Opzeg termijn

brrein
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Opzeg termijn

#1 , 1 jaar 2 maand geleden (04 dec 2017 13:30)

Mijn arbeidsovereenkomst is beeindigd door mijn werkgever, en in de afhandeling hiervan is er onenigheid over de berekening van de opzegtermijn.
Ik had in het contract (getekend in 2016) volgende speciale clausule laten opnemen om ancienniteit over te nemen:
"Iedere partij kan de arbeidsovereenkomst opzeggen mits betekening van een opzeggingstermijn overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. De partijen komen overeen dat de conventionele datum die in aanmerking genomen zal worden om de ancienniteit van de werknemer te berekenen bij de berekening van de opzeggingstermijn 1 januari 2013 is."

Het geschil bestaat er in dat mijn werkgever de ancienniteit berekent door het verschil te nemen tussen de datum van beeindiging van het contract en 1/1/2013, en vervolgens de opzeggingstermijn berekent volgens de ancienniteits tabel van de nieuwe wet.
Ik geloof echter dat de juiste toepassing van deze clausule er in voorziet dat de opzegtermijn wordt berekend in 2 stappen: een opzegtermijn voor de periode van 4/1/2013 tot 1/1/2014 volgens de oude wet, te weten 3 maanden, en een opzegtermijn voor de periode 1/1/2014 tot de ontslag datum, volgens de nieuwe wet. Immers, de clausule spreekt niet over een ancienniteit in jaren, maar verwijst naar een virtuele ondertekeningsdatum van het contract.

Kan iemand me vertellen of ik in deze gelijk heb en of het zin heeft dit juridisch aan te vechten.

Mvg,

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
de reden
Berichten: 2425
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 2 maand geleden (04 dec 2017 17:48)Kan iemand me vertellen of ik in deze gelijk heb en of het zin heeft dit juridisch aan te vechten.
je hebt al zeker gelijk dat het in 2 stappen moet berekend worden zoals jij het stelt, laat best uw vakbond dit maar afhandelen.

als u werkloos blijft zal je verplicht zijn om dit aan te vechten op basis van art 7§12 wet van 28/12/1944, omdat je geen werkloosheidsvergoeding kan ontvangen voor een periode die gedekt is door een opzeggingstermijn/verbrekingsvergoeding

[§ 12. De werknemer heeft geen recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende de periode gedekt door een vergoeding of een schadevergoeding, met uitzondering van de vergoeding wegens morele schade, waarop hij aanspraak kan maken uit hoofde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Nochtans, wanneer hij de vergoeding of schadevergoeding waarop hij eventueel recht heeft, niet of slechts gedeeltelijk ontvangen heeft, kan hij voor de overeenstemmende periode voorlopig werkloosheidsuitkeringen genieten, indien hij, naast de gewone voorwaarden voor het verkrijgen van laatstgenoemde uitkeringen, de volgende voorwaarden vervult :
1° zich ertoe verbinden van zijn werkgever de betaling te eisen, indien nodig langs gerechtelijke weg, van de vergoeding of schadevergoeding waarop hij eventueel recht heeft;
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

lawstudentBXL
Berichten: 56
Juridisch actief: Ja

#3 , 1 jaar 2 maand geleden (11 dec 2017 15:48)

Beste

Interessante casus.

Opzeggingstermijn

In uw arbeidsovereenkomst hebt u een anciënniteitsclause opgenomen. Hieruit volgt dat de werkgever dient rekening te houden met de conventionele datum zoals bepaald in uw arbeidsovereenkomst.

Ik ga er even van uit dat het ontslag in werking is getreden op 4 december 2017:

De opzeggingstermijn dient berekend te worden op grond van de wijzigingen van het Wet Eenheidsstatuut.

De opzegperiode tot 31 december 2013 + de opzegperiode vanaf 1 januari 2014.
In beginsel zal (uitgaande van bovenstaande datum) uw opzeggingstermijn 13 weken bedragen.

Conclusie

De werkgever lijkt in deze een verkeerde opzeggingstermijn te hebben berekend? Indien blijkt dat dit het geval is, zal uw werkgever een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn voor het verschil in de opzeggingstermijn.

U kunt steeds de werkgever hierover aanspreken of een aangetekende brief sturen.

Helpt dit niet? Ga ten rade bij uw vakbond of een advocaat in de buurt. Zij zullen de opzeggingstermijn (of -vergoeding) berekenen en uw verder advies verlenen.

Indien u wenst kan ik de opzeggingstermijn berekenen. U dient dan wel de exacte datum van uw ontslag mee te delen.

Groeten
Veel succes gewenst
Student Master of Laws - afstudeerrichting "Sociaal recht"

Geen allesweter, wel een passie voor het arbeidsrecht. Shoot!

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”