Huurcontract korte termijn - Opzeg tegen einddatum

bart80
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Huurcontract korte termijn - Opzeg tegen einddatum

#1 , 16 jan 2020 21:14

Allen,
Basisinfo:
- type van het huurcontract: Bewoning, korte termijn (1 jaar)
- ingangsdatum contract: 1/5/2019
- werd het contract geregistreerd: Ja
- heeft er reeds uitvoerige communicatie plaatsgevonden met de tegenpartij en wat was daarvan het resultaat? Niet relevant, ik vraag dit ter info.

Als ik op dit moment (januari 2020) mijn huurcontract opzeg ben ik in principe op tijd om het starten van het tweede jaar te vermijden (eind januari + 3 maanden opzegtermijn = eind april; dus vóór 30 april 2020).
Nu is mijn vraag, als ik dat doe, ben ik dan een opzegvergoeding verschuldigd?
Het contract bevat volgend artikel hierover:
Korte duur
De huur wordt afgesloten voor een duur van 1 jaar (maximum drie jaar), een aanvang nemend op 01/05/2019 om te eindigen op 30/04/2020.
De huurovereenkomst neemt een einde wanneer één van de partijen minstens drie maanden voor het verstrijken van de overeenkomst opzegt.
De huurder kan de overeenkomst op ieder tijdstip opzeggen met vervolgens inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. De opzeg neemt een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens welke de opzegging wordt gedaan. De huurder is wel een vergoeding verschuldigd van anderhalve, één of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, tweede of het derde jaar.
De huur kan slechts éénmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn.
Bij ontstentenis van een tijdig gedane opzeg, van een geldige verlenging of indien de huurder in het goed blijft wonen zonder verzet van de verhuurder, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst werd afgesloten. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die bepaald waren in de aanvankelijke overeenkomst van korte duur.
Ik zou denken/hopen dat ik, als ik deze termijnen in acht neem, gewoon opzeg tegen het einde van het contract, maar aangezien dit niet expliciet wordt gezegd ben ik daar dus niet zeker van. En als er toch een opzegvergoeding verschuldigd is, hoeveel bedraagt deze dan? anderhalve maand of één maand?

Alvast bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
scorpioen
Berichten: 8769
Juridisch actief: Nee

#2 , 16 jan 2020 22:15

Je kan opzeggen tegen 30 april met een opzegtermijn van drie maanden en moet geen opzegvergoeding betalen.

bart80
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#3 , 17 jan 2020 19:33

K bedankt! Was wat ik hoopte.

Reclame

bart80
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#4 , 19 jan 2020 16:46

Ik heb hier toch nog een vraag over. Als ik nu toch nog verleng voor 1 jaar, en ik zeg desondanks op, betaal ik dan 1,5 maand schadevergoeding, of slechts 1 maand? Doet het feit of ik mijn opzeg geef voor 30/4/2020 (=laatste dag van de periode van het eerste jaarcontract) daarin toe?

Freshprince
Berichten: 462
Juridisch actief: Ja

#5 , 19 jan 2020 18:13

Voor verlenging met een jaar zal je eerst moeten onderhandelen met de verhuurder.

Er is immers voorzien in een verlenging naar negen jaar bij gebrek aan opzegging.

Als je opzegt in tweede jaar negenjarig contract: twee maand boete.

Als je tussentijds opzegt binnen een verlenging van nogmaals een jaar: een maand boete.
Raadpleeg voor belangrijke juridische beslissingen altijd een advocaat (met specialisatie in desbetreffende materie) of bevoegde instantie, niet enkel een forum!

Terug naar “Huren”