Ambtenaar VO - vrijwillig ontslag/verlof opnemen

freyja
Topic Starter
Berichten: 4

Ambtenaar VO - vrijwillig ontslag/verlof opnemen

#1 , 26 feb 2021 12:31

Onderwerpen samengevoegd - JurecaBE- moderator

Beste,

Ik ben statutair ambtenaar bij de VO en wegens chronische ziekte helaas al een tijd thuis en niet op korte termijn in staat om terug aan de slag te gaan.
Medisch pensioen wil ik vermijden, gezien mijn nog jonge leeftijd en ik nog hoop koester om ooit weer aan de slag te gaan.
In mijn ogen resten dus nog 2 opties:
1) vrijwillig ontslag nemen vóór de pensioencommissie wordt ingeschakeld.
2) mezelf nog wat tijd "kopen" door allerhande verloven op te nemen

In het eerste geval heb ik noch recht op ziekteuitkering, noch op werkloosheidsuitkering, waardoor ik bij mijn echtgenoot ten laste zou komen. Hij zou hierdoor naar verluidt zo'n 400€ netto extra krijgen. Tijdens zorgkrediet zou ik daarentegen zo'n 500€ netto per maand krijgen.
Kan iemand me zeggen hoeveel verschil dit aan het einde van de rit zou maken, zowel belastingsgewijs als voor mijn later pensioen (zorgkrediet zou nog 12m meetellen voor pensioenopbouw)

In het tweede geval rest me nog een kans om alsnog terug te keren mocht ik me hier gaandeweg toch klaar voor voelen.
Echter kan ik dan niet meer progressief opbouwen (deeltijdse prestaties wegens ziekte) of deeltijdse vermindering voor chronische ziekte, klopt dit?
Mocht ik tijdens betaald verlof/ouderschapsverlof/zorgkrediet toch beslissen om ontslag te nemen, moet ik dan een opzegtermijn doen? Of kan de opzegtermijn lopen tijdens voorgenoemde verloven, indien ik mijn ontslag tijdig indien?

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
Marcus Aurelius
Berichten: 2700
Juridisch actief: Nee

#2 , 26 feb 2021 16:39

In tegenstelling tot wat u stelt, kan een ambtenaar bij ontslag wel rechten openen op werkloosheidsuitkeringen indien hij ontslagen wordt door de overheid. De overheid betaalt in dat geval de privaatrechtelijke bijdragen die de te bewijzen dagen om recht te openen op werkloosheid. U moet uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen om werkloosheidsvergoedingen te genieten, d.w.z. niet zelf ontslag nemen. Werkloosheidsuitkeringen geven verder recht op opbouw pensioen zij het in de privaatrechtelijke sector. In geval van ziekte, in de onmogelijkheid om te werken, kan u terugvallen op ziekte-uitkeringen. Ook hier bouwt u nog verder een pensioen op. Rustpensioen wegens ongeschiktheid bij de overheid geeft geen recht op een verdere pensioenbouw. De regering denkt er over om het ziektepensioen grondig te hervormen, hetgeen ik enkel maar kan toejuichen. Uiteraard kan u ook ontslag nemen en in de privé gaan werken. Misschien is het ook interessant om uw uren bij de overheid te verminderen en nog deels statutair tewerkgesteld te blijven.
Hoe ziet u uw zorgfunctie als u zelf ziek bent? Laat het ons wel een beetje serieus houden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”