domicilie

MGeer
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

domicilie

#1 , 25 mei 2019 18:57

omdat ik veel in buitenland verblijf
en pensioen gerechtigd ben met IGO
hoef ik een domicilie alhier
kan dat ??

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Mathieu Rutten

#2 , 25 mei 2019 18:59

Beste,

Gezien u meer dan 29 dagen per jaar in het buitenland verblijft, heeft u geen recht op de IGO en pleegt u domiciliefraude. Uw domicilie in België doet niets af aan het recht op IGO, het is het verblijf dat doorslaggevend is. Het antwoord op uw vraag is dan ook NEEN.

Thieu Rutten
(pensioen)deskundige

Felix VC
Berichten: 377
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#3 , 27 mei 2019 15:51

Beste

Om recht te hebben (en te behouden) op uw IGO, moet u uw hoofdverblijfplaats in België hebben. Dit wil zeggen dat u daadwerkelijk en effectief in België moet verblijven.
Ieder verblijf in het buitenland, moet u vooraf aan de pensioenkas melden. Jaarlijks mag u maximaal 29 dagen naar het buitenland. Zodra u per kalenderjaar meer dan 29 dagen in het buitenland verblijft, wordt uw IGO geschorst. Uw pensioen blijft u wel behouden.

Bent u meer dan 29 dagen in het buitenland geweest, dan moet u zich aanmelden op het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Reclame

Mathieu Rutten

#4 , 27 mei 2019 16:59

Beste,

Uit het topic kan ik opmaken dat u veel in het buitenland verblijft. De 29 dagen worden dan ook overschreden.

Wat zegt de reglementering:

1 Controle op de verblijfsvoorwaarde
● Om een IGO te kunnen genieten moet betrokkene in België verblijven. 29 dagen verblijf in het buitenland, al dan niet opeenvolgend, gedurende een kalenderjaar, zijn toegestaan.
Deze periode van 29 dagen wordt behouden. Indien men langer in het buitenland verblijft wordt na verloop van deze periode de IGO geschorst vanaf de maand tijdens dewelke de 29 dagen worden overschreden ( en niet meer de maand die volgt op de 29 dagen) voor alle daaropvolgende maanden waarin betrokkene minstens 1 dag in het buitenland verbleef.( De dag van vertrek en terugkeer zijn begrepen in de termijn van 29 dagen.).
De bestaande uitzonderingen (verblijf in buitenlands ziekenhuis, langer verblijf met toelating van de FPD) blijven behouden.

● Daarenboven wordt van het verblijf in België ook een toekenningsvoorwaarde gemaakt. Voor personen die onafgebroken meer dan 6 maanden in het buitenland verblijven vervalt het recht op IGO. Het onafgebroken verblijf in het buitenland van meer dan 6 maanden wordt vastgesteld op basis van een afvoering van ambtswege of op basis van feiten. In het laatste geval kan betrokkene het tegenbewijs leveren dat hij werkelijk in België verbleef.
Het recht op IGO kan in dat kader pas opnieuw onderzocht worden naar aanleiding van een nieuwe aanvraag.
Indien de afvoering van ambtswege minder dan 6 maanden bedraagt, is de IGO niet betaalbaar tijdens de periode van afvoering en wordt de IGO opnieuw betaalbaar gesteld vanaf de eerste van de maand die volgt op de inschrijving in de bevolkingsregisters.

● De gerechtigde die België verlaat is verplicht voorafgaandelijk de FPD in te lichten.

● De controle gebeurt elke maand op basis van een steekproef door aan gerechtigden een verblijfsbewijs toe te sturen.
Deze controle wordt niet toegepast op personen wonend in een rust- of verzorgingsinstelling, psychiatrische instelling of personen van 80 jaar of ouder
De gerechtigde biedt zich binnen een termijn van 21 dagen na datum van verzending van het verblijfsbewijs aan op het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats.
De gerechtigde die langer dan 29 dagen in het buitenland verbleef levert voormeld bewijs van zijn terugkeer door zich spontaan op het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats aan te bieden.

Tenslotte wens ik toch wel te wijzen op het feit dat een IGO-uitkering een bijstandsuitkering is voor economisch behoeftigen. Het gaat om een non-contributieve uitkering die niet exporteerbaar is. (bijlage X van de VO 883/2004)
Sta me toe dat ik toch wel mijn twijfels heb over behoeftigheid en veel in het buitenland vertoeven.

Thieu Rutten
(pensioen)deskundige.

Terug naar “Pensioenen”