TAK 23 binnen of buiten erfdeel?

IrisIris123
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

TAK 23 binnen of buiten erfdeel?

#1 , 27 jun 2020 15:20

Is een tak23 levensverzekering met aanduiding van 1 begunstigde opgesteld vóór 1/9/2018 buiten erfdeel?

Thomas Morus
Berichten: 3044
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 27 jun 2020 16:18

Neen. Dient te worden ingebracht zoals elke andere belegging.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

IrisIris123
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#3 , 01 jul 2020 10:27

https://www.cazimir.be/juridisch-nieuws ... erzekering

Dit artikel beweert dat het buiten erfdeel valt, volgens de wet.

Reclame

Sirkii
Berichten: 3965

#4 , 01 jul 2020 11:59

https://www.cazimir.be/juridisch-nieuws ... erzekering

Dit artikel beweert dat het buiten erfdeel valt, volgens de wet.
Waar lees je dat? Ik lees dat de fictie onderhevig is aan successie (en dit was ook zo via naslag voor mijn moeder bij t overlijden van m n vader)

wanton
Berichten: 9406
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 01 jul 2020 12:19

Een erfenis wordt verdeeld zoals gevraagd werd door de erflater. In principe erft de begunstigde dus het Tak21-contract.
Ik verwijs evenwel naar het arrest van het grondwettelijk Hof dd 26 juni 2008, dat als antwoord op een prejudiciële vraag stelt dat de inbreng en inkorting van het bedrag wel kan gevraagd worden.
Het kan idd niet dat iemand al zijn kapitaal via een tak21-contract voorbehoudt aan één wettelijke erfgenaam. Tot dan was dit een wettelijke manier om iemand te onterven. Dergelijke contracten dienen dan gezien te worden als spaarproducten en niet als 'verzekeringen'. Zij worden dus behandeld zoals een beleggingsfonds.
Een (wettelijke) erfgenaam die benadeeld wordt, moet bezwaar indienen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Gaby P
Berichten: 138
Juridisch actief: Nee

#6 , 01 jul 2020 19:20

Ik lees ook in het artikel dat er een vermoeden is dat zoiets buiten erfdeel valt. (ik zeg niets over inkorting, omdat dat de vraag niet is).

"Situatie voor de hervorming van het erfrecht

Wanneer voor 1 september 2018 een begunstigde werd aangeduid in een levensverzekeringscontract en de verzekeringsprestatie werd uitgekeerd naar aanleiding van het overlijden van de verzekeringnemer, dan wordt de uitkering vermoed te zijn gedaan buiten erfdeel

....

Deze regelgeving blijft van toepassing voor alle levensverzekeringscontracten, waarbij de begunstigde werd aangeduid voor 1 september 2018."

IrisIris123
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#7 , 02 jul 2020 09:51

https://www.cazimir.be/juridisch-nieuws ... erzekering

Dit artikel beweert dat het buiten erfdeel valt, volgens de wet.
Waar lees je dat? Ik lees dat de fictie onderhevig is aan successie (en dit was ook zo via naslag voor mijn moeder bij t overlijden van m n vader)
Hier lees je dat en ook het voorbeeld daaronder legt het uit.

Wanneer voor 1 september 2018 een begunstigde werd aangeduid in een levensverzekeringscontract en de verzekeringsprestatie werd uitgekeerd naar aanleiding van het overlijden van de verzekeringnemer, dan wordt de uitkering vermoed te zijn gedaan buiten erfdeel (ook wel genoemd: met vrijstelling van inbreng). Dit betekent dat wanneer u een kind bij naam aanduidt als begunstigde van een levensverzekeringscontract, er vermoed wordt dat u de intentie heeft om dat kind te bevoordelen. In de mate dat het beschikbaar deel niet wordt overschreden door eerder gedane schenkingen, kan de uitgekeerde prestatie door het begunstigde kind behouden blijven. Wordt het beschikbaar deel overschreden door de begunstiging via levensverzekering, kunnen de reservataire erfgenamen (met name de andere kinderen) eventueel de inkorting vorderen. Uiteraard kon men uitdrukkelijk bepalen dat de begunstiging via levensverzekering als voorschot op erfdeel geschiedde.

Concreet gold er voor 1 september 2018 aldus een omgekeerd vermoeden voor begunstigingen aan erfgenamen. Het Burgerlijk Wetboek creëerde immers een vermoeden dat een begiftiging aan een erfgenaam geacht werd te zijn gedaan als voorschot op erfdeel.

Deze regelgeving blijft van toepassing voor alle levensverzekeringscontracten, waarbij de begunstigde werd aangeduid voor 1 september 2018.

IrisIris123
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#8 , 02 jul 2020 09:58

Ik lees ook in het artikel dat er een vermoeden is dat zoiets buiten erfdeel valt. (ik zeg niets over inkorting, omdat dat de vraag niet is).

"Situatie voor de hervorming van het erfrecht

Wanneer voor 1 september 2018 een begunstigde werd aangeduid in een levensverzekeringscontract en de verzekeringsprestatie werd uitgekeerd naar aanleiding van het overlijden van de verzekeringnemer, dan wordt de uitkering vermoed te zijn gedaan buiten erfdeel

....

