bouwoverteding nieuw dak ?

oerf
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

bouwoverteding nieuw dak ?

#1 , 20 aug 2019 19:11

verleden jaar oud rijhuis gekocht , om te verbouwen,>> naar gemeente gebeld om te vragen of er bouwvergunning nodig was of enkel meldingsplicht, de gemeente zou het onderzoeken, was dringend want dak staat op instorten

Intussen gaat de (eerste) dakwerker zelf een aanvraag indienen bij gemeente, maar hij kan de werken pas veel later dan gepland uitvoeren.
intussen gaat aanvraag gewoon door..
daar de dakwerker geen personeel genoeg heeft, kan hij pas maanden later beginnen..

Ik contacteer een nieuwe dakwerker die veel vroeger kan beginnen, >>aanvraag loopt nog steeds bij gemeente.

Nu komt de eerste dakwerker 3 maanden later constateren dat het dak er al staat, belt de gemeente en vraagt de aanvraag te annuleren wat de gemeente ook doet ..

de eerste dakwerker belt mij misnoegd op en zegt dat ik een grondige controle mag verwachten, dak staat er al, volledig volgens normen ringbalk en al.

nu is het huis volledig gerenoveerd en krijg ik een brief van de bouwpolitie wegens klacht gemeente op aandringen eerste dakwerker. die werken niet kreeg toegewezen.

Ik had lang voor de werken zelf de gemeente gevraagd of een bouwvergunning nodig was, en dat was niet nodig aangezien ik niet uitbreid noch draagstructuur verander. Maar gemeentelid was het niet 100% zeker en zou mij terugbellen, niets meer van gehoord.

Ik had gemeente ook gevraagd om dringend intussen het dak te vernieuwen want met de sneeuw deze winter stond het op instorten, andere balken waren rot, dus het ganse huis stond op instorten.

Ik heb NIETS meer gehoord van de gemeente , wat kan ik als burger meer doen dan bellen en vragen of BV en architect nodig zijn ?

Gemeente wist dat ik de werken uitvoerde in afwachting van hun beslissing, niets meer van gehoord tot vandaag .

Hoe kan gemeente nu op basis van eerste dakwerker de aanvraag stopzetten ? het is toch het HUIS dat wordt vergund en niet de persoon ??

De bouwpolitie is 200 M van het huis verwijderd, het zou mij verbazen moesten die tijdens de werken niet gemerkt hebben dat we dak reeds aan vernieuwen waren.

rechtszekerheid ? dat één ambtenaar bij gemeente kan beslissen is nattevingerwerk. Is het niet zo dat na enkele maanden niets meer gehoord te hebben het v. rechtswege goedgekeurd wordt ? en Ik niet technish juridish gezien moet wachten tot het instort ?

In codex staat duidelijk dat vernieuwen van dak en balken geen tussenkomst vereist van archtiect en niet BV plichtig is.

de gemeente moet duidelijk zijn en niet werken laten aanvangen wetens en willens en burger in de val lokken, dit kan niet.
waarom wachten tot het huis te huur staat ? men WIST van de verbouwing af maar liet begaan.

ook vreemd dat vernieuwd dak met isolatie 20cm en al >>normen 2020, al illegaal is na enkele weken ?? er is niet hoger gebouwd, structuur en draagmuren constant en geen ruimtes toegevoegd.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Issued
Berichten: 927

#2 , 20 aug 2019 23:48

Zover ik kan lezen weet u nog steeds niet 100 % zeker of u een vergunning nodig heeft. U weet niet of u in overtreding bent.

Trouwens, de beteugeling van bouwovertredingen is tegenwoordig gericht op regularisatie ipv afbraak en monsterboetes.

mava105
Berichten: 20121
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 21 aug 2019 08:42

Op welke wijze heb jij die vraag en de latere communicatie met de gemeente gevoerd? Mondeling, per mail, per SMS, per brief.
Natuurlijk niet slim om de eerste aannemer niet schriftelijk te hebben verwittigd dat hij het werk niet meer diende uit te voeren.

Reclame

LennieK
Berichten: 1556
Juridisch actief: Nee

#4 , 21 aug 2019 10:49

U heeft dus een volledig nieuwe dakstructuur? Bouwvergunning nodig dus... Je zal moeten regulariseren.

oerf
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#5 , 21 aug 2019 19:00

gemeente enkel per tel ingelicht,

oerf
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#6 , 21 aug 2019 19:22

regulariseren ? hoe gaat dat ? en duur ?

CityBird
Berichten: 527

#7 , 21 aug 2019 20:02

Naar architect gaan, plannen laten tekenen indien nodig en dossier laten indienen. Hoeft niet meer te zijn als een paar honderd Euro. Pas op dit dak moet aan de bouwvoorschriften van 2019 voldoen, niet enkel qua isolatie maar mogelijk ook qua regenwaterafvoer. Kosten schieten dan de hoogte in. Architect kan je dit vertellen.

