contract "onbepaalde duur zonder werkzekerheid"

jefke007
Topic Starter
Berichten: 1455

contract "onbepaalde duur zonder werkzekerheid"

#1 , 1 jaar 3 weken geleden (01 mar 2018 11:41)

Heb van iemand vernomen dat haar werkgever-privésektor - haar een contract van " onbepaalde duur zonder werkzekerheid" heeft aangeboden.

"als het manuele werk wegvalt, stopt het contract"

(omdat de verlengingen van contracten van bepaalde duur zijn uitgeput na 2 jaar )

Is een dergelijk contract een fantasie van de werkgever dat enige juridische grondslag kan hebben ?
m.a.w. als betrokkene haar contract ooit wordt stopgezet door de werkgever, moet de werkgever haar dan een opzeggingtermijn laten uitdoen of haar een contractbreukvergoeding betalen ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
de reden
Berichten: 2463
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 3 weken geleden (01 mar 2018 11:58)

Heb van iemand vernomen dat haar werkgever-privésektor - haar een contract van " onbepaalde duur zonder werkzekerheid" heeft aangeboden.

"als het manuele werk wegvalt, stopt het contract"
hoe wordt het omschreven? voor een duidelijk omschreven werk kan het perfect

zeker mogelijk is onbepaalde duur en werkzekerheid van bvb minimum 4 dagen per week
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Mijngebruikersnaam
Berichten: 40
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 3 weken geleden (01 mar 2018 12:04)

Er bestaan contracten voor een welomschreven taak,. Dus als deze taak duidelijk omschreven is en een onderdeel van het contract kan hij inderdaad een contract aanbieden tot deze taak ophoud te bestaan. Nadeel is dat de werkgever op geen enkel moment mag vragen een andere taak uit te voeren.

Reclame

jefke007
Topic Starter
Berichten: 1455

#4 , 1 jaar 3 weken geleden (01 mar 2018 12:05)

"als het manuele werk wegvalt, stopt het contract"
zo wordt het blijkbaar omschreven

Men kan niet inschatten hoelang er nog werk gaat zijn voor bepaalde mensen,maar men heeft een sterk vermoeden dat het ten laatste binnen enkele jaren kan wegvallen

heeft iets te maken met een waarschijnlijk ( nakende ) digitalisering van het werk, waardoor er ( veel ) minder werk gaat zijn

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 1 jaar 3 weken geleden (01 mar 2018 12:19)

“Art.20.De werkgever is verplicht :1° de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen...Art26 De door overmacht ontstane gebeurtenissen hebben de beëindiging van de overeenkomst niet tot gevolg wanneer zij slechts tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst schorsen. Het faillissement of het kennelijk onvermogen van de werkgever, evenals de tijdelijke of definitieve sluiting van een onderneming die voortvloeit uit de maatregelen getroffen bij toepassing van de wetgeving op de reglementering betreffende de vrijwaring van het leefmilieu of met toepassing van het Sociaal Strafwetboek, zijn op zichzelf geen gevallen van overmacht die een einde maken aan de verplichtingen der partijen.”(Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”