Interne opleiding tijdens economische werkloosheid

boself
Topic Starter
Berichten: 17
Juridisch actief: Nee

Interne opleiding tijdens economische werkloosheid

#1 , 05 mei 2019 11:15

Mijn man ontving vandaag zijn loonbrief van vorige maand. Tot onze verbazing was dit maar liefst €450 minder dan normaal. Toen mijn man dit nakeek, kwam hij tot de conclusie dat hij niet betaald werd voor de periode waarin hij een interne opleiding volgde die hem was aangeboden om te groeien binnen het bedrijf. In plaats daarvan had men hem zonder zijn medeweten op economische werkloosheid geplaatst. Aangezien het bedrijf waarvoor hij werkt erg afhankelijk is van hoeveelheden werk zijn zij dan ook in constante status van economische werkloosheid die zij te pas en te onpas gebruiken om hun arbeiders thuis te zetten. Maar dit wel telkens vooraf aangekondigd. Nu vroeg ik mij af dit de situatie hierboven als rechtsmatig kan aanschouwd worden. Want volgens mij kan het toch niet wettelijk zijn dat de werkgever eerst iemand op opleiding aanstuurt om die vervolgens hiervoor niet te betalen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 05 mei 2019 16:42

Het volgen van een IBO tijdens een periode van TW overmacht
Vraag
Kan iemand die tijdelijk werkloos is wegens overmacht omwille van een bedrijfsbrand, gedurende deze periode een IBO volgen als rij-instructeur?
Antwoord
Dit vormt geen bezwaar.
De tijdelijk werkloze die op eigen initiatief beslist om een IBO te volgen voorgesteld door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, behoudt zijn recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Dit geldt ook voor opleidingen aangevat tijdens tijdelijke werkloosheid. De eventuele vergoeding ontvangen in het kader van de opleiding, kan gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen.
Er moet geen scherm S02 worden aangemaakt, geen prefix 11/ worden gegeven en ook geen aanwezigheidsattest C98 worden afgeleverd.
Zie:
https://diensten.rva.be/apps/docmgt/doc ... terms=true
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

boself
Topic Starter
Berichten: 17
Juridisch actief: Nee

#3 , 06 mei 2019 08:13

Ja dat men VDAB opleiding ec mag volgen dat weet ik allemaal. Maar dit betreft een interne opleiding vanuit de werkgever. Mijn man werkt als Proximus technieker voor onderaanneming en werd opgegeven om zijn kennis te vergroten met een fiber opleiding zodat hij ook in dat vakgebied aan de slag kon. Maar nu blijkt dat de werkgever de kans schoon zag om hem dan ook maar niet te betalen en economische werkloosheid in te roepen. Dit terwijl hij (ondanks de constante status van het bedrijf) geen communicatie heeft gekregen dat er effectief economische werkloosheid zou zijn van zijn overste. Iets wat hij anders wel altijd krijgt, zoals eveneens 1 dag aan het eind van de maand.

Reclame

GB2702
Berichten: 205

#4 , 06 mei 2019 08:17

Zoals ik het weet, Als hij een opleiding volgt die door de werkgever betaald wordt tijdens zijn normale uren kan hij niet op economische werkloosheid staan.

denlowie
Berichten: 15272
Juridisch actief: Nee

#5 , 06 mei 2019 08:23

Maar dit betreft een interne opleiding vanuit de werkgever.
De hamvraag is was hij VERPLICHT om deze cursus te volgen van de werkgever ??

Wat gaat je nu doen ?

Van je oren gaan maken tegen de werkgever ?

Arbeidsinspectie inlichten ?

Als hij op vrije wil en niet verplicht was deze cursus te volgen moet men hem niet betalen .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#6 , 06 mei 2019 09:46

Bijlage: beleidsregelen t.a.v. beroepsopleidingen op initiatief van de werkgever, tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid
(beslissingen van het beheerscomité d.d. 08.10 en 19.03.2009).
1) Beroepsopleidingen buiten de onderneming, kunnen worden gevolgd met behoud van uitkeringen als tijdelijke werkloze, indien de opleidingen worden georganiseerd
- ofwel door de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding,
- ofwel door een derde die door de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding werd erkend*;
- ofwel door een sectoraal opleidingsfonds of door een derde die door dit sectoraal opleidingsfonds werd erkend.
- ofwel door de werkgever of door een derde, indien de inhoud van het opleidingsprogramma door de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding wordt goedgekeurd*;
De voormelde organisatoren kunnen de verstrekking van de opleiding opdragen aan een derde die in hun opdracht handelt.
2) Beroepsopleidingen intra muros kunnen worden gevolgd met behoud van uitkeringen als tijdelijke werkloze indien navermelde voorwaarden vervuld zijn:
- het betreft
- ofwel een opleiding die georganiseerd wordt door de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding;
- ofwel een opleiding die georganiseerd wordt
- ofwel door een sectoraal opleidingsfonds of door een derde die door dit sectoraal opleidingsfonds werd erkend;
- ofwel door de werkgever of door een derde, indien de inhoud van het opleidingsprogramma door de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding wordt goedgekeurd*;
- de deelname van externe cursisten moet mogelijk zijn.
* het feit dat er een samenwerkingsakkoord bestaat tussen de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding en de organisator van de opleiding of de opleidingsverstrekker, of dat de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding een vergoeding toekent aan cursisten, impliceert dat aan deze voorwaarde wordt voldaan
3) Gemeenschappelijke voorwaarden
Er geldt geen vereiste inzake werkloosheidsduur in hoofde van de tijdelijk werkloze die vrijwillig deel neemt aan de opleiding. Wel behoudt de directeur van het werkloosheidsbureau de bevoegdheid om op te treden in het geval misbruik wordt gemaakt van de tijdelijke werkloosheid.

Er is binnen de onderneming een duidelijke communicatie, inzonderheid t.a.v. de wettelijk voorziene overlegorganen, over de opleiding en de opleidingsverstrekker. In alle gevallen wordt de bevoegde dienst voor beroepsopleiding in kennis gesteld van de opleiding, zodat deze dienst kan tussenkomen voor de inschrijving van externe cursisten en het werkloosheidsbureau van de RVA in kennis kan stellen van mogelijks oneigenlijk gebruik.
Aangezien de werkgever ten allen tijde kan beslissen de werknemers terug te roepen om het werk te hervatten, zal de organisatie van de opleiding worden aangepast aan de organisatie van het werk. Om organisatorische problemen te vermijden kunnen afspraken gemaakt worden op ondernemingsniveau en met de dienst die de opleiding verstrekt.
Deze regeling geldt voor de periode tijdens dewelke de uitzonderlijke maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid gelden (…).
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Loon”