Niet verschijnen hof van beroep

Kathleen.
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Niet verschijnen hof van beroep

#1 , 28 mei 2019 12:34

Mijn ex partner en ik moesten in persoon verschijnen op het hof van beroep te Antwerpen.
Ik was aanwezig maar hij is weer niet komen opdagen nadat hij al een veroordeling bij verstek had in eerste aanleg.
Wat zijn voor hem nu de gevolgen? Wordt dit door de vingers gezien?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Franciscus
Berichten: 34545

#2 , 28 mei 2019 15:12

Was zijn advocaat daar?
Burgerlijke procedure?
artikel 806 Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK III. _ Behandeling en berechting bij verstek.

Art. 802. Indien een van de partijen niet op de inleidende zitting verschijnt, kan op die zitting tegen haar verstek worden gevorderd.

Art. 803.De niet verschenen partij tegen wie op de inleidende zitting geen verstek is gevorderd, wordt op schriftelijk verzoek van de tegenpartij, door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen ter zitting waartoe de zaak is verdaagd of waarop zij achteraf is bepaald.
[1 Wanneer op de inleidende zitting redelijke twijfel rijst of de gedinginleidende akte de niet verschenen verweerder in staat heeft gesteld zich te verdedigen, kan de rechter bevelen dat zij wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.]1
----------
(1)<W 2017-07-06/24, art. 136, 154; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

Art. 804.<W 1992-08-03/31, art. 33, 020; Inwerkingtreding : 01-01-1993> Indien een van de partijen niet verschijnt op de zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd, kan tegen haar vonnis bij verstek worden gevorderd.
De rechtspleging is evenwel op tegenspraak ten aanzien van de partij die [1 ...]1 conclusies heeft neergelegd.
----------
(1)<W 2017-07-06/24, art. 137, 154; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

Art. 805. Het verstekvonnis mag niet worden uitgesproken vóór het einde van de zitting waarop het verstek is vastgesteld en voor zover dit verstek voordien niet gezuiverd is.
Het verstek zal gezuiverd zijn en het geding voortgezet worden op tegenspraak, indien de partijen dit samen verzoeken tijdens de zitting waarop het verstek is gevorderd.

Art. 806.[1 In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde [2 , met inbegrip van de rechtsregels die de rechter krachtens de wet ambtshalve kan toepassen]2.]1

Kathleen.
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 29 mei 2019 10:58

Er was voor hem een advocaat aanwezig. Hij is in deze zaak Appelant. Heeft de zaak naar hof van beroep gebracht omdat hij geen achterstallige alimentatie wil betalen. Voor ondertussen meerderjarige dochter.
Persoonlijk hoop ik dat het niet verschijnen in mijn voordeel is?

Reclame

denlowie
Berichten: 15332
Juridisch actief: Nee

#4 , 29 mei 2019 11:05

Als hij een advocaat heeft moet hij zelf niet aanwezig zijn !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Echtscheiding”