1 van de ouders overleden / vervolg op niet uitgekeerde tak 21

lucas123
Topic Starter
Berichten: 429

1 van de ouders overleden / vervolg op niet uitgekeerde tak 21

#1 , 03 okt 2018 16:18

Als vervolg op het afgesloten onderwerp: even de afloop laten weten:

Ik heb intussen de afrekening gehad van de fiscus.
Op een tak21 op naam van de langstlevende ouder, die dus nog niet uitgekeerd wordt bij het overlijden van de eerste overleden ouder, dient GEEN erfenisbelasting betaald te worden bij overlijden van de eerste ouder. Dit blijkt duidelijk uit de berekeningen die ik via mijn notaris heb ontvangen en van de bevoegde overheidsdiensten afkomstig zijn.
Op de tak21 van de overleden ouder, die dus wel werd uitgekeerd, dient op de helft daarvan erfenisrechten betaald te worden (afkomstig van gemeenschappelijke gelden).

Bij de aangifte dienen beide tak 21 vermeld te worden, maar de eerste wordt zoals gezegd niet vernoemd bij de berekeningen van de fiscus:
de eerste die ik hierboven vernoem als volgt:
" Fictiebepaling artikel 2.7.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit: levensverzekeringen
Er is geen uitkering naar aanleiding van het overlijden van de erflater.: <gegevens tak 21>"
de tweede die ik hierboven vernoem:
"Er is een uitkering naar aanleiding van het overlijden van de erflater of er was een uitkering binnen drie jaar vóór het overlijden van de erflater.: <gegevens tak21>"

Nogmaals bedankt aan de forumleden voor hun help hiermee enige tijd geleden.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Thomas Morus
Berichten: 3036
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 03 okt 2018 16:26

Inderdaad. Een TAK op twee hoofden wordt eerst belast na overlijden van het tweede hoofd omdat er eerst dan een uitkering plaatsvindt. Indien er zou belast worden bij overlijden eerste hoofd dan bestaat het risico dat degenen (kinderen) die erfrechten betaalden uiteindelijk niets zouden krijgen indien het tweede hoofd na het overlijden van het eerste hoofd het kapitaal zou opvragen en opsouperen.
Dat is de ratio achter dit verhaal.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

lucas123
Topic Starter
Berichten: 429

#3 , 03 okt 2018 16:50

"Een TAK op twee hoofden"
Merk op dat de tak21 op 1 hoofd staat, nl. dat van de langstlevende ouder...dus u spreekt ten onrechte van 2 hoofden denk ik...of begrijp ik het niet...
Uw verklaring is natuurlijk wel juist...

Reclame

Thomas Morus
Berichten: 3036
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#4 , 03 okt 2018 19:17

Ja het is dezelfde redenering die van toepassing is.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Gaby P
Berichten: 138
Juridisch actief: Nee

#5 , 03 okt 2018 19:53

De informatie hierboven (hoe aangeven; en wat wordt wanneer belast) was van toepassing voor overlijdens tussen 1/1/2017 en 31/8/2018.

Voor overlijdens vanaf 1/9/2018 geldt het volgende:
1) in een gewone aangifte van nalatenschap moet men enkel de uitgekeerde levensverzekeringen vermelden. Er is één uitzondering: uitgekeerde groepsverzekeringen die niet belastbaar zijn, moet men zelfs niet aangeven (premies betaald door werkgever; verplichte aansluiting; uitkering aan echtgenoot of aan kinderen jonger dan 21 jaar.
De andere levensverzekeringen (zonder uitkering) moeten dus niet aangegeven worden. Er is trouwens geen enkele plaats meer voor voorzien op het vernieuwde aangifteformulier.

Enkel de levensverzekeringen met een uitkering zullen worden belast: 50%, 100% of 0% van de uitkering naargelang wie ze betaalde, hoe men getrouwd was, en aan wie uitgekeerd wordt

2) de levensverzekeringen die bestaan bij het eerste overlijden die dan niet uitgekeerd worden, moeten worden aangegeven in een aangifte "nieuw feit" (Vlabel noemt dat een Nieuwe aangifte) binnen de 4 maand na de uitkering of de afkoop. Dit leidt dan tot een herberekening van de aangifte van de eerste overledene. De afkoop kan om het even wanneer gebeuren: daar hoeft er niemand dood voor te zijn en hetzelfde geldt voor de uitkering (bijvoorbeeld verzekeringen die uitgekeerd worden op een bepaalde datum of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd (wat hetzelfde is)). Als iemand de polis zou afkopen in 5 keer, dan moet er 5 keer "nieuw" aangegeven worden.