Deze regelgeving blijft van toepassing voor alle levensverzekeringscontracten, waarbij de begunstigde werd aangeduid voor 1 september 2018."

Gaby P
Inderdaad mijn vraag gaat enkel over het feit of de TAK23 verzekering opgesteld vóór 1/9/2018 buiten erfdeel valt.
Inkorting is een ander aspect dat indien nodig toegepast kan worden.
Dank je.

Thomas Morus
Berichten: 3044
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#9 , 02 jul 2020 12:44

Voor alle duidelijkheid herhaal ik mijn eerder gegeven antwoord.
Ingevolge het arrest van het grondwettelijk hof van 2008 is het vermoeden dat de TAK23 buiten erfdeel is ongrondwetteljk.
De commerciële info is daarover misleidend. Uit de rechtsleer blijkt dat dit zich uitstrekt tot de inkorting. Uit de rechtspraak blijkt bovendien dat dergelijke verzekeringen worden geherclassifieerd als belegging.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

wanton
Berichten: 9406
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#10 , 02 jul 2020 17:45

Het arrest van 2008 viseert de 'echte' levensverzekeringen niet. Als iemand een jaarlijkse premie betaalt met het oog op vorming van een bedrag dat uitgekeerd wordt aan zichzelf op 65 jaar of aan een begunstigde bij vroeger overlijden, wordt idd de wetgeving zoals die hier beschreven wordt toegepast.
Bij een tak21/23 waarbij een éénmalige premie van vb. 100.000 € wordt gestort, is dit arrest van toepassing. het begrip 'belegging' heeft voorrang op 'verzekering'. De betreffende som wordt behandeld als een gewone belegging zoals kasbon, beleggingfonds, ....
Alle verwijzingen naar voor of na 1-9-2018 hebben enkel betrekking op de gewone, normale levensverzekeringen.
Eén van de redenen van het arrest is de mogelijkheid tot onterven weg te nemen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

IrisIris123
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#11 , 02 jul 2020 19:01

Wanton,

Ik ben wat verward nu :)

ivm uw antwoord : Wat zegt het arrest van 2008 precies ivm met binnen of buiten erfdeel van een TAK23?

Het arrest van 2008 zegt dat een TAK23 binnen erfdeel valt ?
OF
Het arrest van 2008 zegt dat er op een TAK23 inkorting dient te gebeuren ?

Ik ben verward wat het arrest nu juist wil zeggen, daar u zegt dat het arrest de mogelijkheid tot onterven weg wil nemen. Daarvoor dient de inkorting dan toch ?
Bij inkorting krijgt ieder kind zijn respectievelijk deel en is er geen sprake van onterving.

Of zegt het arrest van 2008 duidelijk dat een TAK23 binnen erfdeel valt?

Dank u.

IrisIris123
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#12 , 02 jul 2020 19:14

https://ondernemingsdatabank.indicator. ... 02/related

Advies toegevoegd op 19 maart 2019
GOED OM TE WETEN - BELEGGINGSVERZEKERING

Is uw Tak 21 of 23 ‘binnen’ of ‘buiten’ erfdeel?

Oude regeling. Wanneer u als ouder een kind als begunstigde aanduidde in een verzekeringscontract, werd dit vermoed ‘buiten erfdeel’ te zijn. Stel dat u bv. een Tak 21 (spaarverzekering) of Tak 23 (beleggingsverzekering) had met een van uw kinderen als begunstigde en u overleed, dan ging dit naar dat kind en moest het niet ‘ingebracht’ worden (zeg maar ‘verrekend’ worden t.o.v. andere erfgenamen). Wilde u dat niet, dan moest u uitdrukkelijk bepalen dat het een voorschot op erfenis was.

Nieuw erfrecht. Door het nieuwe erfrecht zijn de spelregels sinds 01.09.2018 veranderd. Voor levensverzekeringscontracten waarbij de begunstigde sinds 01.09.2018 aangeduid werd, wordt dit wel vermoed onderworpen te zijn aan ‘inbreng’. Dit geldt dus voor alle nieuwe polissen sinds die datum, maar ook voor oude polissen als de begunstigde gewijzigd werd sinds 01.09.2018. Dit vermoeden van inbreng geldt voor alle erfgenamen in rechte neerdalende lijn, dus voor kinderen, kleinkinderen, enz.

Let op! Gaat het om andere erfgenamen die aangeduid werden als begunstigde, dan zijn die in principe buiten erfdeel (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald).

Voor een Tak 21 of 23 die u afsloot sinds 01.09.2018 of waarvan u de begunstigde veranderde, geldt nu het vermoeden van ‘binnen erfdeel’ i.p.v. ‘buiten erfdeel’ voor uw (klein)kinderen.

Thomas Morus
Berichten: 3044
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#13 , 02 jul 2020 20:13

Dat gold enkel voor TAK23 beleggingen waaraan een aparte overlijdensverzekering was verbonden.
Niet voor de zuivere TAK belegging.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

IrisIris123
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#14 , 02 jul 2020 20:37

Thomas,
Aparte overlijdensverzekering?
Staat dit vermeld op het contract van de Tak23 dan?
Het lijkt ingewikkeld.

Thomas Morus
Berichten: 3044
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#15 , 02 jul 2020 20:55

Ja dan staat dat in het contract.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”