gevolgen scheiding van tafel en bed

roharro
Topic Starter
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

gevolgen scheiding van tafel en bed

#1 , 20 mei 2009 13:29

Kan men na scheiding van tafel en bed nog verplicht worden om onderhoudsgeld te betalen aan de schoonouders indien die verplichting nog niet bestond voor de scheiding?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Rebel-with-a-cause
Berichten: 1216

#2 , 20 mei 2009 18:22

'Scheiding van tafel en bed' is in feite geen scheiding.
Alle plichten t.o.v. elkaar - buiten het samenwonen - blijven bestaan.
Als de 'onderhoudsplicht' vóór de scheiding van tafel en bed niet bestond, zie ik geen enkele reden waarom die nà de scheiding wél zou bestaan.

Bartie
Berichten: 263
Locatie: Regio Damme/Brugge

#3 , 20 mei 2009 19:14

Even de detaillist spelen, rebel-with-a-cause bedoelde uiteraard: 'scheiding van tafel en bed' is geen echtscheiding. :wink:
Dit bericht betreft geen officieel juridisch advies. Vaak hangt alles af van feitelijkheden, die pas uit lezing van de officiële gegevens blijken...

Reclame

roharro
Topic Starter
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#4 , 20 mei 2009 22:26

Wat ik bedoelde met onderhoudsgeld na scheiding van tafel en bed is het volgende:

Veronderstel dat nadat een man en vrouw van tafel en bed zijn gescheiden de ouders van de vrouw worden opgenomen in een rusthuis en de rekening niet kunnen betalen omdat hun inkomen te laag is en ze ook niet over onroerende of roerende goederen beschikken. Kan de man dan verplicht worden om de rekening van zijn schoonouders (mee) te betalen?

Het maximum bedrag van de onderhoudsplicht wordt toch bepaald door het netto-belastbaar inkomen van de kinderen. Aangezien in geval van scheiding van tafel en bed er twee aparte belastingsaangiften worden gedaan, is het me niet duidelijk hoe in dit geval de man gedwongen kan worden om onderhoudsgeld te betalen voor zijn schoonouders.[/b]

wanton
Berichten: 9508
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 20 mei 2009 22:34

Scheiding van tafel en bed is wel een scheiding , in die zin dat de banden verbroken worden en de gemeenschap verdeeld wordt. Het is dus niet wat de term zegt : apart eten en apart slapen. Er is wel degelijk een scheiding , alleen mag men niet hertrouwen . Dat is het enig verschil met een officiële echtscheiding. Scheiden van tafel en bed werd vroeger daarom ook aanvaard door de katholieke kerk.
Er moeten aparte belastingaangiftes gebeuren.
Gezien de gescheiden en aparte levens is een onderhoudsgeld na de scheiding mi. niet van toepassing.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Rebel-with-a-cause
Berichten: 1216

#6 , 21 mei 2009 07:02

@ Wanton: Volgens deze informatie wordt met de term 'scheiding van tafel en bed' het volgende bedoeld.
De scheiding van tafel en bed is een gerechtelijke procedure die het huwelijk niet beëindigt, maar die de wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten afzwakt.
De scheiding van tafel en bed heeft de volgende gevolgen:
* De plicht tot samenwonen vervalt.
* De goederen worden gescheiden.
* De belastingen worden op dezelfde manier ingevorderd als bij de echtscheiding.

Zo'n situatie biedt een oplossing voor echtparen die feitelijk willen scheiden, maar die om principiële, praktische of persoonlijke redenen geen echtscheiding wensen.

De laatste jaren komt deze procedure nog heel weinig voor maar ze bestaat nog.

You can correct me if I'm wrong.


roharro
Topic Starter
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#8 , 21 mei 2009 20:49

Dit verwijst naar de Nederlandse wetgeving. Mijn vraag betrof evenwel de Belgische wetgeving.

j.demoor
Berichten: 10360

#9 , 22 mei 2009 12:28

“Art.206.Schoonzonen en schoondochters zijn eveneens en in dezelfde omstandigheden levensonderhoud verschuldigd aan hun schoonouders, doch deze verplichting houdt op :1° wanneer de schoonvader of de schoonmoeder een tweede huwelijk aangaat; 2° wanneer degene van de echtgenoten die de aanverwantschap heeft doen ontstaan en de kinderen uit zijn huwelijk met de andere echtgenoot geboren, overleden zijn.”(Burgerlijk Wetboek).

Hieruit volgt dat scheiding van tafel en bed van schoonzoon/-dochter deze verplichting NIET doet ophouden.

Ook tussen echtgenoten doet scheiding van tafel en bed de hulpverplichting NIET ophouden.

“Art.308.Na uitspraak van de scheiding van tafel en bed blijft de plicht van hulp* bestaan”(Burgerlijk Wetboek).

“Art.213.Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp* en bijstand verschuldigd.”(B.W.).

‘De verplichting tot hulp tussen de echtgenoten,ex art.213,221,is verschillend van de bij art.205 voorziene verplichting tot levensonderhoud. Zij kan o.m. ook bestaan wanneer de echtgenoot,die de nakoming van die verplichting vordert,niet behoeftig is‘(Cass. 18 oktober 1963,Pas. 1964,I,179,R.W. 1963-64,1862;Cass. 5 december 1969,Pas. 1969,I,314,Arr.Cass. 1970,336;Cass. 2 juni 1978,Pas. 1978,I,1138,Arr.Cass. 1978,1170).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

wanton
Berichten: 9508
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#10 , 22 mei 2009 19:51


De scheiding van tafel en bed heeft de volgende gevolgen:
* De plicht tot samenwonen vervalt.
* De goederen worden gescheiden.
* De belastingen worden op dezelfde manier ingevorderd als bij de echtscheiding.
Rebel en ik verschillen blijkbaar , zoals de echte specialist-juristen, van mening over het feit of scheiding van tafel en bed al dan niet een echtscheiding inhoudt.
Officiëel inderdaad niet , maar alle onderlinge contacten worden verbroken of niet langer verplicht (wat samenwonen betreft.) Voor de rest zijn alle geplogenheden dezelfde als bij een echtscheiding , tot verdeling van de gemeenschappelijke goederen toe. Het is een definitieve situatie met een feitelijke vernietiging van het gemeenschappelijke huishouden en leven. Zij erven ook niet meer van mekaar binnen het wettelijk stelsel.
Ik volg dus die specialisten die zeggen dat scheiding van tafel en bed een echtscheiding is met de restrictie dat men niet kan hertrouwen. Wil één der ex-echtgenoten toch trouwen moet wel de echtscheiding gevraagd worden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Terug naar “Echtscheiding”