Deur huurapp ingetrapt door politie.

Diekes
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Deur huurapp ingetrapt door politie.

#1 , 3 maand 3 dagen geleden (13 jul 2019 20:52)

Hallo iedereen, vraagje: in mijn verhuurappartement is de deur opengebroken door de politie nadat ze een oproep gekregen hadden door iemand uit het gebouw om hulp te verlenen bij mijn huurder omdat ze zich onbezorgd voelden. Daags nadien is de huurder overleden in de kliniek. Huurder was iemand die leefde op schulden en waar de familie niets wil mee te maken hebben. Kan ik de schade aan de deur aan iemand verhalen? Alsook, wat met die inboedel, moet ik dat appartement op eigen kosten leegmaken?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Oude Belg
Berichten: 2764

#2 , 3 maand 3 dagen geleden (13 jul 2019 21:20)

Leegmaken kan niet: u moet de erfgenamen contacteren.
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

Sirkii
Berichten: 3362

#3 , 3 maand 3 dagen geleden (13 jul 2019 21:20)

Ingetrapte deur is normaliter overmacht: herstelling van overmachtschade is normaliter voor de verhuurder.

Als alle erfgenamen de erfenis verwerpen zal geen van hen de huur opzeggen of de woning leegmaken. Je moet dan naar de vrederechter om de vrijgave te vorderen. Alle kosten zijn dan voor u. Da s de nachtmerrie van elke verhuurder.
Laatst gewijzigd door Sirkii op 13 jul 2019 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.

Reclame

Franciscus
Berichten: 33252

#4 , 3 maand 3 dagen geleden (13 jul 2019 21:20)

Vermoedelijk niet bij de politie.
Wat overleden huurder betreft.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... e_name=wet
Art. 42. Overlijden van de huurder of verhuurder
§ 1. De huurovereenkomst wordt niet ontbonden door de dood van de verhuurder.
§ 2. In geval van overlijden van de laatste huurder wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, tenzij de erfgenamen van de huurder binnen die termijn hebben verklaard de huurovereenkomst te zullen voortzetten.
Als de huurovereenkomst van rechtswege wordt beëindigd conform het eerste lid, is aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd van één maand huur.
Als het goed tegen het einde van de termijn, vermeld in het eerste lid, niet werd ontruimd, kan de verhuurder vorderen dat de rechter een curator aanstelt. De rechter maakt ter plaatse een beschrijving van het huisraad, alsook van het geld en de roerende waarden gevonden ter plaatse waar hij optreedt. De rechter vertrouwt ze toe aan een curator, die hij onderaan op zijn proces-verbaal aanwijst.
De curator heeft de bevoegdheden en de verplichtingen, vermeld in artikel 813 van het Burgerlijk Wetboek, maar alleen ten aanzien van het huisraad, het geld, en de roerende waarden gevonden in de verblijfplaats van de overledene waar de rechter is opgetreden. De curator is evenwel niet gehouden een boedelbeschrijving te doen opmaken en hij kan de hem toevertrouwde voorwerpen geheel of ten dele te gelde maken, hetzij in openbare verkoping, hetzij uit de hand, na een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf zijn aanwijzing. Die termijn kan door de rechter worden verkort.
De bevoegdheden van de curator nemen een einde als de erfgenamen of de algemene legatarissen of legatarissen onder algemene titel die de nalatenschap aanvaarden, zich hebben bekendgemaakt en de curator vergoeden voor eventuele openstaande kosten.
De rechter begroot de staat van ereloon en kosten van de curator. Na beëindiging van de opdracht van de curator beslist de rechter over het eventuele positieve saldo en de huurwaarborg.

mava105
Berichten: 18231
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#5 , 3 maand 2 dagen geleden (14 jul 2019 09:08)

Loopt bij overlijden het huurcontract niet automatisch verder een moeten de erfgenamen dat opzeggen? Dan kan toch de ingaande plaatsbeschrijving nagekeken worden en de huurschade vastgesteld?

aldebaran
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#6 , 3 maand 2 dagen geleden (14 jul 2019 17:21)

Huurschade kan worden vastgesteld, maar kan niet per se worden verhaald (erfgenamen willen nalatenschap verwerpen). In tegenstelling tot wat Sirkii stelt in #3, wordt het opzeggen van een huurcontract beschouwd als een daad van beheer, niet als een impliciete aanvaarding van de nalatenschap.

Marcus Aurelius
Berichten: 860
Juridisch actief: Nee

#7 , 3 maand 2 dagen geleden (14 jul 2019 17:26)

Wanneer werd het huurcontract afgesloten?
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Sirkii
Berichten: 3362

#8 , 3 maand 2 dagen geleden (14 jul 2019 21:30)

Huurschade kan worden vastgesteld, maar kan niet per se worden verhaald (erfgenamen willen nalatenschap verwerpen). In tegenstelling tot wat Sirkii stelt in #3, wordt het opzeggen van een huurcontract beschouwd als een daad van beheer, niet als een impliciete aanvaarding van de nalatenschap.
OK. Het opzeggen is een daad van beheer doch de erfgenamen gaan de woning niet leegmaken (want dit is een impliciete aanvaarding) zodat de verhuurder nog altijd in de miserie zit....

Terug naar “Huren”