Bewijzen gezinshoofd (ouder ten laste) terwijl zelfs herzieningen goedgekeurd werden

rudolf the reindeer
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

Bewijzen gezinshoofd (ouder ten laste) terwijl zelfs herzieningen goedgekeurd werden

#1 , 17 okt 2018 18:40

Beste forumleden


Ik ontving van de fiscus een vraag om inlichtingen, met name om te bewijzen dat ik het werkelijke gezinshoofd ben aangezien mijn vader bij mij als "ten laste" staat.

In mijn redenering is het echter aan hun om aan te tonen waarom zij nu opeens van mening zijn dat ik niet langer het gezinshoofd ben:
 • Ik vul al sinds (aanslagjaar) 2013 mijn aangifte in met mijn vader ten laste en hierover is nooit betwisting geweest.
 • Meer nog: in datzelfde jaar vroeg ik een herziening aan voor de aanslagjaren 2011 en 2012 om ook in die jaren mijn vader ten laste te krijgen. Deze herzieningen werden goedgekeurd zonder dat de kwestie gezinshoofd ooit ter sprake kwam.
 • Met andere woorden: de fiscus heeft toen aanvaard dat ik het gezinshoofd ben, maar nu willen ze hier dus op terugkomen.
Daarom ben ik dus van mening dat het aan hun is om aan te tonen dat ik niet langer gezinshoofd ben.

Mijn belangrijkste vraag:
Hoe sterk is bovenstaand argument
 1. naar de fiscus
 2. naar een rechter?
Stel dat de fiscus mijn argumentatie/bewijzen verwerpt en ik dus niet langer gezinshoofd ben, in hoeverre zouden zij dan aangiftes uit vorige jaren kunnen herzien?
Voor inkomsten 2017 en 2016 zou er niet zo een groot probleem zijn, aangezien ik sinds 2015 grensarbeider ben (en dus enkel gemeente- en gewestbelasting betaal). Als ze verder terug gaan in de tijd dan zou dit echter wel eens een dure grap kunnen worden.

De tekst van de vraag om inlichtingen:
Betreft: ouder ten laste

Artikel 140, lid 1 van het WIB 1992: "Wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van hetzelfde gezin, worden de in artikel 136 vermelde personen die eveneens van dat gezin deel uitmaken, beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van dat gezin staat."*

Bijgevolg: Indien u een (groot)ouder ten laste wilt nemen, dient u aan te tonen dat u gezinshoofd bent, m.a.w. dat u alle belangrijke beslissingen in het gezin neemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aankoop van een gezinsauto of meubels, het aangaan van huur- of verzekeringscontracten, wijziging van energieleverancier. Ook een medisch attest waaruit zou blijken dat uw (groot)ouder qua gezondheid niet in staat is om zelfstandig te leven zou een mogelijk bewijs zijn. Dit is evenwel een feitenkwestie die beoordeeld moet worden zodat er daarover geen lijst van mogelijke bewijsmiddelen geleverd kan worden.
Gelieve aan de hand van bewijsstukken aan te tonen dat u aan het hoofd staat van het gezin.
*Off Topic: Dit is de tekst die in de brief staat, maar als ge het gaat opzoeken leest de wettekst van Art. 140 net een tikkeltje anders. Toch jammer dat een ambtenaar niet in staat is een wettekst correct over te nemen, al wil ik in het midden laten of dit aan hem of het gebruikte informaticasysteem ligt.

