onteigening en houding BNP Paribas Fortis

ponderosa
Topic Starter
Berichten: 14

onteigening en houding BNP Paribas Fortis

#1 , 26 aug 2012 18:05

Onlangs werden wij gecontacteerd i.v.m. een onteigening van 33 ca wegens heraanleg van een kruispunt grenzend aan ons perceel. Na de nodige garanties gekregen te hebben ivm bereikbaarheid tijdens de werken zijn wij hiermee akkoord gegaan.
Nu kregen wij via onze kantoordirecteur te horen dat de waarborgen die BNP Paribas Fortis heeft niet kan worden vrijgegeven zonder inlossing van het krediet. Redelijk, ware het niet dat het te onteigenen oppervlakte amper 1 % bedraagt van de totale oppervlakte, en het krediet nog een looptijd heeft van amper 6 maanden (van de oorspronkelijke 18 jaar). De vergoeding voor de grond zou 3.300 euro bedragen, het uitstaand krediet 3.800 euro + 66 euro intresten. Toch wil Fortis van de gelegenheid gebruik maken de lening vervroegd te laten inlossen + wederbeleggingsvergoeding (250 euro) + dossierskosten (300 euro).
Ware het niet realistischer, eenvoudiger, en klantvriendelijker geweest de vergoeding die we zouden ontvangen, integraal op de rekening te laten storten en de laatste termijnen normaal te voldoen?
Zelf hebben we contact opgenomen met de klachtendienst van BNP Paribas Fortis, maar buiten een geautomatiseerd antwoord en een dossiernummer hebben we nog geen reactie gekregen.
Ik kan me niet indenken dan bij een al-dan-niet gedwongen onteigening, het normaal is dat een kredietinstelling de terugbetaling eist van het ganse uitstaand krediet. Hier zouden veel mensen een financiële kater aan over houden. Toch even de raad meegeven dat mocht U gecontacteerd worden i.v.m. een onteigening, U even contact opneemt met uw financiële instelling welke gevolgen dat dit kan hebben op uw dossier!!
Blijkbaar loont het toch niet, meer dan 30 jaar bij één en dezelfde bank te blijven…

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
wanton
Berichten: 9775
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 26 aug 2012 18:12

Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat op betrokken grond een algemene hypotheek zit. De normale werkwijze om een stuk grond vrij teven waar hypotheek op zit , is dat de verkoopprijs dient om de lening af te lossen. Maar hier moet toch een gewone vrijgave kunnen. De hypotheek vermindert niet in waarde voor zo'n stukje. Ik zou zeggen , dring eens aan bij de gewestelijke of regionale directie , of hoe dat ook mag heten tegenwoordig.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10360

#3 , 28 aug 2012 08:19

Indien er een hypothecaire inschrijving bestaat,genomen tot waarborg van een vaststaande en zekere schuld,dan kan die inschrijving niet beperkt worden zonder akkoord van uw schuldeiser. Onderzoek zorgvuldig uw akte op dat punt.

‘Na de nodige garanties gekregen te hebben ivm bereikbaarheid tijdens de werken zijn wij hiermee akkoord gegaan’

Gezien de beperkte aantasting van de aldus verleende waarborg en de omstandigheden waarin die gebeurde kan u het geschil aanhangig maken bij Ombudsdienst voor de Financiële Sector(W.24/03/2003)http://www.ombfin.be/nl/contact.html
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

eylis
Berichten: 8646

#4 , 28 aug 2012 09:06

ik ken niets van deze materie, maar gezonde logica zou verstandige mensen toch doen denken dat als dit een "gedwongen" onteigening is in het belang van openbaar nut en de maatschappij het bevoegde ministerie (dat de werken uitvoert) misschien eens eens een vriendelijke babbel doet met de bank over de waarde van die 1% van de grond.
Per slot van rekening worden deze werken geblokkeerd door de bankdirecteur en niet door de grondeigenaar die best zijn lapje grond wil verkopen.
als de nukkige bankdirecteur een goed argument nodig heeft om de verkoop (zonder buitensporige eisen) wél toe te staan:
Wegens de heraanleg van het kruispunt nabij de woning verbetert het verkeer, is de toegankelijkheid beter en oogt de buurt fraaier. Dat verhoogt de waarde van de woning zelfs meer dan de waarde zakt door die 2 meter grond te verliezen. wellicht komt er ook nog eens een mooie stoep of fietspad?
Licht het ministerie in dat je gedwongen wordt tot volledige inlossing van het krediet. en dat je dat niet kan. Ze zullen met dat bankdirecteurtje wel eens een babbel doen.

Joeri_J
Berichten: 643

#5 , 28 aug 2012 09:25

gedachte:

Als het lang duurt eer het geregeld is en de verkoop een feit is, ben je uw 6 maanden al over en is het krediet volledig afbetaald...

Kan er niets geregeld worden dat je bvb de verkoop van dat stukje binnen 2 maand pas tekent ?
de akte volgt dan 4 maand na datum en op dat moment is de lening afbetaald...
en dan komt de bank er niet meer tussen...

Zulke projecten van verbetering van kruispunten starten toch ook niet binnen de maand... ?

wanton
Berichten: 9775
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 28 aug 2012 13:25

Blijft het feit dat de bank handlichting van hypotheek moet geven op dat stuk grond
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

ponderosa
Topic Starter
Berichten: 14

#7 , 01 sep 2012 01:53

:D Dank voor jullie antwoorden.
Ondertussen zijn er toch enkele mogelijke oplossingen uit de bus gekomen :
1) De commissaris aankoopcomité ministerie van financiën laat ons weten : "Omdat het stuk dat onteigend is, in het openbaar domein wordt opgenomen moet er geen akte van handlichting gemaakt worden". De mogelijkheid bestaat volgens hun dat wij niet akkoord moeten gaan met de vervroegde terugbetaling van de lening. De vergoeding die wij ontvangen voor de onteigende grond wordt dan gestort in de consignatiekas, en is door ons op te vragen na afbetaling van de lening. (De inschrijving in het hypotheekkantoor blijft dan wel bestaan)
2) Fortis heeft tevens gereageerd op onze klacht. Hun kredietdienst begrijpt dat het weinig zinvol is om zes maanden vóór de eindvervaldag van het krediet nog kosten te maken. Zij stellen voor om de opbrengst van de verkoop te blokkeren op het rekeningnummer van het krediet. Zo betalen we geen wederbeleggingsvergoeding. De beheerskosten voor de afhandeling van de handlichting (300 euro) blijven wél te betalen.

Wil dit dan zeggen dat Fortis zorgt voor de schrapping van de inschrijving in het hypotheekkantoor? Ik dacht dat dit met notariële akte moest, of de termijn van 30 jaar afwachten...

Terug naar “Bank & Beurs”