Gebruik foto's door ex-werkgever

denlowie
Berichten: 15272
Juridisch actief: Nee

Re: Gebruik foto's door ex-werkgever

#16 , 24 apr 2019 11:13

Ah dit wist ik niet .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
father b
Berichten: 1525
Juridisch actief: Nee

#17 , 24 apr 2019 11:43

Nooit gehoord van bedrijfsspionage ( is ver gezocht in deze topic maar toch ).
Moet eens wat arbeidsovereenkomsten grondig doornemen, staat dikwijls duidelijk vermeld dat alle werk gerelateerde prestaties en ontwerpen eigendom blijven van de firma. Zou nogal een boeltje worden anders, met alle bedrijfsgeheimen of resultaten gaan lopen en op een ander of zelfstandig beginnen. Ik heb in het verleden tal van arbeidscontracten door mijn handen zien vloeien met zulke clausules, en nog veel strenger.
Zou graag ALLE arbeidsovereenkomsten eens willen lezen.

En maakt het een beeldige en vertrouwens indruk bij de nieuwe werkgever dat hij iemand in dienst neemt, waarvan hij niet op aan kan interne info naar buiten te brengen ?? Kan op zijn beurt hetzelfde voorkrijgen.

father b
Berichten: 1525
Juridisch actief: Nee

#18 , 24 apr 2019 12:13

vb. Concurrentiebeding : Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden om zowel tijdens zijn dienstverband als gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan direct of indirect of op welke andere wijze dan ook betrokken te zijn bij, of medewerking te verlenen aan, activiteiten welke direct of indirect concurreren met de activiteiten van huidig bedrijf.
Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden gedurende 1 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, binnen een gebied van 100 km van vestigingsplaats van werkgever, tegen vergoeding of om niet, direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt of die gelijkaardige diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden verrichten. Bij schending van het concurrentiebeding : boeteclausules en schadevergoedingen.

Auteurs en intellectueel eigendom : De auteursrechten en industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de werkzaamheden en/of uitvindingen van de werknemer, verricht en gedaan tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst, blijven in eigendom toebehoren aan de werkgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle bescheiden en of kopieën daarvan die zijn verkregen van de onderneming van de werkgever of diens klanten, zijn en blijven eigendom van de werkgever.
Het is de werknemer verboden de hiervoor bedoelde bescheiden zonder schriftelijke toestemming van de werkgever in zijn particulier bezit te houden, te kopieën of de bescheiden en/of kopieën daarvan aan derden
ter inzage te geven. De werknemer draagt op verzoek van de werkgever of bij het einde arbeidsovereenkomst onverwijld alle bescheiden en kopieën als hiervoor bedoeld over aan de werkgever.

Ik kan u nog voorbeelden aanhalen van clausules waarin staat als men bv. in de boekhouding werkt, na zijn werkuren geen boekhoudingen mag doen elders.

In het verleden tal van contracten opgesteld en moeten opstellen met nog heel andere clausules.

Zou toch heel voorzichtig zijn als zulke clausules in uw arbeidsovereenkomst staat.

Weet ook wel dat de werkgever in deze tijd zeer zwak staat op gebied van naleving van deze bepalingen; gezien de social media, gsm, smartphones, emails, USB sticks en andere hedendaagse snufjes. Men kan nu alles buiten smokkelen zonder gezien of betrapt te worden.

Reclame

eylis
Berichten: 7678

#19 , 24 apr 2019 14:01

In het kort en praktisch gezien kan deze kwestie op de volgende manier ingeschat worden: heeft de werkgever aan de werknemer gevraagd om tijdens de werkuren foto's te nemen van haar werk en deze beschikbaar te stellen aan het bedrijf voor publicatie. Als de werkgever de digitale foto's heeft ontvangen en er zijn daar verder geen afspraken over gemaakt, dan zijn de foto's van het bedrijf en kunnen die naar goeddunken gebruikt worden. Heeft de werknemer de foto's buiten de werkuren gemaakt en aan de werkgever ter beschikking gesteld om tegen bepaalde voorwaarden of vergoeding te gebruiken, dan kan en mag de werkgever die foto(s--'s gebruiken tegen de afgesproken (best schriftelijke) voorwaarden. Elk gebruik buiten dat kader mag dus niet zonder de toestemming van de auteur.

father b
Berichten: 1525
Juridisch actief: Nee

#20 , 24 apr 2019 14:17

Denk dat het hier duidelijk is : foto's zijn gemaakt op de werkvloer na eindresultaat van haar werk. Ze zal toch geen foto's gemaakt hebben van de klant buiten de uren ( = ook klantenbenadering ).
Volgens ikzelf uit de topic kan maken : heeft de ex-werkgever geen opdracht gegeven en ook de nieuwe werkgever niet. Anders te weinig info in de topic.
Mijn mening : zal weinig kunnen uitrichten tegenover ex-werkgever.

Franciscus
Berichten: 34445

#21 , 24 apr 2019 16:28

Het gaat dus op de pagina waar de foto's staan ..dus de hamvraag is van wie is deze pagina.
Gezien zij die nu nog gebruikt om nieuwe foto's op te zetten.
Oude werkgever kan daar dus wel aan?

father b
Berichten: 1525
Juridisch actief: Nee

#22 , 26 apr 2019 12:12

Foto's staan op de instagram-pagina van haar ex-baas. En nu maakt hij reclame voor zijn zaak.
Zijzelf heeft toen in zijn dienstverband de foto's erop geplaatst.
Dus ik zie niet wat de ex-werkgever verkeerd doet.

Terug naar “Auteursrechten, merken & patenten”