De feiten op een rij:
 1. Mijn vader (>65j) en ik wonen samen in mijn ouderlijk huis; er woont niemand anders bij ons in (mijn broers zijn uit huis vertrokken, mijn moeder is overleden en ik ben gewoon thuis blijven wonen).
 2. In 2013 besloot ik om eindelijk eens gebruik te maken van Tax-on-web en stelde vast dat bij de vooraf ingevulde gegevens mijn vader als "ten laste" werd opgenomen.
  Na dit met hem besproken te hebben (hij is zelf belastingcontroleur geweest) bleek dit inderdaad mogelijk te zijn en heb ik hem dus in mijn belastingaangifte als "ten laste" opgenomen.
 3. Ik heb daarna voor de inkomstenjaren 2010 en 2011 een herziening aangevraagd (mijn vader is 65 geworden in 2010) en deze werden goedgekeurd zonder dat mijn status als gezinshoofd ter sprake kwam.
  Voor de jaren erna is er ook nooit een probleem geweest.
 4. Bij het invullen van Tax-on-web dit jaar viel mij op dat "ouders ten laste" niet langer automatisch ingevuld was. Ik heb mij daarover verwondert, maar dit gewoon aangepast en mijn aangifte naar gewoonte ingediend. Met als gevolg dat ik bovenstaande vraag om inlichtingen kreeg.
 5. Alle rekeningen en contracten staan op naam van mijn vader; Mijn vader heeft het volledige vruchtgebruik op de woning, mijn 3 broers en ik ieder een kwart van de naakte eigendom.
 6. Mijn vader is matig zorgbehoevend, maar hier staat (voorlopig) niks van op papier.
Ik ben op de hoogte van de andere topics op dit forum omtrent dezelfde thematiek, dus ik wil enkele dingen bij voorbaat al uitsluiten:
 • Ik wil niet discussiëren over de interpretatie van Art. 140, dat werd in andere topics al voldoende gedaan.
 • Ik weet dat de term gezinshoofd niet meer bestaat, maar blijkbaar trekt de fiscus daar niks van aan.
 • Mijn vader staat waarschijnlijk nog steeds bij de gemeente als referentiepersoon, maar dit argument zou voor de fiscus toch geen afdoende bewijs zijn.
 • De fiscus vragen om een lijst met mogelijke bewijzen te geven zal geen nut hebben: daar hebben ze zich met de voorlaatste zin in hun brief al tegen ingedekt.
Naast mijn hoofdvragen hierboven, heb ik nog enkele bijkomende vragen:
 1. Moet een vraag voor inlichtingen aangetekend verstuurd worden?
  In mijn geval werd deze namelijk niet aangetekend verstuurd en ik zou dus kunnen doen alsof ik die nooit ontvangen heb. Nadeel: de fiscus zal waarschijnlijk een "aanslag van ambtswege" vestigen, waardoor de volledige bewijslast bij mij gaat komen te liggen (terwijl ik dus eigenlijk voor heb om deze bij hun te leggen).
 2. Blijkbaar mogen sommige mensen vrij kiezen wie van hun twee gezinshoofd is: "Als u een feitelijk gezin vormt, moet u zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd."
  M.a.w. Door ervoor te kiezen een kind ten laste te nemen, wordt die persoon als gezinshoofd beschouwd.

  Referenties:
  • Ci.RH.331/517.844 (AOIF 26/2002) dd. 20.11.2002
  • Website van de FOD Financiën.
  Waarom zouden mijn vader en ik dan niet mogen beslissen wie van ons 2 het gezinshoofd is? En waarom is mijn keuze mijn vader als ten laste te nemen niet voldoende om als gezinshoofd aanzien te worden?
  Art. 140 is evenzeer van toepassing op een feitelijk gezin als op mijn gezin.
 3. Gelet op feit e) en f) hierboven kan ik nauwelijks bewijzen dat ik het gezinshoofd ben. Enkele maanden terug is er echter een deur-aan-deur vertegenwoordiger van een energieleverancier bij ons is langs geweest. Deze kan getuigen dat ik in feite de beslissing genomen heb om naar hun over te stappen.

  Langs de ene kant wil ik deze persoon hier natuurlijk liever niet in betrekken, en langs de andere kant heb ik enkel zijn naam, zijn identificatienummer en een 0800-nummer van zijn bedrijf. Gelet op GDPR etc. zal het mij waarschijnlijk niet eens lukken hem persoonlijk te contacteren en dan nog stelt zich de vraag hoe bereidwillig hij is om een dergelijke verklaring op te stellen.

  Hoe kan ik dit volgens jullie het beste aanpakken?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
jefke007
Berichten: 1597

#2 , 17 okt 2018 20:34

fiscus kan daar de laatste jaren blijkbaar soms heel moeilijk over doen
ze veranderen blijkbaar plots het geweer van schouder

viewtopic.php?f=16&t=59031&start=15

het feit van die man van die energiemaatschappij die aan je deur is geweest, zal nu wel niet echt het ultieme bewijs zijn

polk
Berichten: 412

#3 , 17 okt 2018 20:41

De fiscus blijft dus volharden, gelet op het feit dat de eerste topic hierover al 4 jaar oud is. Het zou interessant zijn als deze mensen kunnen laten weten hoe het in hun geval afgelopen is. I.i.g. gaat hem om een feitenkwestie en moet iedere situatie apart beoordeeld worden.