LennieK
Berichten: 1556
Juridisch actief: Nee

#8 , 22 aug 2019 09:10

Naar architect gaan, plannen laten tekenen indien nodig en dossier laten indienen. Hoeft niet meer te zijn als een paar honderd Euro. Pas op dit dak moet aan de bouwvoorschriften van 2019 voldoen, niet enkel qua isolatie maar mogelijk ook qua regenwaterafvoer. Kosten schieten dan de hoogte in. Architect kan je dit vertellen.
Paar honderd euro? Amai, dan werken die goedkoop in jouw buurt. Hier in de streek zal bijna geen enkele architect zijn stylo opheffen voor minder dan 2000 euro per klus.

mava105
Berichten: 20121
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#9 , 22 aug 2019 10:36

Is de vorm of het uitzicht van het dak veranderd. Indien niet, hoeft u geen bouwvergunning. De gemeente heeft gereageerd na een klacht van de dakwerker die het werk NIET mocht uitvoeren. Wat heeft hij allemaal aan de gemeente verteld? Welke leugens?
Ga best eens PERSOONLIJK la,gs bij de bouwdienst van de gemeente. Zoiets regelt men niet per telefoon..

CityBird
Berichten: 527

#10 , 22 aug 2019 12:16

Naar architect gaan, plannen laten tekenen indien nodig en dossier laten indienen. Hoeft niet meer te zijn als een paar honderd Euro. Pas op dit dak moet aan de bouwvoorschriften van 2019 voldoen, niet enkel qua isolatie maar mogelijk ook qua regenwaterafvoer. Kosten schieten dan de hoogte in. Architect kan je dit vertellen.
Paar honderd euro? Amai, dan werken die goedkoop in jouw buurt. Hier in de streek zal bijna geen enkele architect zijn stylo opheffen voor minder dan 2000 euro per klus.
Dat zijn dan tarieven van 2000€/u? Niet van de poes :D

lukasi
Berichten: 395

#11 , 22 aug 2019 12:40

Volgen mij zijn hier meerdere zaken die fout lopen:
- opzeg van de eerste aannemer is niet volgens de regels gebeurt en kan nu dus uitdraaien op een serieuze schadevergoeding.
- Werken uitgevoerd zonder architect ( nog vraagteken)
- geen mandaat voor aannemer om de bouwvergunning in te dienen in naam van zijn klant ( wordt in ieder geval niet meegedeeld)
- werken uitgevoerd zonder enige officiele bevestiging/goedkeuring van de gemeente

Een gemeente kan alleen maar antwoorden op officieel gestelde vragen via het omgevingsloket . Mondelinge antwoorden zijn nooit bindend.

dako
Berichten: 284

#12 , 22 aug 2019 14:13

U heeft dus een volledig nieuwe dakstructuur? Bouwvergunning nodig dus... Je zal moeten regulariseren.
Volgens mij kan dit met een melding, en dus zonder architect.

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verbouwen
het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken

Uiteraard wel uw fout dat:
-De vergunning niet in orde was voor aanvang van de werken
-U het contract met de eerste dakwerker niet (correct) heeft beeindigd.
-Geen correspondentie op papier heeft met de gemeente

Begrijp bovendien niet dat een dakwerker een vergunningsaanvraag in jouw naam kan indienen. Volgens mij kan dit enkel de eigenaar en/of architect...

Thomas Morus
Berichten: 3797
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#13 , 22 aug 2019 14:23

Blijkbaar zijn we in phantasialand:

"Nu komt de eerste dakwerker 3 maanden later constateren dat het dak er al staat, belt de gemeente en vraagt de aanvraag te annuleren wat de gemeente ook doet ."

Dat kan gewoonweg niet!
Deze draad is een fantasieke.
Een derde kan nooit uw aanvraag tenietdoen.
Er is dus NOOIT EEN AANVRAAG GEWEEST!!!
We raken elkaar niet aan maar laten elkaar niet los.

LennieK
Berichten: 1556
Juridisch actief: Nee

#14 , 22 aug 2019 15:18

Blijkbaar zijn we in phantasialand:

"Nu komt de eerste dakwerker 3 maanden later constateren dat het dak er al staat, belt de gemeente en vraagt de aanvraag te annuleren wat de gemeente ook doet ."

Dat kan gewoonweg niet!
Deze draad is een fantasieke.
Een derde kan nooit uw aanvraag tenietdoen.
Er is dus NOOIT EEN AANVRAAG GEWEEST!!!
TS schreef volgens mij dat zijn aannemer de aanvraag had ingediend? Wie indient kan ook weer intrekken...

LennieK
Berichten: 1556
Juridisch actief: Nee

#15 , 22 aug 2019 15:22

U heeft dus een volledig nieuwe dakstructuur? Bouwvergunning nodig dus... Je zal moeten regulariseren.
Volgens mij kan dit met een melding, en dus zonder architect.

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verbouwen
het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken

Uiteraard wel uw fout dat:
-De vergunning niet in orde was voor aanvang van de werken
-U het contract met de eerste dakwerker niet (correct) heeft beeindigd.
-Geen correspondentie op papier heeft met de gemeente

Begrijp bovendien niet dat een dakwerker een vergunningsaanvraag in jouw naam kan indienen. Volgens mij kan dit enkel de eigenaar en/of architect...
een melding is niet per se zonder architect. Ze moeten dringend dat woord 'melding' eens afschaffen binnen deze context :D Zorgt alleen maar voor verwarring...
Al te vaak meegemaakt dat er iemand aan het loket staat met de boodschap "ik kom melden dat ik een veranda ga zetten" om dan vervolgens tot de conclusie te komen dat het ofwel gewoonweg niet mag op hun perceel (dada voorschot...) of dat ze een dossier moeten opstarten dat minstens 4 maand tijd in beslag zal nemen.

Terug naar “Aanneming”