geen behandeladvies en recepten arts toch consult betalen?

Anneliesq
Topic Starter
Berichten: 2

geen behandeladvies en recepten arts toch consult betalen?

#1 , 3 jaar 2 maand geleden (12 jan 2016 14:11)

Ik was al twee jaar in behandeling bij een arts in Belgie, zelf wonend in Nederland. Tijdens een consult vertelde ik klachtenverloop etc en pas later per post ontving ik steeds behandelplan en recepten. In maart vorig jaar had ik een telefonisch consult met deze arts, maar erna ontving ik geen post met recepten en behandelplan. Na herhaalde verzoeken ook nog steeds niet en men zei ook niet de reden. Op herinneringen op de faktuur, die ik daardoor onbetaald liet,heb ik laten weten dat ik met smart op de recepten zat te wachten maar ze niet ontving. Ten einde raad ben ik naar een andere arts gegaan voor recepten die ik dringend nodig had voor o.a. zenuwpijn!, omdat ik nog steeds geen reaktie ontving van deze arts. Pas in augustus ontving ik een brief van hem met recepten, die ik toen niet meer nodig had, omdat ik ze al van een andere arts gekregen had gelukkig, met de mededeling dat hij mijn dossier zou sluiten omdat ik niet aan de belgische wet had voldaan om ieder half jaar op consult te komen. Nou ja, ik begrijp hier niets van en vraag me ten zeerste af of ik de faktuur moet betalen. Ik ontvang steeds herinneringen. Het telefonisch gesprek in maart was slechts een enkele minuut, daar er geen verandering in mijn ziektebeeld was. Het ging mij om de nieuwe recepten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
LeenW
Berichten: 7951

#2 , 3 jaar 2 maand geleden (12 jan 2016 14:30)

De consultatie is er geweest, die zult u altijd moeten betalen. Wat betreft de recepten, hebt u de arts laten weten dat deze niet meer nodig waren toen u ze via andere weg hebt gekregen?

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#3 , 3 jaar 2 maand geleden (12 jan 2016 14:39)

Een "telefonisch consult"? Voor zover ik weet mag een arts geen consultaties via de telefoon doen. Ook vreemd dat het behandelplan en de "recepten" (ik vermoed dat u hiermee "voorschriften" bedoelt) per post opgestuurd worden, en u niet meegedeeld werden vlak na de consultatie? Wat voor een arts was dit?

Bij een huisarts is dit "het protocol" in België:
1. Je maakt een afspraak bij de arts (of gaat naar langs en wacht uw beurt af, maar er zijn niet zo héél veel artsen die dit doen).
2. Je vertelt de dokter wat er scheelt en die onderzoekt je en stelt vragen.
3. De dokter deelt je mee wat hij denkt dat er scheelt en wat er aan te doen is.
4. Dokter geeft je de voorschriften voor medicijnen en rekent af / bezorgt je een document voor de mutualiteit (= ziekteverzekering).

Ik heb ook geen idee welke wet er zegt dat je om het half jaar op consultatie zou moeten komen??? Je bent toch zeker dat je met een echte arts te maken hebt? Rizivnummer al eens opgezocht op https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl/ ?
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Reclame

Anneliesq
Topic Starter
Berichten: 2

#4 , 3 jaar 2 maand geleden (13 jan 2016 13:50)

Deze professor heeft een rizivnummer ja en heeft een eigen privekliniek.

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#5 , 3 jaar 2 maand geleden (13 jan 2016 14:10)

Orde van geneesheren over de kwestie (referentie naar 'uw schrijven'= schrijven van een advocaat aan de raad, niet van mij):

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren nam in zijn vergadering van 16 februari 2008 kennis van uw vraag betreffende “telefonisch advies en ereloon”.

Er werd daaromtrent voorheen door de Nationale Raad geen specifiek standpunt ingenomen.

Een medisch advies langs telefonische weg vereist grote voorzichtigheid. Een medisch advies veronderstelt in de regel, ter vermijding van risico’s voor de patiënt, een voorafgaand medisch onderzoek, wat telefonisch is uitgesloten. Derhalve is “zonder dat het nodig is dat ze op dat ogenblik lichamelijk onderzocht worden” zeer omzichtig te beoordelen (zie o.m. als bijlage een bijdrage van dr. Michel Deneyer “Telefoongeneeskunde kan uw gezondheid ernstige schade aanrichten”).

De adviesverlenende (huis)arts draagt ook m.b.t. door een door hem zeer goed gekende patiënt gevraagde adviezen - een niet-gekende patiënt moet uiteraard steeds “gezien” worden - strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gevolgen van iedere, ook lichte, fout.

Wat het aanrekenen van een ereloon voor een telefonisch medisch advies betreft, dient te worden opgemerkt dat daarvoor geen RIZIV-nomenclatuurnummer bestaat.

Het is de Nationale Raad niet duidelijk wat in de gezegde context een overeenkomst voor ereloon kan zijn. Wat betekent dit inhoudelijk ? Reeds op te merken is dat een betrokken arts elke overeenkomst die de uitoefening van de geneeskunde raakt ter beoordeling dient voor te leggen aan de provinciale raad op wiens Lijst hij is ingeschreven.


Nog nooit gehoord van een verplichting om elke 6 maand op consult te gaan.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

Terug naar “Medische Fouten”