Opzeg 2 maand voor einde niet geregistreerd kortlopend huurcontract

slavglot
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

Opzeg 2 maand voor einde niet geregistreerd kortlopend huurcontract

#1 , 05 okt 2018 04:47

In ons huurcontract hadden we clausule opgenomen dat er na 1 jaar stilzwijgend verlengd wordt met 2 jaar (nav artikel https://ondernemingsdatabank.indicator. ... 01/related waarin staat
Recentelijk bevestigde de rechter (vredegerecht Etterbeek, 4 juli 2011) nogmaals dat u nog een alternatief heeft. U kunt ook vooraf in het contract van korte duur voorzien dat het automatisch nog eenmaal verlengd wordt indien er geen opzeg gegeven is. Zo’n verlengingsclausule is perfect geldig. In dat geval hoeft u dus geen nieuw contract te sluiten.
.
Nu heeft de huurder zijn contract opgezegd na 9 maand en 9 dagen met als einddatum de einddatum van het eenjarig contract!
Zijn advocaat beweert nu dat deze clausule voor stilzwijgende verlenging met terug een contract van korte duur niet geldig is. En daaruit concludeert deze ook dat op dat moment reeds de regels van een langdurig contract gelden. Jammer genoeg werd dit contract niet geregistreerd waardoor zijn conclusie is dat er op gelijk welk moment voor gelijk welke duur mag opgezegd worden.
2 vragen :
- Volgens het artikel zou zo'n stilzwijgende verlengingsclausule reeds meerdere keren bevestigd zijn door de vrederechter als toegelaten. Maar toch lees je er bijna nergens iets over. Is dit nog wel geldig (het artikel dateert uit 2013)?
- Maar misschien zoeken we het te ver : Aangezien huurder opzegt en ook vertrekt volledig in het eerste jaar, valt hij dan niet nog volledig onder de regels van het eerste kortlopende contract en moet hij dan toch niet een compensatie betalen voor verbreking van het kortlopende contract?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
adizal

#2 , 05 okt 2018 07:42

Tekst verwijderd
JurecaBE
Moderator
Laatst gewijzigd door JurecaBE op 06 okt 2018 14:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Antwoord verwijder gezien niet correct.

slavglot
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#3 , 05 okt 2018 09:25

OK Adizal, maar mogen die regels van een 3/6/9 contract ook toegepast worden als het kortlopende contract nog niet afgelopen is? Gewoon omdat 3 maand voor het einde van het kortlopend contract er geen opzeg werd gegeven. Mag men in die laatste 3 maand dan de regels van een langlopend contract toepassen (en dus ook willekeurig opzeggen aangezien er geen registratie is)?

Reclame

mava105
Berichten: 20121
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 05 okt 2018 09:27

minstens 6 maanden voor het verstrijken van de datum het contract opzegt.
elke periode van 3 jaar zonder opgave van reden of schadevergoeding het contract opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden.
Is dat voor de huurder niet 3 maanden opzeg?

mava105
Berichten: 20121
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#5 , 05 okt 2018 09:28

OK Adizal, maar mogen die regels van een 3/6/9 contract ook toegepast worden als het kortlopende contract nog niet afgelopen is? Gewoon omdat 3 maand voor het einde van het kortlopend contract er geen opzeg werd gegeven. Mag men in die laatste 3 maand dan de regels van een langlopend contract toepassen (en dus ook willekeurig opzeggen aangezien er geen registratie is)?
Als er geen registratie is mag je willekeurig opzeggen.

LennieK
Berichten: 1556
Juridisch actief: Nee

#6 , 05 okt 2018 09:37

OK Adizal, maar mogen die regels van een 3/6/9 contract ook toegepast worden als het kortlopende contract nog niet afgelopen is? Gewoon omdat 3 maand voor het einde van het kortlopend contract er geen opzeg werd gegeven. Mag men in die laatste 3 maand dan de regels van een langlopend contract toepassen (en dus ook willekeurig opzeggen aangezien er geen registratie is)?
Als er geen registratie is mag je willekeurig opzeggen.
Niet-registratie is enkel bij huurcontracten van lange duur een reden om zonder opzegtermijn of opzegvergoeding te vertrekken. Bij korte huurcontracten is dit niet van tel.

LennieK
Berichten: 1556
Juridisch actief: Nee

#7 , 05 okt 2018 09:42

Als ik het goed begrijp is TS de verhuurder en wil hij zijn zittende huurder niet laten vertrekken? Of lees ik verkeerd?

In de brochure over de huurwet staat het zo:

"noch de huurder, noch de verhuurder kunnen de
overeenkomst vroegtijdig beëindigen, tenzij
contractueel anders werd overeengekomen;
• de overeenkomst kan worden beëindigd mits een
opzeggingstermijn van drie maand te betekenen
voor het verstrijken van de overeengekomen
termijn;"

Met andere woorden, de huidige zittende huurder heeft zijn opzeg betekent drie maand en een paar dagen voor het verstrijken van het jaar, en nu wordt daar moeilijk over gedaan. Waarom? Wat is het probleem? Je weet toch, als je een contract van een jaar geeft, dat je het risico loopt dat jouw huurder na een jaar vertrekt?

adizal

#8 , 05 okt 2018 11:21

tekst verwijderd
Laatst gewijzigd door JurecaBE op 06 okt 2018 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: tekst verwijderd gezien niet correct

slavglot
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#9 , 05 okt 2018 11:39

Blijkbaar was ik niet duidelijk. Ik ben effectief verhuurder. Huurder heeft zijn opzeg op 9 maand en 9 dagen gegeven. Dus minder dan 3 maand voor het einde. Als vertrekdatum gaf hij wel de laatste dag van het kortlopende contract op. Mag ik verbrekingsvergoeding eisen?

