Onderhoudsbijdrage 8 mnd niet ontvangen

Veerle07
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Onderhoudsbijdrage 8 mnd niet ontvangen

#1 , 21 jun 2022 17:49

Hallo,

Ik ben ten einde raad, hopelijk kan iemand mij advies geven...
Sinds eind 2019 heb ik een vonnis, ex dient €300 te betalen voor onze zoon.
Ex is zelfstandig.
Zoon is net geen 18.
De laatste bijdrage was in november 2021, nooit geïndexeerd.
Hij heeft geen financiële middelen en betaalt niet.
Volgens vonnis woont zoon voltijds bij mij en spreken ze samen af zoveel ze willen.
Ex is zoon dit jaar 1 keer komen halen.
Heb dossier bij Davo en krijg sinds mei voorschotten van €175.
Heb hiervoor een deurwaarder moeten inschakelen (betekening vonnis) en blijkt dat een vriend van ex mee op het adres is ingeschreven sinds juli vorig jaar (mijn zoon is daar al 2 jaar niet meer geweest).
Mijn vermoeden is dat ex niet officieel bij zijn vriendin woont en dat hij zijn huis verhuurt.
Het wordt financieel heel moeilijk.
Mijn vraag is of een advocaat echt iets kan doen? Hij is zelfstandig dus loonbeslag is niet mogelijk.
Ik begrijp het niet, lees overal over onderhoudsplicht en zelfs familieverlating, maar ik ben degene die actie moet ondernemen en kosten moet maken.
Mijn vrees is dat hij kan ontsnappen aan zijn verplichting door het zelfstandig zijn.
Heeft iemand raad?
Alvast bedankt

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
eylis
Berichten: 8355

#2 , 22 jun 2022 08:56

U daagt uw ex voor de rechtbank voor het niet naleven van het vonnis. Naast de veroordeling tot uitbetaling van de volledige nalatige alimentatiesom + interesten kan de ouder kan tevens veroordeeld worden voor gezinsverlating (niet naleven van onderhoudsplicht is ook een vorm van gezinsverlating) én domiciliiefraude.

Franciscus
Berichten: 36382

#3 , 22 jun 2022 11:56

Telkens wel aangifte doen bij politie wegens niet naleving en niet betalen alimentatie.

art 391 bis
http://www.juridischforum.be/forum/view ... 39#p420939
http://www.elfri.be/juridische-informat ... everlatingNiet naleven vonnis

Afdeling V. - <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Niet-afgeven van kinderen.

Art. 431. <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot honderd [euro] of met een van die straffen alleen worden gestraft zij aan wie een minderjarige beneden de leeftijd van twaalf jaar is toevertrouwd en hem niet afgeven aan de personen die het recht hebben hem op te eisen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Indien de schuldige deze minderjarige meer dan vijf dagen verborgen houdt voor degenen die het recht hebben hem op te eisen of deze minderjarige onrechtmatig buiten het grondgebied van het Koninkrijk vasthoudt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] of met een van die straffen alleen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 432. <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> § 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot duizend [euro], of met een van deze straffen alleen worden gestraft :<W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
de vader of moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de rechtsvervolging, tegen dit kind ingesteld uit kracht van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming of betreffende de jeugdbijstand, die het onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van de personen aan wie de bevoegde overheid het heeft toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.
Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan kan de gevangenisstraf tot drie jaar worden verhoogd.
§ 2. Indien de schuldige het minderjarige kind meer dan vijf dagen verborgen houdt voor degenen die het recht hebben het op te eisen of het minderjarige kind onrechtmatig buiten het grondgebied van het Koninkrijk vasthoudt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro], of met een van deze straffen alleen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan is de gevangenisstraf minstens drie jaar.
§ 3. Wanneer over de bewaring van het minderjarige kind mocht zijn beslist, hetzij gedurende het verloop of ten gevolge van een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, hetzij in andere bij de wet bepaalde omstandigheden, dan worden de straffen bepaald in de §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.
§ 4. Indien over de bewaring van het minderjarige kind een aan de rechtspleging door onderlinge toestemming voorafgaande minnelijke schikking is getroffen, worden de straffen bepaald in §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die, vanaf de datum van de overschrijving van de echtscheiding door onderlinge toestemming, het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing of de minnelijke schikking is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan hen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.

Probleem zal nu ook bij DAVO liggen ... u zal daar x% krijgen met mogelijkheid dat u niet mag procederen gezien u al geld van DAVO krijgt.

Reclame

Terug naar “Echtscheiding”