Om op uw belangrijkste vraag te antwoorden: de fiscus zal wellicht niet onder de indruk zijn van uw argumentatie. U kan voor de rechtbank als verdediging aanvoeren dat de fiscus het vertrouwensbeginsel en/of het beginsel van behoorlijk bestuur schendt, zeker aangezien uw herziening zonder meer werd aanvaard. De fiscus zal wellicht van haar kant aanvoeren dat het legaliteitsbeginsel (de toepassing van wetgeving) primeert op het vertrouwensbeginsel en/of het beginsel van behoorlijk bestuur. Het is dan aan de rechter om te oordelen.

De fiscus kan AJ 2016 (als ze snel zijn) en volgende nog rechtzetten. Voor oudere jaren hoeft u zich geen zorgen te maken, u heeft niet gefraudeerd.

Reclame


rudolf the reindeer
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#5 , 18 okt 2018 06:26

Bedankt voor jullie reacties!

Het zou inderdaad interessant zijn als de andere TS een beetje opvolging gedaan hadden en het resultaat hadden laten weten, maar ja...

Ik was sowieso al niet van plan om vóór de uiterste datum te reageren, maar als ik het door het wat te rekken kan vermijden dat ze tot AJ 2016 kunnen terug te gaan, dan ga ik dat zeker proberen.

Voor de duidelijkheid: het is niet de bedoeling om de fiscus te vertellen over die man van de energiemaatschappij, maar wel om hem een verklaring/getuigenis te laten afleggen:
Nadat mijn vader hem had gevraagd binnen te komen hebben we zeker een uur samengezeten. Ik heb er mijn spreadsheet met ons energieverbruik en de V-Test bijgehaald en heb toen allerlei simulaties gemaakt om te zien of en hoeveel we zouden besparen.
Bleek dat die man zijn verhaal over elektriciteit en gas goedkoper niet helemaal klopte want via de V-Test vond ik een goedkoper gastarief, wat hem zelfs verbaasde. Uiteindelijk hebben we dan beslist om enkel met de elektriciteit naar hun te gaan, en voor gas naar een ander.

Persoonlijk lijkt me dit een zeer sterke, onafhankelijke getuigenis dat ik het gezinshoofd ben, maar zoals ik al zei wil ik die man liever niet hierin betrekken.

Fortuin
Berichten: 980

#6 , 18 okt 2018 11:54

In normale gevallen kan men 3 jaar terug gaan in de tijd. Dus inkomsten van 2017, 2016 en 2015.

In gevallen van fraude kan men 5 jaar terug gaan in de tijd. Dus 2017, 2016, 2015, 2016, en 2015. Daar ligt echter een bijkomende bewijslast bij de fiscus -- lijkt me hier niet echt van toepassing.

Dit zijn zo van die vervelende belastingsaftrekken die eigenlijk te mijden zijn. Persoon A kan argumenten A, B en C geven en zijn gelijk halen. Persoon B kan dezelfde argumenten geven en daar bakzeil trekken.

Enkele opmerkingen:
1. Dat men nooit de discussie heeft gevoerd maakt weinig uit. Men heeft waarschijnlijk nooit controle gedaan op die aftrek. Dat kan als argument dus niet echt tellen.

2. Het feit dat men uw aangifte heeft aangepast in die eerste jaren is natuurlijk positief. Maar zijn er stukken die dit ondersteunen? Of heb je dat gewoon via een telefoontje laten aanpassen? Ook een aanpassing op zich is geen bewijs, maar als er een positief antwoord van één of andere controleur is geweest dan heb je wel een mooi argument.

3. Sinds wanneer is uw vader zorgbehoevend? Laat de huisarts desnoods een attest opmaken, dat hij sinds 20XX reeds frequent zorg nodig heeft.

4. Een vraag om inlichtingen moet aangetekend + ondertekend verzonden worden. Je kan de subsidiaire aanslag nietig laten verklaren voor de rechtbank. De fiscus krijgt echter een eenmalige herkansing om de aanslag nog een tweede keer (correct) te vestigen, dus op zich niet de moeite dat pad te bewandelen. En je scoort er natuurlijk geen punten mee.

Oplossing: argumenteer zo goed je kan. Hier gaat men waarschijnlijk niet akkoord met gaan. Dien vervolgens een bezwaarschrift in en roep de hulp in van de fiscale bemiddelingsdienst. Dat is een neutrale dienst bij Financiën die je wel kan helpen om de situatie te ontmijnen.

rudolf the reindeer
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#7 , 18 okt 2018 17:57

Dag Fortuin, bedankt voor de reactie en de nuttige informatie.