adizal

#10 , 05 okt 2018 17:41

minstens 6 maanden voor het verstrijken van de datum het contract opzegt.
elke periode van 3 jaar zonder opgave van reden of schadevergoeding het contract opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden.
Is dat voor de huurder niet 3 maanden opzeg?
Ik moet het toch weer rechtzetten deze stelling is toch juist

info fed overheid justitie

Begin en einde van overeenkomst

De periode van negen jaar start op de dag die in het contract vermeld staat.
Na afloop van de huurperiode van negen jaar kunnen de huurder en de verhuurder het contract beëindigen. Zij hoeven geen motief op te geven voor deze beslissing. Ze moeten ook geen vergoeding betalen aan de tegenpartij, op voorwaarde dat ze minstens zes maanden vóór de vervaldag het contract opzeggen.

Als geen van beide partijen het contract opzegt, zal na afloop van de periode van negen jaar het contract automatisch voor drie jaar verlengd worden; daarbij blijven de voorwaarden van de oude overeenkomst behouden. Om de drie jaar hebben beide partijen de mogelijkheid om het contract stop te zetten. Ze moeten geen vergoeding betalen mits ze opnieuw een opzeggingstermijn van zes maanden in acht nemen.

scorpioen
Berichten: 9025
Juridisch actief: Nee

#11 , 05 okt 2018 18:26

@adizal

Ik weet niet waar je die informatie gehaald hebt maar de wet zegt:
"Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent."

scorpioen
Berichten: 9025
Juridisch actief: Nee

#12 , 05 okt 2018 18:45

Wat de geldigheid betreft van de clausule van stilzwijgende verlenging, opgenomen in de huurovereenkomst:

Cassatie 20 oktober 2017, http://jure.juridat.just.fgov.be
De partijen bij een huurovereenkomst van korte duur kunnen in de aanvankelijke overeenkomst de verlenging ervan overeenkomen zodat de huurovereenkomst automatisch wordt verlengd indien vóór de vervaldag geen geldige opzegging wordt betekend.

Het is mij niet duidelijk wat de huurovereenkomst bepaalt. Je schrijft "dat er na 1 jaar stilzwijgend verlengd wordt met 2 jaar". Wat bedoel je. Komt er na 1 jaar 2 jaar bij? Dit is onwettelijk. Komt er na 1 jaar nog 1 jaar bij. Dit is wettelijk.

In die laatste hypothese. De huurder heeft niet tijdig opgezegd zodat de huurovereenkomst na afloop van het eerste jaar verlengd wordt voor een nieuwe periode van een jaar.

U moet wel goed opletten. Als u de opzeg aanvaardt, maar een schadevergoeding vordert en over dit laatste geen akkoord is, loopt u het risico dat de rechter zegt: je hebt de opzeg aanvaard van een huurovereenkomst van bepaalde duur, dan is geen schadevergoeding verschuldigd (tenzij partijen dit overeenkomen).

Wat doe je dus het beste. Je verwijst naar het cassatiearrest, zegt dat de huurovereenkomst niet tijdig tegen het einde van het eerste jaar opgezegd werd en dus geen einde kan nemen tegen het einde van het eerste jaar, tenzij partij hierover akkoord zijn. Je kan je akkoord afhankelijk maken van het betalen van een schadevergoeding. Als de tegenpartij hiermee niet akkoord gaat kan je eisen dat zij nog één jaar langer huurt en huur betaalt.

adizal

#13 , 05 okt 2018 19:54

@adizal

Ik weet niet waar je die informatie gehaald hebt maar de wet zegt:
"Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent."
Beste,
Lees het dan zelf op de site van de federale overheid justitie.

https://justitie.belgium.be/nl/themas_e ... van_9_jaar


Bovendien, gaat het niet over een nieuw contract van 1 jaar, maar over een automatische verlenging van een 9 jarig huurcontract dat niet geregistreerd werd of opgezegd werd en overloopt in een 3 jarig contract onder dezelfde voorwaarden als het 9 jarig contract..

En ook beste vriend, een kortlopend contract kan 1j+1j+1j of 1j+2j of 2j+1j of 3j zijn..dat is allemaal wettig...

scorpioen
Berichten: 9025
Juridisch actief: Nee

#14 , 05 okt 2018 22:40

@adizal
De link verwijst naar een huurovereenkomst van negen jaar.
Het gaat hier om een huurovereenkomst van kort duur.
Het gaat hier over een contract van één jaar dat verlengd wordt. Niet over een contract van negen jaar.
Het wordt pas een contract van negen jaar als het niet verlengd wordt.
Verder telt voor mij de wettekst. Niet wat een overheidsdienst op zijn website of in een brochure schrijft. Ook daar staan soms fouten in.

adizal

#15 , 06 okt 2018 09:08

Neen beste, het gaat niet over een huurovereenkomst van korte duur
Het gaat over een ongeregistreerd contract van 9 jaar dat stilzwijgend overgegaan is in een contract van 3 jaar onder diezelfde voorwaarden van dat contract van 9 jaar.
Het is omdat het contract van 9 jaar niet geregistreerd was dat de verhuurder onmogelijk de wettelijke opzeg bepalingen kan opeisen van dit contract van 3 jaar.
Advokaat van tegenpartij de huurder verwijst hier ook naar...

Bijkomend beste als de wetgeving ter zake die op de fod justitie u te min is, kijk dan in uw boeken, daar staat het ook in. Misschien geloof je dat ook niet, want er kunnen ook fouten instaan..

Terug naar “Huren”