Hoger beroep

Alex73
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

Hoger beroep

#1 , 29 jun 2020 00:02

Mag de appellant in hoger beroep een schadevergoeding vragen voor gemaakte onkosten anders dan de proceskosten?
Of kan de appellant indien het arrest in zijn voordeel was na afloop van de rechtzaak nog onkosten vragen aan geintimeerde,andere dan die in het arrest vermeld staan?

scorpioen
Berichten: 8738
Juridisch actief: Nee

#2 , 29 jun 2020 10:18

Over welke kosten heb je het?

Alex73
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#3 , 29 jun 2020 15:07

Kosten voor bewaring van het goed.
Er was geen vermelding van deze kosten in de conclusietermijnen.

Reclame

scorpioen
Berichten: 8738
Juridisch actief: Nee

#4 , 29 jun 2020 16:24

Je zal toch wat meer uitleg moeten geven over de zaak, anders is het niet mogelijk de vraag te beantwoorden.
Als de conclusietermijnen reeds verstreken zijn en je geen conclusie meer kan neerleggen kan het uiteraard niet.

Alex73
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#5 , 29 jun 2020 18:11

Het arrest is reeds uitgesproken in het voordeel van appellant.Dus de rechtzaak is afgesloten.
Enkel gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding moeten betaald worden door geintimeerde.
Appellant heeft in zijn conclusies geen andere schadevergoedingingen geëist.
Deze vraagt nu op zijn beurt via privé email,aan geintimeerde extra kosten voor bewaring van het goed tijdens de rechtzaak.

scorpioen
Berichten: 8738
Juridisch actief: Nee

#6 , 29 jun 2020 18:39

Bewaring van welk goed?
Waarom heeft / moest appellant dit goed bewaren?
Wie was de oorspronkelijk eisende partij? Wat heeft deze gevorderd?

Alex73
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#7 , 29 jun 2020 22:53

Appellant was verweerder in eerste aanleg.
Het goed ging hersteld worden door appellant en dat is niet gebeurd.
Indien geintimeerde het opgehaald had,zou dit betekend hebben dat deze dit aanvaardde.

scorpioen
Berichten: 8738
Juridisch actief: Nee

#8 , 30 jun 2020 16:27

Ik begrijp:
- geïntimeerde heeft aan appellant gevraagd een herstelling uit te voeren;
- de herstelling werd niet (goed) uitgevoerd;
- geïntimeerde heeft een vordering ingesteld tegen appellant;
- ondertussen heeft geïntimeerde het te herstellen goed niet terug in ontvangst genomen;
- in eerste aanleg werd appellant veroordeeld (tot wat?):
- in hoger beroep werd deze veroordeling ongedaan gemaakt.

Appellant heeft nog steeds het recht om schadevergoeding te vorderen omdat geïntimeerde het te herstellen goed niet terug in ontvangst heeft genomen. Ik vermoed dat in hoger beroep geoordeeld werd dat appellant geen fout begaan heeft i.v.m. de beloofde herstelling, wat betekent dat geïntimeerde ten onrechte geweigerd heeft het te herstellen goed terug in ontvangst te nemen.

De vraag blijft natuurlijk of appellant effectief schade geleden heeft, of appellant geïntimeerde in gebreke gesteld heeft het goed in ontvangst te nemen en of dergelijke ingebrekestelling niet noodzakelijk was om van een contractuele wanprestatie van geïntimeerde te spreken.

Alex73
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#9 , 01 jul 2020 13:39

Appellant heeft aangeboden het goed te herstellen conform bestelling.
Dit is niet gebeurd en werd officieel vastgesteld door de expert,tot 2x toe zelfs.
Appellant werd in eerste aanleg veroordeeld tot volledige terugbetaling wegens non-comformiteit,inclusief een deel van de geëiste schadevergoeding,
rechtsplegingsvergoeding en intresten.
In hoger beroep wordt geoordeeld dat geïntimideerde het goed aanvaard heeft bij aankoop.Hoewel deze bij aankoop de gebreken niet heeft opgemerkt.Geintimeerde had een nieuw goed op bestelling laten maken.
Appellant heeft geen extra schadevergoeding geëist.
Na afloop rechtzaak geeft appellant plots aan dat er stallingskosten zijn van een derde partij.
Deze kosten heeft hij niet als schadevergoeding geëist in zijn conclusies.Waarom niet?

scorpioen
Berichten: 8738
Juridisch actief: Nee

#10 , 01 jul 2020 13:57

M.i. kan appellant voor deze kosten nog steeds een nieuwe procedure beginnen. Ik zie niet in waarom het feit dat hij dat in de vorige procedure niet gevraagd heeft, hiertoe een beletsel zou zijn.

Alex73
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#11 , 04 jul 2020 10:46

Het bedrag dat geëist werd is ondertussen betaald en het goed terug opgehaald.Het gaat hier over +1000€.
Appellant heeft geen facturen getoond.
Oplichterij volgens mijn mening.
De appellant heeft een zeer groot bedrijf en veel grote halfopen en gesloten hallen.Waarom zou deze dan in godsnaam iets laten opslaan bij een kleine zelfstandige met weinig ruimte die totaal niets te maken heeft met het soort goed,laat staan verhuur van opslagruimte.
Het goed is tweemaal bezichtigd gedurende deze periode bij appellant.
Eerste maal was niet aangekondigd speciaal voor dat goed.
Beide keren was het goed in slechtere staat dan bij aflevering aan appellant.
En een derde heeft het goed gedurende deze periode zien staan bij appellant.Geintimeerde heeft er een foto van ontvangen.
Appellant heeft volgens mijn mening munt proberen te slaan uit de situatie en dat is nog gelukt ook.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”