Ik heb het hele mail-verkeer tussen mij en de controleurs nog, maar er wordt hier jammer genoeg niks concreet bevestigd. Alleszins is het toch een bijkomend argument.

Doktersattest heb ik ook al aan gedacht en in werking gesteld.

De vraag om inlichtingen negeren was maar een mogelijke piste, maar dat had mijn vader mij ook al afgeraden: beter braaf meewerken en dan inderdaad bezwaar indienen en bemiddeling aanvragen.

Fortuin
Berichten: 980

#8 , 18 okt 2018 19:25

Braaf meewerken is nu misschien ook wel overdreven. Je mag zeker en vast eens op tafel kloppen als ze het te bont maken met van de pot gerukte argumentatie. Bij aftrekken met "vage" voorwaarden komt dat wel eens voor. Maar dat kan uiteraard steeds op een vriendelijke en respectvolle manier!

Om een voorbeeld te geven: zo had ik in het verleden eens een controleur die bij een verworpen kostaftrek zei: "bewijs het mij meneer, u mag alle stukken aanvoeren". Maar geen enkel stuk (zelfs wanneer men redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat dit correcte bewijzen waren) was voldoende.

Wanneer ik dan de vraag stelde welke bewijsstukken men naar op zoek was, was het antwoord dat ik alle stukken kon aanvoeren. Men gebruikte dat gewoon om mij een verdoken belastingsupplement te proberen opleggen, omdat de bewijslast bij de belastingplichtige ligt en er geen vormvereisten zijn van wat een geldig bewijs is.

In de bezwaarprocedure door een andere ambtenaar ontheffingen ontvangen wegens onredelijke bewijslast van de eerste controleur.

rudolf the reindeer
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#9 , 19 okt 2018 17:04

Ik word soms "tegendraads" en "principieel" genoemd, dus zo "braaf meewerken" zou het inderdaad niet zijn :lol:.
Maar zoals ge zegt, het beste is inderdaad op een vriendelijke en respectvolle manier, maar toch met duidelijke en heldere taal (gezien de, naar mijn mening, sterke argumenten) communiceren.

Nog even iets anders (min of meer off topic): in dezelfde vraag voor inlichting hebben ze mij ook naar mijn "jaaropgave" gevraagd (vanwege mijn statuut als grensarbeider). Aangezien dat niks te maken had met mijn vraag, had ik dat hier ook niet vermeld, maar...

Ik ben zojuist eens op MyMinFin gaan kijken of ik misschien iets vond wat hun vraag kon verklaren. Tot mijn grote verbazing zie ik daar dat ze het uitwisselingsdocument over mijn buitenlandse inkomsten al ontvangen hebben?!?
Waarom zouden ze dan nog mijn jaaropgave nodig kunnen hebben? Misschien omdat ik zo eerlijk (dom?) ben geweest om mijn reiskostenvergoeding op te geven in code 1254-07 en 1255-06?

Sowieso ga ik mijn controleur maandag een mailtje sturen om wat meer inlichtingen te vragen, want nu vind ik het helemaal overdreven en absurd.

Fortuin
Berichten: 980

#10 , 20 okt 2018 15:23

Ik ben niet echt vertrouwd met het statuut van grensarbeider, maar in sommige gevallen zijn inkomsten toch belastbaar in de woonstaat (en dus niet in het land waar u werkt). Waarschijnlijk dat ze dat meteen ook eens gaan controleren.. of er daar heffingsbevoegdheid is.

rudolf the reindeer
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#11 , 20 okt 2018 21:54

Aangezien ik over mijn volledig loon in Nederland al belasting betaal, lijkt het mij straf als er in België ook nog heffingsbevoegdheid is. En trouwens, dan kom ik weer bij mijn eerste argument: waarom komen ze er nu pas mee af terwijl ik mijn aangifte al 3 jaar hetzelfde invul?

Het zou veel beter (en waarschijnlijk ook eerlijker) zijn als ze zo'n dingen van in't begin controleren, i.p.v. het enkele jaren te laten passeren en er dan op te willen terugkomen.

