Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?

CycloLawyer
Topic Starter
Berichten: 67
Juridisch actief: Nee

Re: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?

#16 , 22 mar 2019 19:48

In het geval dat ik de betwisting zou sturen:
Moet ik de betwisting naar hetzelfde rechter sturen of mag ik ook het naar een andere rechter sturen?
(mag het via fax gestuurd worden?)


Is het voldoende aan de expert zelf via email schrijven dat ik zijn factuur betwist of moet ik hem ook een copie van de betwisting (naar de rechtbank gestuurd) geven?

bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
asperger
Berichten: 6497
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#17 , 22 mar 2019 19:56

Indien u niet akkoord gaat met uw veroordeling moet u binnen de gestelde termijn in beroep gaan.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

scorpioen
Berichten: 9283
Juridisch actief: Nee

#18 , 22 mar 2019 19:58

In het vonnis dat de deskundige heeft aangesteld wordt vermeld welke rechter belast is met het toezicht op het deskundig onderzoek. Als niets vermeld wordt is het de rechter die de deskundige heeft aangesteld. U stuurt uw betwisting aan deze rechter (niet de naam is belangrijk, wel: voorzitter van kamer X). Kopie van uw schrijven aan de deskundige opsturen.+

Reclame

scorpioen
Berichten: 9283
Juridisch actief: Nee

#19 , 22 mar 2019 20:04

Indien u niet akkoord gaat met uw veroordeling moet u binnen de gestelde termijn in beroep gaan.
De betwisting betreft het door de deskundige aangerekende ereloon. Dit zou nog niet door de rechter begroot zijn. Dan is er geen uitspraak waar men kan tegen in beroep gaan (voor dit ereloon).

mava105
Berichten: 20609
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#20 , 23 mar 2019 09:15

Heb honderden expertise zaken meegemaakt, en nooit werd er door een rechter een bedrag begroot dat de deskundige zou mogen kosten. Hoe zou dat ook kunnen als de rechter de toestand van het probleem terplaatse niet kent. Dan kan hij nite begroten hoeveel uren de deskundige daar zal doorbrengen en hoeveel bladzijden hij zal moeten typen. Mogelijk zal hij zelf externen moeten oproepen om hem te adviseren voor zaken waarvan hij niet genoeg op de hoogte is.

scorpioen
Berichten: 9283
Juridisch actief: Nee

#21 , 23 mar 2019 12:01

Gerechtelljk Wetboek
Art. 991
§ 1 Indien de partijen niet binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie van de gedetailleerde staat overeenkomstig § 2 aan de rechter hebben meegedeeld dat zij het bedrag van het ereloon en de kosten die door de deskundige worden aangerekend, betwisten, wordt dat bedrag door de rechter begroot onderaan op de minuut van de staat en wordt daarvan een bevel tot tenuitvoerlegging gegeven overeenkomstig het akkoord dat de partijen gesloten hebben of tegen de partij of partijen, zoals bepaald voor de consignatie van het voorschot.
§ 2. Indien één of meer partijen binnen de in § 1 bedoelde termijn niet akkoord gaan met de staat van kosten en ereloon en hun standpunt met redenen omkleden, gelast de rechter, overeenkomstig artikel 973, § 2, de oproeping van de partijen teneinde het bedrag van de kosten en het ereloon te begroten.
De rechter stelt het bedrag vast van de kosten en het ereloon onverminderd eventuele schadevergoeding en intresten.
Hij houdt hoofdzakelijk rekening met de zorgvuldigheid waarmee het werk werd uitgevoerd, de nakoming van de vooropgestelde termijnen en de kwaliteit van het geleverde werk. Hij kan daarbij ook rekening houden met de moeilijkheid en duur van het geleverde werk, de hoedanigheid van de deskundige en de waarde van het geschil.
De rechter verklaart het vonnis uitvoerbaar tegen de partij of partijen zoals bepaald voor de consignatie van het voorschot.

scorpioen
Berichten: 9283
Juridisch actief: Nee

#22 , 23 mar 2019 12:01

Gerechtelljk Wetboek
Art. 991
§ 1 Indien de partijen niet binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie van de gedetailleerde staat overeenkomstig § 2 aan de rechter hebben meegedeeld dat zij het bedrag van het ereloon en de kosten die door de deskundige worden aangerekend, betwisten, wordt dat bedrag door de rechter begroot onderaan op de minuut van de staat en wordt daarvan een bevel tot tenuitvoerlegging gegeven overeenkomstig het akkoord dat de partijen gesloten hebben of tegen de partij of partijen, zoals bepaald voor de consignatie van het voorschot.
§ 2. Indien één of meer partijen binnen de in § 1 bedoelde termijn niet akkoord gaan met de staat van kosten en ereloon en hun standpunt met redenen omkleden, gelast de rechter, overeenkomstig artikel 973, § 2, de oproeping van de partijen teneinde het bedrag van de kosten en het ereloon te begroten.
De rechter stelt het bedrag vast van de kosten en het ereloon onverminderd eventuele schadevergoeding en intresten.
Hij houdt hoofdzakelijk rekening met de zorgvuldigheid waarmee het werk werd uitgevoerd, de nakoming van de vooropgestelde termijnen en de kwaliteit van het geleverde werk. Hij kan daarbij ook rekening houden met de moeilijkheid en duur van het geleverde werk, de hoedanigheid van de deskundige en de waarde van het geschil.
De rechter verklaart het vonnis uitvoerbaar tegen de partij of partijen zoals bepaald voor de consignatie van het voorschot.