Opgelet: er is op 1/9/2018 niets veranderd aan de wetgeving wat de levensverzekeringen betreft, maar tussen 1/1/2017 en 31/8/2018 was het aangifteformulier van Vlabel niet volgens de regels. Men liet iedereen maar polissen aangeven die nog niet belastbaar waren.

Thomas Morus
Berichten: 3036
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#6 , 03 okt 2018 20:06

Mijn ervaring met Vlabel is dat het toch een beetje foefelaars zijn.
Om bv. (een deel van) de onroerende voorheffing van een te huur staand appartement terug te krijgen moet je telkens op je achterpoten gaan staan en brullen als een leeuw. Ze reageren soms ook niet in maanden op een aanvraag.
Met successieaangiften rijden (of reden?) ze soms ook een scheve schaats.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

lucas123
Topic Starter
Berichten: 429

#7 , 05 okt 2018 13:12

er is op 1/9/2018 niets veranderd aan de wetgeving wat de levensverzekeringen betreft
Dat begrijp ik niet, daarom enkele vragen:

0. Voor 1 september zou op die levensverzekering op naam van de langstlevende echtgenoot, bij uitkering daarvan toch geen erfbelasting moeten betaald worden als ze wordt uitgekeerd aan die langslevende echtgenote om dat bv. de eindatum bereikt wordt.
Na 1 september moet er zoals ik dan begrijp wel nog erfbelasting betaald worden (dmv Nieuwe Aangifte), als de tak21 wordt uitgekeerd aan de langstlevende uitkering.
Dat is toch een duidelijk verschil...of zie ik dat verkeerd....
Bijkomend:

1. Wie moet dan de erfbelasting betalen van de Nieuwe Aangifte: de echtgenote of de kinderen....want het geld zou wel naar de echtgenote gaan als ze nog leeft....en zo de kinderen: is dit dan niet in tegenspraak met de uitleg hierboven dat er geen erfbelasting zou moeten betaald worden door de kinderen omdat de echtgenote dan het geld nog kan opsouperen.

2. Wat moet zo'n nieuwe aangifte kosten bij de notaris ?

3. Met men dan ENKEL EN ALLEEN in het formulier 'nieuwe aangifte' bij de rubriek 'Fictiebepaling artikel 2.7.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit: levensverzekeringen het stuk 'Er is een uitkering ten gevolge van een beslissing van de verzekeringsmaatschappij die dateert van na de indiening
van de oorspronkelijke aangifte. ' invullen ?

4. Hoe gaat men controleren ofdat die nieuwe aangifte wordt ingediend ? Krijgt Vlabel bv. een seintje van de bank als er een tak21 wordt uitgekeerd die nog niet werd uitgekeerd, maar wel bestond op het ogenblik van overlijden van de eerste ouder ?

5. Hoe weten de mensen nu dat ze alsnog een nieuwe aangifte moeten indienen in voorkomend geval. Ik weet dat nu toevallig door dit forum, maar anderen gaan dit toch niet weten. Wat zijn de boetes als men het vergeet aan te geven ?

6. Voor alle zekerheid: als ik het dus goed begrijp moet ik bij afloop van de tak21 op naam van langstlevende echtgenote dsu een 'nieuwe aangifte' indienen ?

Thomas Morus
Berichten: 3036
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#8 , 05 okt 2018 13:22

Indien de LLE het geld toch opneemt bij leven en er was geen huwelijkscontract dan moet de LLE op de helft daarvan erfrechten betalen.
Niet op de andere helft want die was sowieso al van de LLE.
De LLE moet dat spoontaaan doen. Doet de LLE dat niet dan komt het aan het licht bij het overlijden van de LLE.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Gaby P
Berichten: 138
Juridisch actief: Nee

#9 , 06 okt 2018 07:24

Voorbeeld 1

Ik sluit in 2010 een levensverzekering (verder "LV") af als volgt: als mijn kleinzoon 21 wordt, moet hij 17.500 euro krijgen. Hij is geboren in 2000. Ik overlijd in 11/2018.
Mijn enige erfgenaam, mijn zoon, dient een gewone aangifte in van mijn erfenis. Over die LV moet hij niets vermelden.
In 2021 wordt de LV uitgekeerd. Mijn zoon moet dan een "nieuwe" aangifte indienen (hij moet enkel die uitkering bijkomend aangeven als fictieartikel 2.7.1.0.6, binnen de 4 maand).
Hij moet daarvoor niet naar een notaris gaan (dat is nooit verplicht voor een aangifte van nalatenschap).
Mijn erfenis wordt herberekend en mijn kleinzoon krijgt een aanslagbiljet (200 euro)
De verzekeraar is volgens federale wetgeving verplicht de fiscus in te lichten van de uitkering. En hopelijk wijst ze de kleinzoon er op dat de erfgenamen van de afsluiter van de polis (mits overleden na 2017) een nieuwe aangifte moeten indienen.
Bij niet-aangifte komt er een belastingverhoging van 20% bij (200 + 40 = 240).

