Boekhouder stopt met onmiddellijk ingang

denlowie
Berichten: 13839
Juridisch actief: Nee

Re: Boekhouder stopt met onmiddellijk ingang

#16 , 11 maand 1 week geleden (06 aug 2018 16:50)

Dit zijn regels die de IAB op legt aan de aangesloten leden.
Ik denk dat het zelfs geen regels zijn die het IAB oplegt, maar dat het gewoon een advies is dat het IAB geeft (en zoals ik al zei hierboven, in de eerste plaats met het oog op bescherming van zijn eigen leden)

.
Dit is denk ik ook, klein dochter is een iab, zoon een BIBF en ik een ex BIBF maar lang geleden .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Karel-KC
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#17 , 11 maand 6 dagen geleden (10 aug 2018 06:56)

Bedankt allen voor de info !
De boekhouder heeft ingezien dat hij verplichting heeft en een redelijke termijn moet geven. Ik citeer het antwoord van mijn raadsman !

In het geval van een eenzijdige verbreking van een dergelijke dienstverleningsovereenkomst dient U een redelijke termijn te geven om een andere dienstverlener, i.c. boekhouder, te zoeken, die vervolgens de volledige boekhouding kan overnemen. (cfr. Voorschriften IAB of BIBF) Worden deze voorschriften of aanbevelingen niet gerespecteerd dan is dit voor een rechtbank aanvechtbaar.

Nogmaals bedankt voor de reacties

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#18 , 11 maand 6 dagen geleden (10 aug 2018 10:02)

Bedankt allen voor de info !
De boekhouder heeft ingezien dat hij verplichting heeft en een redelijke termijn moet geven.
De boekhouder heeft helemaal geen verplichtingen wat "redelijke termijn" betreft. Geen idee in welke wettekst dit zou staan. Het getuigt uiteraard van klantvriendelijkheid als hij nog even uw belangen wil behartigen tot je een andere boekhouder gevonden hebt, maar dit is pure goodwill, geen juridische verplichting. Als je binnen een maand nog geen vervanger gevonden hebt, wees dan maar zeker dat uw boekhouder er van de éne dag op de andere mee mag stoppen, zonder dat je daar juridisch iets tegen kan beginnen.
Ik citeer het antwoord van mijn raadsman ! ...dan is dit voor een rechtbank aanvechtbaar...
Uiteraard zegt uw raadsman dat. Als hij daar een zaak van kan maken, is het sowieso kassa kassa voor hem, ongeacht uw kans op succes. Maar ik schat die vrij laag in. Als uw boekhouder u zegt: "Kijk, ik doe uw boekhouding niet meer. Zoek zo snel mogelijk iemand anders aan wie ik uw boekhouding kan overdragen, en in tussentijd zorg ik enkel dat de juridische / fiscale verplichtingen van uw zaak gebeuren, zonder verder iets te doen", kan je daar niets, maar dan ook niets tegen beginnen als er geen opzegmodaliteiten in uw overeenkomst met uw boekhouder staan.

Maar bon, uw boekhouder heeft enige goodwill getoont naar u toe, dus wees daar blij mee, maar rek uw zoektocht naar een andere boekhouder niet te veel, want die goodwill zal niet oneindig zijn...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Reclame

Karel-KC
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#19 , 11 maand 6 dagen geleden (10 aug 2018 19:05)

Onderwerp afgesloten.

mvg

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#20 , 11 maand 6 dagen geleden (10 aug 2018 21:30)

Bedankt allen voor de info !
De boekhouder heeft ingezien dat hij verplichting heeft en een redelijke termijn moet geven.
De boekhouder heeft helemaal geen verplichtingen wat "redelijke termijn" betreft. Geen idee in welke wettekst dit zou staan.
Je vindt de juridische grondslag hiervan terug in art. 1134, derde lid BW.

Alsook rechtspraak/rechtsleer:
W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven/Den Haag, Acco, 2015, 257 (eigen benadrukking):
Verbreking is mogelijk [...]
op grond van het algemeen beginsel dat men zich niet voor onbepaalde tijd kan binden, wat meebrengt dat overeenkomsten die gesloten zijn voor onbepaalde duur, altijd eenzijdig verbroken - eigenlijk beter: opgezegd - kunnen worden. De opzegging mag evenwel niet ontijdig gebeuren en een redelijke opzeggingstermijn moet worden in acht genomen dan wel een redelijke opzeggingsvergoeding moet worden betaald. Bij de beoordeling van die redelijkheid dient de rechter de belangen van contractpartijen tegen elkaar af te wegen. Motivering van de opzegging is in principe niet vereist.
(Met verwijzingen naar F. Vermander en Antwerpen 13 april 1979.)

