Geluidshinder buren

anndieter
Topic Starter
Berichten: 3

Geluidshinder buren

#1 , 18 dec 2009 10:57

Goedemorgen,

Wij zitten met het volgende probleem: wij wonen sinds 1,5 jaar in een gesloten nieuwbouwwoning. Wij horen echter constant de tv en de muziek van onze buren. Ter verduidelijking: wij horen wel degelijk welke artiest aan het zingen is of naar welk tv programma ze kijken. Wij kunnen zelfs het journaal verstaan om 19u.

Wij hebben vorig jaar een extra isolerende wand geplaatst (gyproc en isolatie) dus hebben 15cm extra verloren in de woonkamer. De eerste 6 maanden na plaatsing hebben wij GEEN lawaai meer gehoord, dus de wand leek effectief. Alleen de jongste maanden is het heel hard verergerd. Wij horen terug ALLES...

Wij hebben hierover met de buren gesproken en zij zijn zelfs komen luisteren, maar zij zeggen dat wij maar begrip moeten hebben als zij lawaai willen maken. Tot 22u 's avonds doen ze nl. wat ze willen en wij hadden dan maar in een bos moeten gaan wonen.

Zij zijn zelfs naar de politie gestapt omdat wij hen lastigvallen met het feit dat zij lawaai maken. De wijkpolitie is toen langsgeweest en wij hebben hen uitgelegd waarom wij de buren hierover aangesproken hebben. Zij hebben het lawaai gehoord en verschoten zelfs dat we 'Thuis' konden verstaan boven Terzake uit, maar zeiden echter onmiddellijk dat ze voor 22u 's nachts niets kunnen doen, dat dit afhankelijk is van de goede wil van de buren. Voor mij was dit een omgekeerde wereld...

Ik moet wel toegeven dat onze relatie hier heel erg onder lijdt, stress, spanning, ergernissen,... Er gaat geen dag voorbij of wij hebben hierover ruzie. Momenteel ben ik ook 8 maanden zwanger en ik heb echt schrik tegen dat ons kindje hier zal zijn... In dit lawaai is leven echt niet mogelijk en we willen graag verdere stappen zetten. Vrederechter??

Zijn er echter mensen die dezelfde ervaring achter de rug hebben en ook verdere stappen hebben genomen? Heeft dit kans op slagen?

Alvast bedankt voor de tips en ervaringen!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 18 dec 2009 11:43

Eerst nagaan of het geluidsniveau bij de buren (dus het brongeluid) abnormaal hoog is. Niettegenstaande de extra isolatie van de muur is het toch mogelijk dat het geluid jullie woning binnendringt. Een en ander kan met de constructie van de woning(en) te maken hebben. Werden de aaneengrenzende woningn in groep gebouwd? Dan is het o.m. best mogelijk er doorlopende plafonds/vloerplaten zijn. Deze geleiden het van de ene woning naar de andere en daar is niet veel aan te veranderen.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

anndieter
Topic Starter
Berichten: 3

#3 , 18 dec 2009 11:46

Bedankt alvast voor de reactie.
De woning van de buren met het geluidsprobleem staat hier zo'n 6 jaar, de andere buren 4 jaar en onze woning een kleine 3 jaar, dus ze zijn niet samen opgetrokken.
Ter verduidelijking, van de buren rechts hebben wij echt nog niets gehoord, ze hebben er nochtans een hond en 3 kinderen :)

Reclame

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#4 , 18 dec 2009 11:50

Ook nog dit:

dit soort van geluidshinder, veroorzaakt door tv, is de laatste jaren sterk toegenomen. De reden is tweevoudig:

1. platte tv schermen worden meer en meer aan de muur opgehangen; veel modellen hebben luidsprekers achteraan en gebruiken de muur als bass-reflex (mischien hebben jullie buren een scherm opgehangen tegen de scheidingsmuur)

2 de populariteit van de home-cinema systemen, die het effect onder 1. nog versterken.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

artemis
Berichten: 3085

#5 , 18 dec 2009 12:44

Wat Roharro laatst opmerkte zou ik zeker nagaan, hoewel ik niet weet of er een wettelijke mouw aan te passen is.

In de mate van de bereidheid tot goodwill van de buren, zou je hen vriendelijk kunnen verzoeken om hun TV elders te plaatsen.
Zo hebben wij bij de indeling van onze woonkamer bewust gekozen om de TV (een platte maar op voet staande - en geen home cinema) en de boxen van de geluidsinstallatie aan één bepaalde kant te zetten, langs dewelke zich bij de buren een gang bevindt. Als je weet dat de buur aan de andere kant een bed tegen die muur heeft staan, dan trachten wij liever geluidshinder te voorkomen.

Heel vervelend probleem, we zijn er zelf ook gevoelig aan.

