schade veroorzaakt door mede-eigenaar aan gemeenschappelijk deel

bonnedi
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

schade veroorzaakt door mede-eigenaar aan gemeenschappelijk deel

#1 , 09 jun 2024 20:26

Situatie is al paar jaar gaande, vochtprobleem gaande in gebouw waarin ik flat heb gekocht en op lekdetectierapport stond dat leidingen stuk waren die onder mijn woning liepen (ik gebruik ze niet), andere leden vme wouden niet delen in kosten en mocht ze niet afsluiten dus heb ik via gerecht een syndicus moeten laten aanstellen.

Een mede-eigenaars had juist voor die aanstelling aan de beerput die op het terras ligt waar ik privatief gebruik van heb gewerkt, "gewerkt" in die zin dat ze met een drilboor de beton daarboven stuk hebben geschoten en als nieuwe afsluiting beerput een deksel koekendoos onder de terrastegels plaatsten met als gevolg veel geuroverlast & verzakte terrastegels (enige wat hen op plaats houdt is ijzeren staaf).

Ook onder bewind van de gerechtelijk aangestelde syndicus heeft ze daar nogmaals aan "gewerkt", ik heb zoals het hoort hem en de vme daarvan meteen op hoogte gebracht maar werd "voorlopig" niks aan gedaan + is meermaals vermeld op av's.

Mij werd verteld dat ik niet zelf naar vrederechter kon gaan omdat dit schade aan gemeenschappelijke delen betreft en dit door vertegenwoordiger vme diende te gebeuren & syndicus gaf steeds aan dat eerst de leidingen hersteld dienden te worden voor men kon beginnen met (offertes voor) structurele werken aan de putten.

Ondertussen heeft de eigenaar die schade veroorzaakte het appartement verkocht, syndicus liet na ditdoor te geven (ineens had ik nieuwe buur) & na de werken aan de leidingen heeft die gerechtelijk aangestelde syndicus zijn taak doorgegeven aan de huidige syndicus met duidelijk te zeggen dat verdere verloop mbt putprobleem voor nieuwe syndicus was.

Huidige syndicus heeft nu (pas) gezorgd voor eindelijk een offerte voor herstellen putten die 5800 bedraagd.

Nu mijn vraag: op de av vrijdag heb ik gevraagd voor wie die rekening nu is en/of er stappen genomen gaan worden tegen de vorige eigenaar die ervoor verantwoordelijk is (heb mails & fotos als bewijs) maar kreeg te horen dat het voor de huidige vme is en er niks meer gedaan kan worden tegen die eigenaar, klopt dit want rechtvaardig lijkt dit allesbehalve.

Daar bovenop heeft de vorige gerechtelijk aangestelde syndicus nu blijkbaar ook aanrekening van erelonen ten bedrage van 9000 opgestuurd, ook voor de huidige vme (aantal eigendommen zijn verkocht, maw andere eigenaars dan moment van feiten), kan ook dat zomaar: het was toch zijn taak die rekening ten juiste tijde aan de juiste mensen voor te leggen.

Nu komt de veroorzaker van de schade die dus ook hoofverantwoordelijk is voor de aanstelling syndicus er simpelweg mee weg terwijl ik zijnde het slachtoffer die alles correct deed ook moet betalen in de kosten (in akte staat wel iets vermeld dat eigenaar die dergelijke feiten voorlegd vrijgesteld wordt van bijdrage in kosten) & dat is moeilijk om te aanvaarden.

Graag hulp en alvast hartelijk bedankt voor de adviezen & evt te nemen mogelijke stappen.

bonnedi
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#2 , 09 jun 2024 23:35

Kan ik evt deze vermelding in de statuten inroepen, ik heb nl op vorige av's dit aangehaald en ook mails aan rest vme en syndicus hierover met fotos ed die tonen dat men daaraan werken uitvoerde maar die vorige syndicus vermeldde dat vrij onduidelijk bij de varia ptn.

Artikel 14. Schade door de mede-eigenaars veroorzaakt
Vergoeding van schade veroorzaakt aan een mede-eigenaar,
die ten laste komt van de gemeenschap of vereniging van medeeigenaars wordt tussen alle mede-eigenaars, ook door het slachtoffer, in verhouding tot hun aandeel in de gemeenschappelijke zaak omgeslagen.
De mede-eigenaar die een vordering instelt als vermeld in het vorige artikel is bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing, voor zover de wet daarin voorziet.

bonnedi
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#3 , 10 jun 2024 20:16

@mava105, dit mbt vaak open moeten koekendoosdeksel: er zitten 4 putten (met een echt apart stalen deksel) in elkaars buurt op kleine afstand, vergaarput links zit ook gat ingeschoten waardoor regen & grijswater ook naar beerput ernaat lopen & dat koekendoos deksel ligt tussen betonnen bovenlaag put en terrastegels, om de putten te legen en/of te bekijken kunnen de ijzeren deksels open & zoals je ziet is dit voor mijn raam + duidelijk dat men er aan werkte niet & boven rechtergat op foto is tegels ondertussen verzakt?
Afbeelding

Reclame

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”