Als een beroepsbeoefenaar de richtlijnen of aanbevelingen van zijn beroepsgroep niet volgt waardoor een ander schade lijdt, dan kan de rechter oordelen dat dit om een beroepsfout gaat (niet gehandeld als een goede boekhouder - in de contractuele aansprakelijkheid gebruikt de inspanningsverbintenis de Bonus Pater Familias als beoordelingscriterium.)
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Karel-KC
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#21 , 11 maand 5 dagen geleden (11 aug 2018 16:20)

Dit is zeer duidelijk en dit is wat ik ook terug gevonden had. Een boekhouder staat zeker niet boven de wet, nog is hij heer en meester en heeft hij verplichtingen naar zijn klant. Nogmaals bedankt voor de vele reacties ook al had ik verwacht het nu laatste en duidelijke antwoord van Dhr. Bart Vissers op dit juridisch forum vroeger te ontvangen?

Nogmaals bedankt !

denlowie
Berichten: 13839
Juridisch actief: Nee

#22 , 11 maand 5 dagen geleden (11 aug 2018 20:52)

Zorg dat je zelf geen moeilijk heden zoekt voor de toekomst, boekhouders zijn een clubje die 40 uren per jaar samen komen voor opleiding, en dan word er wel eens over koetjes en kalfjes gepraat !
ik zeg maar wat hé .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#23 , 11 maand 3 dagen geleden (13 aug 2018 08:58)

Je vindt de juridische grondslag hiervan terug in art. 1134, derde lid BW.
Als de boekouder van de TS hem zegt: "Kijk, zoek zo snel mogelijk een andere boekhouder. Ik doe enkel nog het voor uw zaak juridisch noodzakelijke en zal de boekhouding overdragen aan een collega zodra u deze binnen een redelijke termijn gevonden hebt." dan voldoet die boekhouder volledig aan art 1134, derde lid BW.

Dus op de vraag van de TS of de boekhouder zich aan een "opzegtermijn" moet houden: NEEN!!!! Er bestaan geen opzegtermijnen voor boekhouders. Je kan hoogstens van een boekhouder verwachten dat hij in tussentijd zorgt dat de zaak met alle papieren in orde is naar overheid / fiscus toe, maar alle andere zaken die een boekhouder normaal doet (de klant adviseren, boekhouding optimaliseren, geldstromen in het oog houden, etc...), zal je niet meer moeten verwachten van een boekhouder die de samenwerking wil stopzetten. Hij is daar ook nergens toe verplicht.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

denlowie
Berichten: 13839
Juridisch actief: Nee

#24 , 11 maand 3 dagen geleden (13 aug 2018 09:49)

Ik zou zeker mijn boeken niet meer laten doen door de boekhouder die zijn ontslag gaf, en dit voor mijn eigen veiligheid, want het is u die toch zal moeten betalen !!
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#25 , 11 maand 2 dagen geleden (14 aug 2018 01:10)

Je vindt de juridische grondslag hiervan terug in art. 1134, derde lid BW.
Als de boekouder van de TS hem zegt: "Kijk, zoek zo snel mogelijk een andere boekhouder. Ik doe enkel nog het voor uw zaak juridisch noodzakelijke en zal de boekhouding overdragen aan een collega zodra u deze binnen een redelijke termijn gevonden hebt." dan voldoet die boekhouder volledig aan art 1134, derde lid BW.

Dus op de vraag van de TS of de boekhouder zich aan een "opzegtermijn" moet houden: NEEN!!!! Er bestaan geen opzegtermijnen voor boekhouders. Je kan hoogstens van een boekhouder verwachten dat hij in tussentijd zorgt dat de zaak met alle papieren in orde is naar overheid / fiscus toe, maar alle andere zaken die een boekhouder normaal doet (de klant adviseren, boekhouding optimaliseren, geldstromen in het oog houden, etc...), zal je niet meer moeten verwachten van een boekhouder die de samenwerking wil stopzetten. Hij is daar ook nergens toe verplicht.
Van Gerven spreekt van een opzeggingstermijn. Er is geen reden waarom die niet voor boekhouders zou gelden. Tijdens die opzeggingstermijn lopen voor beide partijen de contractuele voorwaarden nog eventjes door. Het geeft de wederpartij de redelijke tijd om een alternatief te vinden, zonder het mes op de keel te krijgen. In het andere geval had de boekhouder in zijn overeenkomst een kortere termijn moeten voorzien.

Of mag je tijdens je opzeggingstermijn als werknemer eenzijdig beslissen om een aantal taken conform je arbeidsovereenkomst niet langer te doen? Tijdens de opzegging loopt de overeenkomst voor zover ik weet gewoon door (behalve beperkingen die specifiek overeengekomen zijn of wettelijk voorzien zijn).