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#6 , 18 dec 2009 13:20

Zoals Artemis zegt houden niet egoïstische buren rekening met het mogelijke veroorzaken van geluidsoverlast. In ons nieuwe appartement was er een tv opgehangen aan de scheidingsmuur met het naburige appartement. Ik ben eens gaan luisteren naar het geluid in dat aangrenzende appartement (dat nog niet bewoond is). Bij een redelijk maar niet extreem hoog geluidsniveau van de tv kon ik die duidelijk horen in het aangrenzende appartement. Nochtans voldoet het gebouw aan alle normen dienaangaande.
We hebben de tv dan van de muur gehaald en op een voet geplaatst, 40 cm van de muur vandaan en stelden vast dat er zelfs bij een zeer hoog geluidsniveau niks te horen valt in het aangrenzende appartement.
Een kleine ingreep voor ons, maar wel een verschil tussen dag en nacht voor de toekomstige buur.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

j.demoor
Berichten: 10360

#7 , 19 dec 2009 10:38

“Art.1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1. Muziek: alle vormen van muziekemissie electronisch versterkt en voortkomend van blijvende of tijdelijke geluidsbronnen...3. Private inrichtingen: woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn...4. Buurt: alle in de onmiddellijke omgeving gelegen lokalen of gebouwen, waarin zich personen bevinden...5. Achtergrondsgeluidsniveau: minimum geluidsniveau, gemeten over een periode van vijf minuten, bij uitschakeling van de onder 1 bedoelde geluidsbronnen in de onder 2 en 3 bedoelde inrichtingen.

Art.3. De openbare en private inrichtingen waar muziek geproduceerd wordt, moeten zo ingericht zijn dat het geluidsniveau gemeten in de buurt:
1° niet hoger is dan 5 dB(A) boven het achtergrondsgeluidsniveau, indien dit lager is dan 30 dB(A);
2° niet hoger is dan 35 dB (A) indien het achtergrondsgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35 dB(A);
3° niet hoger is dan het achtergrondsgeluidsniveau indien dit hoger is dan 35 dB (A).
Dit geluidsniveau wordt gemeten in het lokaal of gebouw, met gesloten deuren en vensters. De mikrofoon wordt geplaatst op minstens 1 m afstand van de muren en op een hoogte van 1,20 m boven de vloer.”(24 FEBRUARI 1977. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Franciscus
Berichten: 34453

#8 , 21 dec 2009 19:03

excuseer heeft de politie dat gezegd??
dan zullen ze eerst eens best de regels leren

1 - elke vorm van storing is overlast en kan gestraft worden - welliswaar is dat maar een overtreding maar toch (politierechtbank of gemeentelijke GAS ambtenaar)
2 -er staat nergens maar dan ook nergens in de wet 22 uur dat is 'gebruik' geen wet. En dat is het uur dat door vrederechters gebruikt wordt.
3 - als dat muziek is die TV electronisch versterkt wordt is dat een inbreuk geluidshinder - dit wordt gemeten door de politie en bij overschrijding van het achtergrondgeluid strafbaar - Normen zijn nog strikter 'savond dan overdag.
PS als het bevel om te stoppen met lawaaimaken gegeven wordt door de politie en niet wordt opgevolgd dan is het zo wie zo een wanbedrijf en kan een gerechtelijk officier 'iets' strenger' optreden. Het niet opvolgen van een bevel is op zich als strafbaar.

Maar --- dilwijks zoals hier wordt gezegd door het verwijderen iets van de muur plaatsen van de geluidsbrom kan al veel worden opgelost.
Politie kan hier via haar dienst wijkpolitie trachten bemiddelend op te treden met verwijzing naar wat wettelijk kan.
Neem eens contact met de teammanager - zo heet dat tegenwoordig - de commissaris of hoofdinspecteur die het (zorg)gebied waar u woont onder zijn vleugels ( bij politie kronen) heeft. Normaliter zal die zo geen 'gaffen' doen

Ter info - politie Antwerpen heeft een milieu dienst die zeer goed weten wat kan enn mag - voorafgaandelijk eens met die mensen bellen kan veel info opleveren- gegevens zie website lokale politie Antwerpen * of een andere grote gemeente kan ook natuurlijk.

3399AAaa
Berichten: 818

#9 , 21 dec 2009 22:28

ik ken wel gevallen uit de rechtspraak waarbij gesteld wordt dat bv. geluid spelen op een muziekinstrument inderdaad moet kunnen, ook al is dat een hele dag.....
dit was wel lagere rechtspraak.