Er is niets veranderd aan de wetgeving op 1/9/2018. Vlabel heeft dan enkel haar aangifteformulier veranderd. Tussen 1/1/17 en 31/8/18 vroeg ze om ook die LV aan te geven en die heeft ze opgeslaan in een databank met een "timer" er op. Sinds 1/9/18 vraagt ze niet meer naar dergelijke LV.

(In het algemeen: bij levensverzekeringen kijkt men best eerst eens naar een situatie zonder echtgenoten)

*************************************************

Voorbeeld 2

Ik ben getrouwd zonder huwelijkscontract, onder Belgisch recht.

Ik sluit een LV (LV1) af: als ik sterf, moet mijn vrouw 30.000 euro krijgen. Leeft ze dan niet meer, dan moet het toekomen aan onze (gemeenschappelijke) zoon.
Mijn vrouw sluit een LV (LV2) af: als zij sterft, moet ik 30.000 euro krijgen. Leef ik dan niet meer, dan moet onze zoon dat krijgen (maar er is hem daarover nog niets meegedeeld). Maar als ze 65 wordt (dat zal in 2026 zijn), krijgt ze zelf het geld.
De premies worden telkens betaald met geld uit het gemeenschappelijk vermogen.

Ik sterf in 11/2018.
Vrouw en zoon dienen een gewone aangifte in met vermelding van LV1. Mijn vrouw wordt daarop belast (op de halve uitkering). LV2 moet niet vermeld worden.

In 2020 moet mijn vrouw door omstandigheden LV2 afkopen. Vrouw en zoon(!) moeten een nieuwe aangifte indienen (enkel voor die LV2). Mijn erfenis wordt herberekend; mijn vrouw krijgt een aanvullend aanslagbiljet (ze is belast op de halve afkoop).

Moest ze die afkoop niet gedaan hebben, dan had hetzelfde moeten gebeuren maar dan in 2026.

*********************************************

In het algemeen: het is moeilijk werken met het begrip "een LV op naam van mijn vrouw" of "een LV op naam van de langstlevende". Dat komt omdat men veel te snel veronderstelt dat als ik een LV afsluit, dat ze dan ook gevestigd is op mijn hoofd (dus dat mijn overlijden bepalend is) en dat ik de premie betaald heb.
Dat is niet altijd zo:
- ik kan een LV afsluiten: als ik sterf, moet mijn vrouw geld krijgen
- maar evengoed: als mijn vrouw sterft, moet ik geld krijgen.
En zeer dikwijls sluit ik wel een LV af, maar is de premie betaald door de gemeenschap.
Het is dus duidelijker als men zegt: ik sluit een LV af op mijn hoofd die betaald is door de gemeebschap.

*********************************************

De enige die sinds 1/1/17 erfbelasting moet betalen op een LV is diegene die het geld krijgt (omdat men afkoopt of omdat er uitgekeerd wordt). Dat is het ganse opzet van de wetswijziging. Voor 2017 werd er onmiddellijk belast bij een overlijden, zonder garantie dat de veronderstelde begunstigde ooit het geld kreeg.

En ook altijd de link bewaren tussen "uit wiens vermogen komt het geld" en "in wiens erfenis wordt er belast". Als na x jaar de langstlevende echtgenote een LV uitgekeerd krijgt die ze zelf heeft afgesloten en betaald toen ze al weduwe was, dan is er geen link met het eerste overlijden en blijft die erfenisberekening dicht.

Maar als er destijds belast werd met gemeenschappelijk geld, dan is de eerste erfenis wel betrokken en moet die herberekend worden (zelfs al zal dat maar in 2043 zijn).

De aangifte van een LV moet altijd gebeuren door de erfgenamen; niet door diegene die het geld krijgt.

*************************************

Algemeen: het maakt niet uit waarin het geld van de premies wordt belegd; en het maakt niet uit in hoeveel keer een premie is betaald.

Terug naar “Successie- & Registratierechten”