Scholingsbeding niet rechstgeldig - mag ik tekenen?

NielsDQ
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Scholingsbeding niet rechstgeldig - mag ik tekenen?

#1 , 25 sep 2018 15:18

Beste forumleden,

Probleem: Mijn bedrijf wil me een scholingsbeding (opleidingsovereenkomst) laten tekenen dat ik de kosten moet terugbetalen van een opleiding.

De opleiding:
kost -> 2150 euro
Duurtijd opleiding -> 5 dagen van 8u
Hier zijn de details: https://www.bevib.be/logistiek/efficien ... anagement2

De overeenkomst
Mijn werkgever heeft hiervoor volgend document opgesteld:
OPLEIDINGSOVEREENKOMST

TUSSEN:
'Mijn werkgever'
en
'ikzelf'

wordt het volgende overeengekomen:
Werkgever vergoedt de kosten voor de opleiding(en) / cursus(sen) die door de heer Niels zullen gevolgd worden:
 Omschrijving vorming: Efficiënt Magazijnmanagement
 Duur vorming: 24 en 31(*) januari 2019
7, 14 en 21 februari 2019
van 09u00 tot 17u00
 Kostprijs vorming: Opleiding 2.150,00 euro (excl. 21% BTW)
 Taal: Nederlands
 Plaats vorming: Zebrastraat 32, 9000 GENT
 Detail vorming: https://www.bevib.be/logistiek/efficien ... anagement2

Indien de werknemer binnen de 24 maand na het beëindigen van bovenstaande opleiding de werkgever verlaat, zal de werkgever een opleidingsvergoeding aan de werknemer aanrekenen volgens onderstaande formule:

[bedrag opleiding – ((bedrag opleiding/24 maanden) * maanden in dienst na beëindigen opleiding)]

De werknemer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om dit bedrag af te houden van de eindafrekening.

Opgemaakt in twee exemplaren te ????
Voor akkoord
(datum + handtekening)
Mijn vraag: Als ik de overeenkomst toch teken, terwijl de opleiding niet voldoet aan de strikte voorwaarden van het scholingsbeding, kan ik dan op mijn 2 oren slapen dat mijn werkgever nooit een bedrag kan/mag terugvorderen. Noch via de eindafrekening, noch door een deel van mijn loon in te houden?

Bedankt voor jullie antwoord.

Gr,
Niels

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

#2 , 25 sep 2018 15:49

Als je tekent ben je akkoord met het scholing beding.

Tekent je niet zal er geen scholing zijn, en eventueel daar ook geen werk, maar dit weet jij wel .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#3 , 25 sep 2018 16:03

Als je tekent ben je akkoord met het scholing beding.
Als het scholingsbeding niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, is het niet rechtsgeldig, of de TS nu getekend heeft of niet. Wat kostprijs / duurtijd betreft, voldoet deze opleiding alvast niet aan de voorwaarden.

De TS mag dit dus tekenen, en moest de werkgever dit ooit inroepen (TS verlaat de firma binnen de twee jaar), kan de TS inderdaad de nietigheid van dit scholingsbeding inroepen, aangezien het niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Werkgever gaat niet blij zijn, maar je hebt op dat moment toch al uw ontslag gegeven, dus so what?

Werkgever zal mogelijk wel kosten afhouden, die de TS dan via de arbeidsrechtbank zal moeten terugvorderen. Dus helemaal "op zijn twee oren slapen" kan de TS niet doen, want héél waarschijnlijk zal hij zelf gerechtelijke stappen moeten ondernemen als het ooit zover zou komen, wat toch wel héél wat rompslomp met zich zal meebrengen (en mogelijks meer zal kosten dan wat de werkgever ingehouden heeft).
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Reclame

NielsDQ
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#4 , 25 sep 2018 16:29

Bedankt voor je antwoord Gebruiker21. Ik ga er uiteraard niet vanuit dat ik van werk ga veranderen, maar ik wou gewoon even nagaan 'just in case'.

Ik ga geen slapende honden wakker maken en de overeenkomst tekenen. Mocht ik ooit in de problemen komen, zal ik professioneel juridisch advies inwinnen.

Mvg,
Niels

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#5 , 25 sep 2018 16:51

Als je bij een vakbond aangesloten bent, kunnen zij je wel adviseren, moest het ooit nodig zijn, en zullen zij een eventuele procedure voor de arbeidsrechtbank op zich nemen...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

denlowie
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

#6 , 25 sep 2018 19:50

Ik zou toch graag die voorwaarden ook eens willen weten omdat ik verleden jaar zo een geval heb gehoord, en de vakbond zei er niks kunnen aan doen !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#7 , 26 sep 2018 09:16

Tja, als een vakbond zijn werk zou doen zoals het hoort, zouden ze weldegelijk moeten kunnen helpen, maar ik heb zo mijn bedenkingen over vakbonden vandaag de dag, maar bon, da's een andere discussie.

De voorwaarden voor een geldig scholingsbeding kan je hier vinden: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41990
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

denlowie
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

#8 , 26 sep 2018 10:40

Dit is geen kattenpis, de zaak die ik kende kwam wel in aanmerking daar het loon bijna 50.000€ is en de scholing was ook meer dan 80 uren.


het jaarloon van de werknemer op wie het scholingsbeding van toepassing is, moet hoger zijn dan 34.180 € (bedrag van toepassing op 1 januari 2018). Dit bedrag is proportioneel van toepassing op deeltijdse werknemers;
de vorming moet hem toelaten om nieuwe professionele competenties te verwerven die desgevallend ook buiten de onderneming kunnen gevaloriseerd worden;
de vorming dient ofwel tenminste 80 uren te bereiken ofwel een waarde hoger dan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen zijnde 3.125,18 € op 1 juni 2017). Deze vorming mag zich niet situeren in het wettelijk of reglementair kader vereist voor de uitoefening van het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven.

Wanneer deze voorwaarden niet vervuld zijn, wordt het scholingsbeding als onbestaand beschouwd wat betekent dat het geen enkel juridisch gevolg zal hebben. De beoordeling van de geldigheid van het beding gebeurt op het ogenblik waarop één van de partijen om de toepassing van het beding verzoekt.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Andere”