Een opzeggingstermijn is immers iets anders dan een schadebeperkingsplicht of - zoals in het publiekrecht - de lopende zaken.
Bovendien verplicht het boekhoudrecht dat de boekhouding een actuele weerspiegeling is van de werkelijke toestand. Tijdens de opzeggingstermijn (van redelijke termijn) is de boekhouder hier verder toe verplicht, conform dit boekhoudrecht. Alsook alle verantwoordelijkheden en taken die contractueel vastlagen.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#26 , 11 maand 2 dagen geleden (14 aug 2018 13:34)

Graag een wettekst die wat je beweert bevestigt. Van Gerven is nog altijd geen wetgever, voor zover ik weet... En hoe goed ik ook gezocht heb, ik vind nergens een wettekst die voor boekhouders over een "opzegtermijn" spreekt, of iets dat zo zou kunnen opgevat worden.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld arbeidscontracten of huurcontracten, waar de wetgeving héél duidelijk en letterlijk over opzegtermijnen spreekt...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Jackrussell
Berichten: 702

#27 , 11 maand 3 uur geleden (16 aug 2018 21:00)

Ik zou zeker mijn boeken niet meer laten doen door de boekhouder die zijn ontslag gaf, en dit voor mijn eigen veiligheid, want het is u die toch zal moeten betalen !!
Soms is dat een kwestie van niet anders kunnen.

Ik heb het zelf aan de hand gehad. Boekhouder kondigde via een onduidelijke mail aan te stoppen met mijn boekhouding. Daarna de "beste" man volkomen onbereikbaar. Geen reactie op e-mail en kreeg 'm aan de telefoon niet te pakken. Uiteindelijk maar de auto gepakt en erop af. Na een keer voor niks gereden te zijn, daarna hem getroffen. Hij bleef maar draaien en dralen.

Uiteindelijk afgesproken dat ik een andere boekhouder zou benaderen en dat hij tot die tijd de boekhouding nog zou doen. D.w.z. het verplichte. Al is de relatie dan toch al zo verziekt dat je het niet-verplichte niet meer aan hem gaat vragen.

Ik denk dat een boekhouder je altijd een redelijke termijn moet gunnen om in zijn opvolging te voorzien. Uitgezonderd ernstige gevallen, maar zoals ik het hier lees, zou daar hier geen sprake van zijn.

De nieuwe boekhouder constateerde overigens vrij vlot dat de man toch wat fouten had gemaakt of dingen niet goed had aangepakt. Dat waren overigens zaken die vooral in mijn nadeel waren.

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#28 , 10 maand 4 weken geleden (17 aug 2018 01:16)

Graag een wettekst die wat je beweert bevestigt. Van Gerven is nog altijd geen wetgever, voor zover ik weet... En hoe goed ik ook gezocht heb, ik vind nergens een wettekst die voor boekhouders over een "opzegtermijn" spreekt, of iets dat zo zou kunnen opgevat worden.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld arbeidscontracten of huurcontracten, waar de wetgeving héél duidelijk en letterlijk over opzegtermijnen spreekt...
Arbeids- en huurwetgeving zijn dan ook overwegend van dwingend recht.

De wet is de eerste en hoogste (formele) bron van recht, maar niet de enige. Dat leert je ieder basiswerk rond bronnen van het recht. Waar zouden we staan als we het enkel met de luttele 6 bestaande artikeltjes moesten doen wat betreft de onrechtmatige daad?

Ik heb rechtsgronden geciteerd uit de wet, uit de rechtspraak en uit de (gezaghebbende) rechtsleer. Deze lijken mij niet in tegenspraak.

Ik heb absoluut de waarheid niet in pacht en doe hier nog dagelijks nieuwe inzichten op. Maar stellen dat enkel de letterlijke wet - als die al zou bestaan en geen interpretatie behoeven en dermate gedetailleerd zou zijn - als rechtsbron geldig is, sorry, maar daar ga ik geen verder Latijn in steken.

TS weet intussen wel wat gedaan.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#29 , 10 maand 2 weken geleden (28 aug 2018 11:30)

Allemaal veel blabla, maar feit blijft dat je een boekhouder NOOIT een bepaalde "opzegtermijn" zal kunnen opleggen als hij niet meer met je wil samenwerken. Ik hoop dat dit voor de TS duidelijk is en hij dus zo snel mogelijk op zoek gaat naar een andere boekhouder. Al wat de oude boekhouder nog voor hem doet is in theorie pure goodwill...

Je kan gelijk welke teksten aanhalen, maar ik zie niet in wat de TS zou kunnen doen. Naar de rechtbank stappen en een schadevergoeding eisen omdat zijn boekhouder de samenwerking met onmiddelijke ingang wil stopzetten? De rechtbank zal eens héél goed lachen, denk ik, en de TS zeggen dat hij best zo snel mogelijk op zoek gaat naar een andere boekhouder...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

LeenW
Berichten: 8228

#30 , 10 maand 2 weken geleden (28 aug 2018 13:49)

Bart Vissers citeert wetteksten, een rechterlijke uitspraak en rechtsleer, dan denk ik dat de "blabla" toch komt van de persoon die enkel zijn persoonlijke mening geeft.

Terug naar “Handelspraktijken”