Beëindiging wegens medische overmacht

JoyceK
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Beëindiging wegens medische overmacht

#1 , 1 jaar 2 maand geleden (21 nov 2017 22:11)

Hallo,

Sinds 30/08/2017 ben ik arbeidsongeschikt, door paraparese (tijdelijke en gedeeltelijke verlamming van de benen) wegens een te snelle schildklier. Mijn centraal zenuwstelsel is aangetast en de revalidatieperiode bedraagt ongeveer een jaar.
Vanaf 02/10/2017 ben ik gestart met een progressieve werkhervatting. Ik werk nu 17u / week en bij voorkeur halve dagen.
Tijdens bijkomende onderzoeken is er ook nog een dubbele hernia in mijn nek ontdekt en een cyste op één van de nekwervels. Mijn geneesheer adviseerde me om die reden ander werk te zoeken.

Tijdens deze gedeeltelijke tewerkstelling, heb ik stappen ondernomen om een stage te volgen. Deze stage is volledig conform met mijn gezondheidstoestand en kadert ook in een thuisopleiding die ik momenteel volg.
Mijn huidige werkgever is hiervan op de hoogte.

Ik werk als verkoopmedewerker in een winkel en moet dus hele dagen rechtstaan. Dit is niet bepaald bevorderlijk voor mijn genezing, aangezien de werkgever weinig tot geen aangepast werk kan geven... in een winkel is er weinig ruimte voor administratief werk en het is ook niet evident om mij maar halve dagen in te plannen.
Voor de werkgever zou het dus interessanter zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen omwille van medische redenen, aangezien er een drukke periode aankomt en ik maar beperkt inzetbaar ben. Met andere woorden: ze hebben liever iemand die voltijds kan werken en gezond is.
In alle eerlijkheid is dit voor mij ook de beste oplossing. Ik kan een extra diploma behalen, op zoek naar werk dat ik voor de rest van mijn leven wil doen en heb ondertussen toch recht op een uitkering.

Nu is mijn vraag:
Kan een werkgever medische overmacht inroepen, ook al gaat het hier voornamelijk om een tijdelijke ziekte? De hernia geeft op dit moment nog geen problemen, maar kan na verloop van tijd (als ik dit werk zou blijven uitoefenen) wel hinderlijk zijn.
Ik weet dat de nieuwe wetgeving stelt dat er eerst een re-integratietraject moet worden doorlopen... maar de progressieve werkhervatting biedt op dit moment ook geen sluitende oplossing. Kan hier dan van afgezien worden?

Alvast bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
lawstudentBXL
Berichten: 56
Juridisch actief: Ja

#2 , 1 jaar 1 maand geleden (11 dec 2017 14:59)

Beste Joyce

Wat is medische overmacht?

Er is slechts sprake van medische overmacht indien de werknemer wegens permanent arbeidsongeschiktheid het overeengekomen werk niet meer kan uitvoeren.

U dient in acht te nemen dat wanneer de arbeidsovereenkomst wegens overmacht wordt beëindigd, het niet gaat om een ontslag. Het gaat om de loutere vaststelling van het feit dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens de gezondheidstoestand van de werknemer definitief onmogelijk is geworden.

De arbeidsovereenkomst eindigt slechts indien:

de partij die de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, de medische overmacht inroept én het bewijs levert;

daarnaast dient u door een recente wijziging in de wetgeving verplicht een voorafgaand re-integratietraject te doorlopen.

Het inroepen van de medische overmacht is mijns inziens niet de beste oplossing. De doelstelling van het re-integratietraject bestaat erin de werknemer te re-integreren in de onderneming, en niet om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Conclusie

Mijns inziens bestaat er een andere oplossing. Het gaat om een arbeidsongeschiktheid die zich waarschijnlijk in (definitieve) vorm in de toekomst zal veruitwendigen. De werkgever kan eventueel de arbeidsovereenkomst opzeggen mits presteren van een opzeggingstermijn. Zo kan u 'uitbollen' en verliest u geen rechten in de sociale zekerheid.

Verder is de medische overmacht een complex gegeven dat weinig wordt ingeroepen.

Groeten
Student Master of Laws - afstudeerrichting "Sociaal recht"

Geen allesweter, wel een passie voor het arbeidsrecht. Shoot!

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”