Boekhouding VME - kopies

Mercury
Topic Starter
Berichten: 107

Boekhouding VME - kopies

#1 , 08 jun 2019 15:48

De syndicus weigert steevast een kopie te bezorgen,zelfs tegen betaling, bvb van een vonnis , van boekhouddocumenten, enz..;, met de mededeling "alles kan ingekeken worden op kantoor".
Eveneens als argument (nota bene naar voor gebracht door de advocaat die de VME "verdedigt" tegen klachten van eigenaars): "de mede-eigenaars hebben inzagerecht, maar geen kopierecht".
Klopt het dat de syndicus kan beslissen géén enkel document te bezorgen? Ook per email wordt dit geweigerd.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
jefke007
Berichten: 1643

#2 , 08 jun 2019 15:51

blijkbaar is er geen kopierecht

https://kantoorvanwynsberghe.be/vraag-antwoord.html

en blijkbaar mogen ze zelfs een vergoeding vragen voor het inzagerecht

father b
Berichten: 1576
Juridisch actief: Nee

#3 , 08 jun 2019 16:02

blijkbaar is er geen kopierecht

https://kantoorvanwynsberghe.be/vraag-antwoord.html

en blijkbaar mogen ze zelfs een vergoeding vragen voor het inzagerecht
Volgens mij heeft een huurder inzagerecht maar geen kopierecht. Inzagerecht kan tegen betaling op kantoor syndicus, na afspraak.
Een eigenaar heeft inzagerecht en kopierecht. Kopies moet hij zelf nemen. Is wederom mogelijk tegen betaling, na afspraak op kantoor syndicus.
Kopierecht enkel voor niet privatieve documenten.

Reclame

asperger
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#4 , 08 jun 2019 16:03

blijkbaar is er geen kopierecht

https://kantoorvanwynsberghe.be/vraag-antwoord.html

en blijkbaar mogen ze zelfs een vergoeding vragen voor het inzagerecht
Inzagerecht moet gratis zijn voor de mede-eigenaars.
Maar moet niet gratis zijn voor de huurders.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Mathieu Rutten

#5 , 08 jun 2019 16:05

De cruciale vraag is dan ook of de topicstarter een huurder dan wel een eigenaar is.

asperger
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#6 , 08 jun 2019 16:08

inzagerecht + smartphone = copie
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Mercury
Topic Starter
Berichten: 107

#7 , 08 jun 2019 16:25

Mijn vraag wordt gesteld als eigenaar.
Ik stel vast dat de meningen verdeeld zijn.
Kan iemand mij een juridische grond (artikel, vonnis,...) bezorgen waaruit blijkt dat de syndicus het nemen van kopies niet kan verbieden?


asperger
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#9 , 08 jun 2019 17:09

VONNIS 2017/1873 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VEURNE

Geïntimeerde heeft inzage gevraagd van alle niet-privatieve documenten betreffende de mede-eigendom. Dit is conform artikel 577-6 §4, 11• B.W.

Louter ten exemplatieve titel beperkt de wet het inzagerecht niet tot enkel de stukken die nuttig
zijn met het oog op een komende algemene vergadering of tot stukken van maximaal één jaar
oud, zodat geïntimeerde niet strijdig met de wet handelde door alle verslagen van de voorgaande
jaren te vragen.

Geïntimeerde vroeg inzage van de boekhouding. Ook dit is een niet-privatief stuk, welke trouwens
aan de algemene vergadering moet voorgelegd worden ter goedkeuring van de mede-eigenaars
(zie onder meer artikel 7 van de syndicusovereenkomst, stuk 2 appellante), zodat zij uiteraard
desbetreffend inzagerecht hebben eer zij in eer en geweten kwijting kunnen verlenen aan de syndicus.

De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat appellante ten onrechte het inzagerecht afhankelijk maakte van betaling van vergoeding.

Geïntimeerde beschikte over een wettelijk recht tot inzage, waarin de syndicus moet voorzien
zonder dat de wet een recht van vergoeding voorziet voor de syndicus.

Dienvolgens heeft de eerste rechter terecht de tegenvordering vanwege appellante om geïntimeerde te veroordelen tot schadevergoeding wegens rechtsmisbruik afgewezen.

Een wettelijk of conventioneel recht mag van haar essentieel doel niet worden afgewend door het nastreven van kwaadwillige doeleinden, waarbij wordt uitgegaan van de wil om te schaden.

Er is dienvolgens sprake van rechtsmisbruik bij het uitoefenen van een vorderingsrecht als voldaan is aan een van de volgende voorwaarden:

1 oogmerk om te schaden
2 afwezigheid van enig belang of redelijk belang
3 tussen verschillende wijzen om zijn recht uit te oefenen met hetzelfde nut, die wijze te kiezen welke voor de andere het meest schadelijk is
4 onevenwichtscriterium: recht zo uitoefenen dat enorme schade die eruit volgt niet in verhouding staat tot het geringe voordeel dat men eruit haalt
5 finaliteitscriterium: afwijking van de maatschappelijke en economische bestemming van het recht.

Appellante faalt in haar bewijslast dat geïntimeerde met het uitoefenen van haar inzagerecht enkel gepoogd heeft om appellante te schaden, zonder dat zij enig belang had om deze stukken te kunnen inzien en dat zij enige andere mogelijkheid had om haar recht uit te oefenen zonder appellante erom te moeten vragen.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Mercury
Topic Starter
Berichten: 107

#10 , 09 jun 2019 13:36

Dank voor alle reacties.
Zeer helpvol.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”