Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Kingafric
Topic Starter
Berichten: 52

Werknemer start bijberoep in zelfde activiteiten

#1 , 9 maand 1 week geleden (10 dec 2017 12:01)

Beste,

Een vraag.

Eén van mijn medewerkers liet me voor zijn jaarlijkse zomervakantie verstaan dat hij een BTW nummer ging aanvragen voor bijberoep.
Dit zou zijn fotoreportages, dj activiteiten en inrichten van huwelijken.

Hier had ik geen problemen mee, dat heb ik hem ook zo gezegd.

Na zijn verlof vind ik zin business kaartje. Blijkbaar BVBA opgestart met zijn vader(stille vennoot) en zijn activiteiten zijn 100% complementair met wat mijn bedrijf doet.

Wat kan ik doen?
Wat zijn mijn rechten?

LeenW
Berichten: 7357

#2 , 9 maand 1 week geleden (10 dec 2017 13:29)

Hebt u een niet-concurrentiebeding laten opnemen in het arbeidscontract?

Kingafric
Topic Starter
Berichten: 52

#3 , 9 maand 1 week geleden (10 dec 2017 14:52)

@Leen,

Staat standaard in arbeidscontract

Reclame

Blaatpraat
Berichten: 2318

#4 , 9 maand 1 week geleden (10 dec 2017 16:44)

Om geldig te zijn moet het niet-concurrentiebeding:
 • schriftelijk vastgesteld zijn, hetzij bij de indienstneming, hetzij later.
 • betrekking hebben op een arbeidsovereenkomst waarin het bruto-jaarloon meer bedraagt dan € 33.472 (bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2017) op het ogenblik van de verbreking van de overeenkomst.

  Hierbij geldt het volgende onderscheid:
  1. Bruto-jaarloon tussen € 33.472 en € 66.944 (bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017): het beding is maar geldig wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten die de functies aanduidt waarvoor een niet-concurrentiebeding kan worden toegepast. Dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst bestaat bij voorbeeld in de sector van het hotelbedrijf.
  2. Bruto-jaarloon van meer dan € 66.944: het beding is altijd geldig behalve voor de functies die bij collectieve arbeidsovereenkomst werden uitgesloten.
 • betrekking hebben op soortgelijke activiteiten.
 • geografisch beperkt zijn tot de plaatsen waar de werknemer de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen (en in geen geval buiten het nationaal grondgebied);
 • niet langer lopen dan 12 maanden vanaf de dag dat de dienstbetrekking een einde heeft genomen.
 • voorzien in de betaling van een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever wanneer hij, binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst, niet afziet van de effectieve toepassing van het concurrentiebeding.
  Het minimumbedrag van deze vergoeding is gelijk aan de helft van het brutoloon van de werknemer, dat overeenstemt met de toepassingsduur van het beding.

Laatste 2 puntjes zijn NVT daar deze persoon nog werkt bij u.
Is er voldaan aan de andere puntjes? Vooral aangezien niet iedereen meer dan 66944 euro per jaar verdiend, zult u goed moeten zien of de beding wel geldig is.

lawstudentBXL
Berichten: 56
Juridisch actief: Ja

#5 , 9 maand 6 dagen geleden (12 dec 2017 22:49)

Beste

Het concurrentiebeding zal slecht uitwerking hebben nadat je de arbeidsovereenkomst hebt beëindigd, mits aan de hierboven reeds vermelde voorwaarden is voldaan.

Het zijn cumulatieve voorwaarden. Is een van de voorwaarden niet vervuld, dan is het concurrentiebeding nietig.

Indien de werknemer nog steeds bij u in dienst is, baseert de oneerlijke concurrentie zich op een andere regel. Heeft bijgevolg niets te maken met het concurrentiebeding.

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?

Concurrerende activiteiten verrichten tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is altijd verboden. De werknemer moet zich immers, conform de Arbeidsovereenkomstenwet, loyaal opstellen ten aanzien van de werkgever en zijn arbeidsovereenkomst ter goeder trouw uitvoering, in het belang van zijn werkgever.

Het is in de rechtspraak al eerder voorgekomen dat een werknemer die concurrerende activiteiten uitoefent tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, werd ontslagen om dringende reden. Daarnaast kunt u hem, in het beste geval, ook aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Indien u nog vragen bijkomende vragen hebt, shoot!

Groeten
Student Master of Laws - afstudeerrichting "Sociaal recht"

Geen allesweter, wel een passie voor het arbeidsrecht. Shoot!

lawstudentBXL
Berichten: 56
Juridisch actief: Ja

#6 , 9 maand 4 dagen geleden (14 dec 2017 19:52)

Beste Kingafric

Ik probeer te antwoorden op uw privé-bericht. Waarschijnlijk hebt u in uw instellingen geen toestemming gegeven voor het ontvangen van privé-berichten. Het bericht blijft in mijn postvak-uit staan.

Groeten
Student Master of Laws - afstudeerrichting "Sociaal recht"

Geen allesweter, wel een passie voor het arbeidsrecht. Shoot!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”