Beter aanbod tijdens opzegperiode

Inquiry
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Beter aanbod tijdens opzegperiode

#1 , 1 jaar 1 maand geleden (11 dec 2017 13:54)

Hallo,

ik ben in mijn opzegperiode bij mijn huidige werkgever, die duurt nog tot 22/2/2018.

mijn nieuw contract bij de volgende werkgever (al getekend) voorziet echter een clausule voor concurrentie beding, is dat ook geldig als ik daar nog niet begonnen ben ?

Hoe laat ik het best weten aan mijn volgende werkgever dat ik een beter bd heb en daar zal op in gaan, normale weg via opzegbrief ?

alvast bedankt voor de feedback !

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
lawstudentBXL
Berichten: 56
Juridisch actief: Ja

#2 , 1 jaar 1 maand geleden (11 dec 2017 15:18)

Beste

Concurrentiebeding

Wanneer treedt de arbeidsovereenkomst in werking? In beginsel zal het concurrentiebeding dat als verplichting uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit slechts uitwerking hebben wanneer de arbeidsovereenkomst in werking treedt.

In beginsel heeft het concurrentiebeding slechts uitwerking na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het concurrentiebeding zal bijgevolg geen uitwerking hebben tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Opzegging

De werknemer die ontslag is door zijn werkgever door middel van het presteren van een opzeggingstermijn, kan aan de overeenkomst een einde maken mits een verkorte opzeggingstermijn wanneer hij een andere dienstbetrekking heeft gevonden.

Over welke anciënniteit beschikt u?

De opzeggingstermijn bedraagt:

- één week indien minder dan 3 maanden anciënniteit,
- twee weken indien tussen 3 maanden en minder dan 6 maanden anciënniteit,
- drie weken indien tussen 6 maanden en minder dan 1 jaar anciënniteit,
- vier weken indien anciënniteit van 1 jaar of meer.

De kennisgeving van de 'tegenopzegging' dient te gebeuren als volgt, u hebt de keuze tussen:

- afgifte aan de werkgever van een gedagtekend geschrift,
- ter post aangetekende brief of,
- bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Uw opzeggingstermijn zal ingaan de maandag volgend op de week waarin u de opzeggingstermijn ter kennis van uw werkgever hebt gegeven.

Hebt u nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet opnieuw een reactie te plaatsen.
Student Master of Laws - afstudeerrichting "Sociaal recht"

Geen allesweter, wel een passie voor het arbeidsrecht. Shoot!

Inquiry
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 1 maand geleden (11 dec 2017 15:49)

Hallo,

bedankt voor de reactie. Ik zit dus nog in de opzegtermijn bij mijn huidige werkgever tot 22/2/2018, daar had ik 16 jaar anciënniteit. Hier geldt geen concurrentiebeding.
Mijn nieuw contract, dus dat met het concurrentiebeding is ondertekend, maar begint pas op 5/3/2018.
Ik was met meerdere firma's in gesprek, waarvan eentje nu voor de dag komt met een beter aanbod.

Als ik het goed begrijp, samengevat : het concurrentiebeding is nog niet van kracht en mijn opzeg bij mijn nieuwe werkgever bedraagt 1 week ? Omdat ik er technisch gezien nog niet gewerkt heb, valt deze samen met mijn huidige opzeg, en ben ik vrij om te starten bij het derde bedrijf vanaf begin maart.

mvg

Reclame

lawstudentBXL
Berichten: 56
Juridisch actief: Ja

#4 , 1 jaar 1 maand geleden (11 dec 2017 16:07)

Beste

Uw antwoord verduidelijkt een aantal dingen beter dan uw inleidende vraag.

Bij uw huidige werkgever presteert u een opzeggingstermijn tot 22.02.2018.
Bij uw nieuwe werkgever treedt de arbeidsovereenkomst in werking op 05.03.2018.

U wenst de tweede arbeidsovereenkomst ook te beëindigen wegens een interessant aanbod van een derde.

De vraag die zich stelt is: "Mag je de arbeidsovereenkomst beëindigen voor de aanvang?"

Dit is mogelijk. Daarbij moeten de wettelijke regels in verband met de opzegging worden gerespecteerd.

Ik stelt voor om in de eerste plaats de zaak in der minne te regelen en de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen. De werkgever zal dit waarschijnlijk niet aangenaam vinden, doch hij zal geen energie kwijt willen aan een arbeidsovereenkomst die nog niet is aangevangen.

Indien dit niet lukt, zijn er twee mogelijkheden:

> een opzeggingstermijn die 1 week bedraagt of;

De termijn van 1 week begint te lopen de maandag volgend op de week waarin je de opzegging hebt meegedeeld aan de werkgever. Aangezien je nog geen arbeid verricht, zal de termijn gewoon verstrijken zonder dat je dient te presteren.

> een verbrekingsvergoeding ten belope van 1 week loon, berekend op basis uw brutomaandloon in de arbeidsovereenkomst.


De werkgever beschikt daarnaast wel nog over de mogelijkheid een bijkomende schadevergoeding te vragen indien hij van mening is dat de betekening van een opzeggingstermijn of de betaling van een opzeggingsvergoeding niet volstaat om de gemaakte kosten voor rekrutering te dekken.

Concurrentiebeding

In beginsel zal een geldig concurrentiebeding geen uitwerking verkrijg ingeval van beëindiging gedurende de eerste 6 maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst.

Ik durf hieruit af te leiden dat ook het concurrentiebeding geen uitwerking zal hebben.


Groeten
Student Master of Laws - afstudeerrichting "Sociaal recht"

Geen allesweter, wel een passie voor het arbeidsrecht. Shoot!

lawstudentBXL
Berichten: 56
Juridisch actief: Ja

#5 , 1 jaar 1 maand geleden (11 dec 2017 16:08)

Zoals u aangeeft, kan u inderdaad aan de slag bij een nieuwe werkgever nadat de opzeggingstermijn bij uw huidige werkgever is uitgeoefend.
Student Master of Laws - afstudeerrichting "Sociaal recht"

Geen allesweter, wel een passie voor het arbeidsrecht. Shoot!

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”