Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Fabi
Topic Starter
Berichten: 440

Hoe kom je aan alimentatie zonder enig vonnis?

#1 , 9 jaar 1 week geleden (08 jan 2009 15:30)

Ik twijfel of je na je scheiding nog aanspraak kan maken op alimentatie voor de kinderen? Er is geen vonnis, geen niets! Hoe lang is de procedure indien je een aanvraag indient?
Dank u


Rebel-with-a-cause
Berichten: 1223

#2 , 9 jaar 1 week geleden (08 jan 2009 16:23)

Is het kind erkend?
Zo lang er geen afstammingsband vaststaat of wordt vastgesteld, dan zijn er geen onderlinge rechten en/of plichten.
Zodra dit er wél is, kan er een procedure voor alimentatieplicht en omgangsrecht begonnen worden.

scorpioen
Berichten: 7587
Juridisch actief: Ja

#3 , 9 jaar 1 week geleden (08 jan 2009 18:43)

Was er een echtscheidingsprocedure? Welk soort procedure? Werd in het kader van de echtscheidingsprocedure gedagvaard in kort geding?

scorpioen

Fabi
Topic Starter
Berichten: 440

#4 , 9 jaar 6 dagen geleden (09 jan 2009 16:58)

Hallo, ja eigenlijk was het zo dat het kindje bij de mama verbleef, maar na veel heisa en ander werk (nachtwerk) is het kindje bij de papa gaan wonen, de moeder betaalde vrijwillig 200 euro maar papa wou méér en méér, de moeder zorgde voor schoolkosten en kleding ook, nu wil vader procedure starten tot genoegen van de moeder (ze kan dan het vonnis aanhalen voor haar teruggave belast) mar hij eist 250 plus extra kosten, zij verdient netto 1300 euro!

scorpioen
Berichten: 7587
Juridisch actief: Ja

#5 , 9 jaar 6 dagen geleden (09 jan 2009 17:09)

Ook zonder het vonnis zal moeder het betaalde onderhoudsgeld fiscaal kunnen aftrekken als zij bewijst regelmatig betaald te hebben.

Vader kan inderdaad een procedure beginnen bij de vrederechter.

scorpioen

Rebel-with-a-cause
Berichten: 1223

#6 , 9 jaar 5 dagen geleden (10 jan 2009 10:13)

Om alimentatie fiscaal te mogen aftrekken, moet je aan vier voorwaarden voldoen:

1. ONDERHOUDSVERPLICHTING
* Je moet de alimentatie betalen in uitvoering van een onderhoudsverplichting opgelegd door het burgerlijk wetboek.
* Echtgenoten en ex-huwelijkspartners zijn, onder bepaalde voorwaarden, ten opzichte van elkaar verplicht om tussen te komen in de financiële noden.
* Dat geldt ook voor kinderen, kleinkinderen en kinderen uit een gewone of volle adoptie, hun ouders, grootouders of adoptieouders.
* De onderhoudsverplichting geldt ook tussen schoonzoons of schoondochters en schoonouders.
* Dat is ook het geval voor kinderen onder pleegvoogdij en pleegvoogden.
* Deze verplichting bestaat niet tussen broers en zussen, tussen ooms of tantes en hun neven of nichten enz.

Als algemeen principe geldt dat de begunstigde van de alimentatie behoeftig moet zijn. Dit is echter niet nodig voor minderjarige kinderen en voor meerderjarige kinderen die nog studeren. In dat geval is de onderhoudsverplichting algemeen en geeft ze recht op uitkering, los van een eventuele staat van behoefte.

2. GEEN DEEL UITMAKEN VAN HET GEZIN
Diegene die de alimentatie krijgt, mag geen deel uitmaken van je gezin. De fiscale wetgeving gaat ervan uit dat mensen een "gezin" vormen wanneer ze samenwonen in een huiselijke samenlevingsvorm.

Voor de fiscale administratie is de verblijfplaats over het algemeen een aanwijzing om vast te stellen dat er sprake is van een gezin. De fiscus houdt geen rekening met tijdelijke onderbrekingen inzake verblijfplaats.

De fiscus houdt rekening met zeer concrete aanwijzingen om te bepalen of iemand die alimentatie krijgt al dan niet deel uitmaakt van je gezin. Merk op dat de begunstigde geen deel mag uitmaken van je gezin op het ogenblik van de storting van de alimentatie. Diegene die het geld krijgt, mag in het verleden wel tot je gezin behoord hebben.

3. REGELMAAT
Je moet de alimentatie regelmatig storten. Er is sprake van regelmaat als het om wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse stortingen gaat.

4. VERANTWOORDING MET BEWIJSSTUKKEN
Je moet de uitkering daadwerkelijk betalen. Als je ze wilt aftrekken van je belastingen, moet je ze kunnen bewijzen. Dat kan bijvoorbeeld met rekeninguittreksels waarop de naam van de begunstigde vermeld staat.

Terug naar “Echtscheiding”