CycloLawyer
Topic Starter
Berichten: 67
Juridisch actief: Nee

#23 , 23 mar 2019 22:40

Hartelijk bedankt!

waterproof
Berichten: 225

#24 , 02 apr 2019 17:25

zoiets zonder advocaat aanpakken is altijd risico. Normaal stuurt een expert een voorlopig verslag waar je opmerkingen kan maken. Dat was uw kans om dit te doen. Rechter aanklagen, expert aanklagen.... je weet waar je aan begint, maar niet waar het zal eindigen. €€€€€

CycloLawyer
Topic Starter
Berichten: 67
Juridisch actief: Nee

#25 , 03 apr 2019 12:29

De expert heeft niets gestuurd met vermelding naar betaling of afrekening tijdens de procedure.

Ik ben juist heb klachten ingediend tegen de Rechter, de advokat van de tegenpartij en tegen de expert.
Ik heb genoeg bewijs voor mijn klachten. Een klacht is een klacht, het is toch niet een dagvaarding, ik heb altijd de waarheid gezegd en ik kan het bewijzen, waarom zou ik moeten riskeren?

Heb ik geen recht om een klacht in te dienen als een openbare dienst niet overeenkomt met wat het zou moeten zijn?


Een advocaat kan ik niet betalen want is te duur en ik heb geen recht op prodeo door huisdelen.

mava105
Berichten: 20609
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#26 , 03 apr 2019 12:59


Heb ik geen recht om een klacht in te dienen als een openbare dienst niet overeenkomt met wat het zou moeten zijn?
Als het niet in uw kraam past.
Een klacht tegen de rechter waarom? Wat heeft die u misdaan?
Een klacht tegen de expert.Wat heeft die nu weer gedaan?
En een klacht tegen de advocaat van tegenpartij. Wat heeft die dan gezegd of geschreven dat u op de kast jaagt?
Als dit maar niet in uw gezicht ontploft

CycloLawyer
Topic Starter
Berichten: 67
Juridisch actief: Nee

#27 , 04 apr 2019 11:46

Rechter:
Ik had gevraagd om een andere expert te laten komen en he negeerde me deze recht.
Ik heb vermeld dat de aannemer heeft me verplicht om hem geld in zwart te betalen en er was geen onderzoek daarvoor.
De rechter heeft gekozen om de uitspraak op voorhand uitvoerbaar te verklaren en zo moest ik ineens 5.000 euro aan kosten betalen terwijl ik toch vermeld had dat ik was in een moeilijk financiële situatie.
Er waren Concrete gebreken van de aannemer waar hij heeft geen rekening mee gehouden
...

Em nog meer...

CycloLawyer
Topic Starter
Berichten: 67
Juridisch actief: Nee

#28 , 04 apr 2019 11:48

EXPERT:
De Expert was niet objectief noch professioneel en stond duidelijk aan de kant van de aannemer.
De Expert is niet gekomen toen er veel water binnenkwam door het plat dak, hij is komen kijken toen het niet nodig was, want er was geen regen. Hij heeft een eerste ‘installatie vergadering¨ bij me thuis gedaan die ook niet nodig was, Hij had gewoon moeten komen en een controle moeten uitvoeren op een dag dat het regende. Het was een heel eenvoudig zaak.
Ik heb tiental expertises van andere experten (van de verzekering, en anderen), aannemers en technici, die het tegenovergestelde vaststellen dan wat er in het verslag van de expert staat.
De expert stuurt een gemanipuleerde afrekening.
Op de afrekening zijn de uren voor de prestatie tot vier keer hoger dan de realiteit.
Ik heb concrete schade van de aannemer gekregen. De expert zei dat de werken werden uitgevoerd ¨volgens de regels van de kunst, aangezien het bedrag dat ik betaald had¨: dat betekent niet veel, de werken werden zeker niet volgens de regel van de kunst uitgevoerd.
De expert heeft zijn afrekening nooit naar de rechtbank gestuurd tijdens de procedure, nochtans was dit door de rechter gevraagd.
Het bedrag dat hij vraagt is veel te groot in vergelijking met het werk dat hij gedaan heeft, als wij rekenen dat zijn werk niet efficiënt was, hij antwoordde me zelden

CycloLawyer
Topic Starter
Berichten: 67
Juridisch actief: Nee

#29 , 04 apr 2019 11:51

ADVOKAAT VAN DE TEGENPARTIJ

Mijn klacht baseert zicht op verchillende feiten, het laatste erg niet deontologische gedrag van de advocaat was de betaling:
Ik moet deze advocaat een bedrag betalen en ik heb zelfs haar rekeningnummer niet.
Ik bel naar de advocaat, ze is heel agressief, onvriendelijk en geeft me misleidende informatie over de betaling.

Op 15/02/2019 stuurt zij me bewust een misleidende email met text :¨Op 5/02/2019 om 11:19 schreef :¨--tien dagen daar voor de echte verzendig datum(15/02)--daar staat er op dat ik moet betalen binnen de 10/02/2019--nog een datum in het verleden--, anders stuurt ze een deurwaarder aan mijn kosten:Bovenop, heeft de advocaat tijdens de procedure gelogen over:

Het feit dat ik haar gebelt had,
ze zei tijden dat ik haar nooit gebelt had, nochtans ze wel antwoorde maar dan deed de telefoon op als ze mijn stem hoorde.
Mijn prive leven,
Ze heeft me tijdens de procedure beleidigen. Ze heeft feiten gezegd die niet in overeenkomen met de waarheid. Ze heeft feiten onver mijn prive leven aangegeven die geen verbindenis hadden met de rechtzaak:
¨De eiser is 'straatartiest'....¨ etc... etc...
Meer technische punten...

asperger
Berichten: 6497
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#30 , 04 apr 2019 12:00

Maar u bent niet in beroep gegaan tegen dat vonnis.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Terug naar “Aanneming”