Thomas Morus
Berichten: 3036
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#12 , 20 okt 2018 22:26

Maar dan kun je in België toch geen vermindering van belasting krijgen?
Tenzij je ook nog andere inkomsten hebt in België.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

jefke007
Berichten: 1597

#13 , 20 okt 2018 23:34

grensarbeidersregeling is geen makkelijke materie

best eens al wat info voor opzoeken

http://startpuntgrensarbeid.benelux.int ... k-in-belgi

rudolf the reindeer
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#14 , 21 okt 2018 12:14

@Thomas Morus: Ik heb geen andere inkomsten in België, maar verminderingen tellen wel door naar de gemeentebelasting.
Vandaar ook dat ik in mijn originele post zei dat het voor inkomsten 2017 en 2016 niet zo'n groot probleem zou zijn, omdat het over een relatief klein bedrag gaat.

@jefke007: Bedankt voor de link, maar jammer genoeg is die website zeer karig met eigen informatie. Voornamelijk links naar de sites van de FOD FIN en de Nederlandse belastingdienst. Toch bedankt!

rudolf the reindeer
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#15 , 23 okt 2018 23:52

Zoals gezegd dus een mailtje aan mijn "dossierbeheerder" gestuurd:
Beste Mr. A

Betreffende uw vraag om inlichtingen dd. 2018-10-03 had ik zelf graag enkele inlichtingen gehad.

Met betrekking tot uw eerste vraag om u mijn jaaropgave 2017 te bezorgen, stel ik vast dat uw dienst reeds sinds 19 september van dit jaar in het bezit is van het uitwisselingsdocument met ID NL_BE_IE_NR_123456_BSN_123456789_2017_10-07-2018, overeenkomstig Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15/02/2001.
Ik stel mij dan ook de vraag waarom u nog nood meent te hebben aan mijn jaaropgave.

Verder vroeg ik mij af over welke elementen u beschikt om aan te nemen dat ik niet langer gezinshoofd ben. Ik neem reeds sinds 2010 mijn ouder(s) ten laste en uw dienst heeft hierbij nooit mijn status als gezinshoofd in twijfel getrokken.

Graag ontvang ik uw antwoord op bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk, teneinde de uiterste termijn voor mijn officiële antwoord op uw vraag om inlichtingen niet te overschrijden.

Met vriendelijke groeten

R
Het totaal nietszeggende antwoord dat ik ontving:
Beste,

Wij handelen naarmate dossiers gefilterd worden naargelang bepaalde inkomsten/gezinslasten.

In uw geval werd er een onderzoek gevraagd naar uw inkomsten uit het buitenland en uw gezinssituatie.

Wij krijgen normaal pas einde van het jaar de inkomsten uit het buitenland in ons systeem , wegens ligging hebben wij hier heel veel belastingplichtigen met buitenlandse inkomsten t.o.v. andere centra's.

Ook is er de vraag naar de gezinssituatie , waarbij we moeten vragen of U daadwerkelijk de gezinshoofd bent.

Indien u vragen heeft , kan u ieder dag tussen 09h00 en 12h00 bij ons terecht (front office) waar collega's u de nodige uitleg kunnen geven. (vrijblijvend , zonder afspraak)

Met vriendelijke groet,

M A
Administratief assistent
Mijn reactie:
Beste Mr. A

Jammer genoeg beantwoord u mijn concrete vragen niet, maar bezorgt u mij enkel de informatie die ik reeds had.

Bovendien stel ik vast dat uw bewering over de gegevens m.b.t. buitenlandse inkomsten incorrect is: uw schrijven werd door uzelf op 2 oktober digitaal ondertekend. Dit is 2 weken nadat de gegevens beschikbaar waren, als ik tenminste in de veronderstelling mag zijn dat als ik de gegevens via MyMinFin kan afhalen, deze ook voor de administratie beschikbaar zijn.
Dat die gegevens "normaal" pas tegen het einde van het jaar beschikbaar zijn lijkt mij dus niet ter zake te doen, want ze zijn reeds beschikbaar.

Het lijkt mij bovendien zeer omslachtig dat ik mij voor meer informatie persoonlijk zou moeten aanbieden aan de administratie, terwijl de door mij gevraagde inlichtingen perfect via e-mail (of de beveiligde berichten box van MyMinFin) kunnen verstrekt worden, temeer daar ik door de beperkte openingsuren genoodzaakt zou zijn hiervoor verlof te moeten aanvragen.

Ik zou u willen vragen alsnog op mijn concrete vragen te antwoorden.


Met vriendelijke groeten

R
Gelet op de eerdere reactie verwacht ik dat de volgende reactie ook weer nutteloos gaat zijn en dat ik mijn tijd (en die van de fiscus) ga moeten verkwisten met een bezoekje aan de desbetreffende dienst, om alsnog geen concreet antwoord te krijgen.

Wordt vervolgd...

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”