Vandebos
Berichten: 16087

#10 , 21 dec 2009 22:55

Lees ook eens het lokaal politiereglement na. Deze kan dikwijls verordeningen bevatten die slaan op contactgeluid tussen wooneenheden. (Cf politiereglement Ingelmunster)

Er zijn een aantal vonnissen voor de vrederechter die geluidsoverlast door buren buiten de gestelde uren veroordelen. U dient dan echter wel een ijzersterk dossier te hebben. ( denk aan veelvuldige meldingen en Pv's bij de politie, diverse aangetekende brieven, bewijzen van werken die u zelf heeft uitgevoerd om het contact geluid te minimaliseren, pogingen tot overleg bij buren enzovoort...)

Aangezien deze materie me interesseert ga ik zelf ook eens op verkenning uitgaan. Ik zal laten weten wat ik vind.

Tenslotte zou ik u ook willen aanraden om hier op het forum eens te zoeken op lawaai, burenlawaai, luide buren en contactlawaai of -geluid. deze materie is hier reeds een aantal keer behandeld.

Franciscus
Berichten: 34453

#11 , 22 dec 2009 18:05

de beslissingen van de vrederechter zijn burgerlijke vonnissen.
De politie kan overlast vaststellen en heeft zich niet te houden aan een beslissing van een vrederechter die zegt dat men mag trompet spelen.
Trouwens dat vonnis is enkel iets dat tussen die partijen telt en niet tegenover de strafwet of politiereglementen.
Het is de politierechter ( of soms de gemeentelijk autonome sanctie- ambtenaar die een soort van schikking kan voorstellen)) die zal beslissen of het bestraft wordt.

Peter Piessens
Berichten: 1

#12 , 08 apr 2012 09:59

De wetten op geluidsoverlast bij buren in Belgie, is een bol kaas vol met gaten!
De wet zegt dat je mag lawaai maken tussen 8 uur 's morgens en 22 uur 's avonds! Wat is dat nu, dit is een wet die toelaat dat je mag geterroriseerd worden door je buren zolang het maar binnen die bepaalde uren is. Ik veronderstel dat vele gezinnen kinderen hebben die lang voor 22 uur te slapen worden gelegd! Nee, je mag "lawaai" maken zolang je de normale levensomstandigheden van je buren niet al teveel verstoord. Ook natuurlijk voor discutie vatbaar. Ik ben geen bitter mens en kan redelijk veel verdragen maar begrijp meer en meer de mensen die thuis in alle rust en vrede willen vetoeven. Het huis naast het mijne is onlangs verkocht. Die mensen zijn er aan het werken, wat moet gebueren uiteraard. Nu wil het lukken dat het alleen zaterdagnamiddag is, de enige namiddag vd week dat ik er ben. Ze zijn daar met een drilboor de muren bij wijze van spreken aan het slopen, onverdraagbaar gewoon, het geluidsniveau steeg boven de 110 db!! Ik kon er geen 10 minuten blijven, zo een hels lawaai was het. Ik wou wat pre info nemen, (heb al wat kennis wat geluidsoverlast betreft), en belde naar de politie. Ah meneer, daar kunnen wij niets aan doen! Ik zoiets, ze willen er hier gewoon zo snel mogelijk van af zijn, 't zal weer zone zure vent zijn! Ik heb haar toen duidelijk mijn standpunt uitgelegd en gezegd dat als er geen oplossing kwam met de buur, ik een controle eiste van de politie. Uiteindelijk gaf ze toe dat dit wel kon gebeuren, maar dit was voor mij de laatste oplossing. Gelukkig heb ik met die buur die heel begrijpelijk was, direct een oplossing gevonden. Maar in vele andere gevallen monden deze dingen uit tot scheldpartijen en jarenlange ruzies, en dat alles omdat er geen duidelijke wetten op zijn!
Als Pietje, een jongetje van 16 jaar met zijn brommertje duur de wijk rijdt, (fictieve situatie!, wordt hij onmiddelijk aan de kant gezet door een toevallige patrouille, want zijn brommertje zit boven de geluidsnorm!

mava105
Berichten: 19417
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#13 , 08 apr 2012 12:04

Je kan niet verhinderen dat uw buurman tijdens het weekeinde zelf de handen uit de mouwen wil steken om zijn woonst te renoveren.
Werken met een drilboor duren gewoonlijk ook niet dagen aan één stuk, tenzij hij het hele gebouw wil afbreken. Zorg voor een beedje verdraagzaamheid, en regel het zo dat u op zaterdag namiddag niet thuis bent (ga bvb samen met uw vrouw of vriendin shoppen) Is iedereen tevreden.

jureca
Berichten: 73
Juridisch actief: Ja

#14 , 05 okt 2018 10:18

Een duidelijk overzicht van jouw mogelijke opties en de verschillende stappen die je kan nemen vind je hier terecht! https://www.jureca.be/gratis-juridisch- ... dsoverlast

Indien je langdurig hinder blijft ondervinden en de politie stelt dat ze niets kunnen doen kan u nog steeds een advocaat onder de arm nemen om jouw specifieke situatie te bekijken en aan te vechten indien nodig.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”