normaal gezien gaat alles via de notaris ??nmaal het huis verkocht is, deze past deze statistieken toch ook toe he?
Op die 125 000 euro moet onze moeder dan toch geen successierechten betalen omdat dit haar deel van het huis is. Ze moet dan toch 9 procent op die 65 000 euro successierechten betalen?

Groeten.

basejumper
Berichten: 2382
Locatie: Diest

#13 , 1 decennium 1 jaar geleden (27 aug 2006 10:23)

Successie wordt slechts berekend op de erfenis. Daar je moeders deel niet in erfenis gaat betaalt ze uiteraad geen successie op haar eigen deel.
De notaris gebruikt dezelfde percentages voor berekening omzetting vruchtgebruik.
Successierechten worden per erfdeel berekend.
Dat betekent voor je moeder :
50.000 ? aan 3 % en 15.000 ? aan 9 %
Voor beide kinderen : 30.000 ? aan 3 %
Op die berekende rechten zijn dan meestal nog kortingen van toepassing waardoor de eerste 12.500 ? zo goed als onbelast zijn. Ook kinderlast (vanaf drie kinderen) kan verlaging van successie betekenen.
Voor het roerend deel van de nalatenschap geldt hetzelfde.
je notaris weet er alles van.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.

Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.

Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

ruddy
Topic Starter
Berichten: 17

#14 , 1 decennium 1 jaar geleden (27 aug 2006 21:26)

Bedankt voor de info.
HEt is nu allemaal veel duidelijker en we zijn een stuk geruster.
Groeten.

ruddy
Topic Starter
Berichten: 17

#15 , 1 decennium 1 jaar geleden (03 nov 2006 11:17)

Hallo,
Het huis is verkocht, gisteren werd de verkoopsovereenkomst getekend.
Volgens de vorige antwoorden is het dus zo dat de kinderen van de andere helft 52 procent aan moeder moeten geven willen ze hun deel al krijgen.
Is het zeker dat dit 52 procent is, we zijn wat aan het twijfelen omdat ze nu 55 jaar is en juist op die grens zit.
Nu is het zo dat de akte van de verkoop eind januari getekend wordt, in dit jaar wordt onze moeder 56 jaar maar is ze dit nog niet.
Blijft het dan toch bij die 52 procent en gaat die 45 procent pas in van het moment dat ze 56 jaar wordt?
Bedankt voor de reacties.

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”