sollicitatieverlof

Adriana
Topic Starter
Berichten: 396

sollicitatieverlof

#1 , 1 jaar 6 maand geleden (25 jul 2017 15:24)

Kan men sollicitatieverlof nemen als de opzegtermijn slechts 2 of 3 weken is?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 12302
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 6 maand geleden (25 jul 2017 15:34)

Ja, als je al een betrekking heeft heb je geen recht meer op sollicitatie verlof.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Adriana
Topic Starter
Berichten: 396

#3 , 1 jaar 6 maand geleden (25 jul 2017 15:37)

Ja, als je al een betrekking heeft heb je geen recht meer op sollicitatie verlof.

Blijkbaar wel want men kan altijd uitkijken naar een nog betere job (heb ik in een ander topic gelezen).


Maar als ik dus mijn opzeg geef, kan ik sollicitatieverlof vragen van 1 dag per week?


ook, gaat de opzegtermijn in de maandag na het indienen van ontslagbrief of de dag erna?

Reclame

denlowie
Berichten: 12302
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 6 maand geleden (25 jul 2017 15:53)

Er zijn hier ook topics waar het wel staat dat je geen recht heeft als je al een job heeft zelf uitspraken van de rechtbank !
In een arrest van het Hof van Cassatie van 09.04.1965 werd gesteld dat wanneer een werknemer ander werk gevonden heeft hij geen recht meer zou hebben op sollicitatieverlof.

Er zijn verschillende uitspraken langs de twee kanten, hangt af van rechtbank tot rechtbank.

Als de werkgever kan bewijzen dat je deze dag niet gesolliciteerd heeft(wat moeilijk te bewijzen is) dan kan de werkgever je dagvaarden voor rechts misbruik !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Adriana
Topic Starter
Berichten: 396

#5 , 1 jaar 6 maand geleden (25 jul 2017 16:22)

Er zijn hier ook topics waar het wel staat dat je geen recht heeft als je al een job heeft zelf uitspraken van de rechtbank !
In een arrest van het Hof van Cassatie van 09.04.1965 werd gesteld dat wanneer een werknemer ander werk gevonden heeft hij geen recht meer zou hebben op sollicitatieverlof.

Er zijn verschillende uitspraken langs de twee kanten, hangt af van rechtbank tot rechtbank.

Als de werkgever kan bewijzen dat je deze dag niet gesolliciteerd heeft(wat moeilijk te bewijzen is) dan kan de werkgever je dagvaarden voor rechts misbruik !

Zo ver zal het allemaal niet gaan :wink:


Bedankt voor de info denlowie!

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 6 maand geleden (25 jul 2017 18:04)

Kan men sollicitatieverlof nemen als de opzegtermijn slechts 2 of 3 weken is?
mss belangrijker is dat je weet of het 2 of 3 weken is, als je 2 weken opgeeft en het is 3 weken kan men een verbrekingsvergoeding vragen van 1 week

je kennisgave moet het begin en de duur van de opzeggingstermijn bevatten, het begin van de opzeggingstermijn is afhankelijk wanneer en hoe je uw kennisgave doet.
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Adriana
Topic Starter
Berichten: 396

#7 , 1 jaar 6 maand geleden (26 jul 2017 10:46)

Kan men sollicitatieverlof nemen als de opzegtermijn slechts 2 of 3 weken is?
mss belangrijker is dat je weet of het 2 of 3 weken is, als je 2 weken opgeeft en het is 3 weken kan men een verbrekingsvergoeding vragen van 1 week

je kennisgave moet het begin en de duur van de opzeggingstermijn bevatten, het begin van de opzeggingstermijn is afhankelijk wanneer en hoe je uw kennisgave doet.

Als ik mijn opzeg zou geven deze week nog, dan is het 2 weken, anders 3 weken. Ik heb een vast contract sinds 1/02/2017. Daarvoor heb ik via interim gewerkt bij dezelfde werkgever. Telt deze periode ook mee in het berekenen van de opzegtermijn?

Adriana
Topic Starter
Berichten: 396

#8 , 1 jaar 6 maand geleden (26 jul 2017 20:22)

Kan men zijn opzeg geven en zijn opzegtermijn laten ingaan pas een week later?

Blaatpraat
Berichten: 2672

#9 , 1 jaar 6 maand geleden (27 jul 2017 13:16)

Ja, dit kan, zolang je dit duidelijk en ondubbelzinnig op de brief vermeldt.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 6 maand geleden (27 jul 2017 13:53)

Er zijn verschillende uitspraken langs de twee kanten, hangt af van rechtbank tot rechtbank.
Principe is dat sollicitatieverlof dient om te solliciteren. Punt. Of je nu al een andere job gevonden hebt of niet, speelt weinig rol.
Als de werkgever kan bewijzen dat je deze dag niet gesolliciteerd heeft(wat moeilijk te bewijzen is) dan kan de werkgever je dagvaarden voor rechts misbruik !
Voila, dat is het punt. Als je die dag dus een sollicitatiebrief geschreven hebt en op de post gedaan, kan je werkgever je niets maken, zelfs al heb je al een andere job.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#11 , 1 jaar 6 maand geleden (27 jul 2017 17:35)

Ja, dit kan, zolang je dit duidelijk en ondubbelzinnig op de brief vermeldt.
ben je zeker?
Art. 37/1.[1 De bij artikel 37 bepaalde opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gegeven.


de periode gewerkt als uitzendkracht kan enkel in aanmerking komen als het ontslag gegeven werd door de werkgever
3/7/1978
Art. 37/4. [1 De opzeggingstermijnen worden berekend met inachtneming van de verworven anciënniteit op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat.
Onder anciënniteit wordt verstaan de periode gedurende dewelke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming.
Wanneer de opzegging wordt gegeven door de werkgever, komt bovendien de vroegere periode van tewerkstelling, die een werknemer als uitzendkracht heeft verricht bij de werkgever in de hoedanigheid van gebruiker, in aanmerking voor de berekening van de anciënniteit met een maximum van één jaar, voor zover de aanwerving volgt op de periode van uitzendarbeid en de functie uitgeoefend bij de werkgever identiek is aan deze die als uitzendkracht werd uitgeoefend. Elke periode van inactiviteit van zeven dagen of minder geldt als een periode van tewerkstelling als uitzendkracht.]1
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Adriana
Topic Starter
Berichten: 396

#12 , 1 jaar 6 maand geleden (27 jul 2017 20:19)

ik heb mijn ontslagbrief ingediend vandaag, afgetekend voor ontvangst

We zijn onderling overeengekomen dat mijn termijn tot en met de 15de augustus loopt (dus iets langer dan de wettelijke 2 weken), op deze manier kan ik nog "genieten' van mijn ADV dag op de 14de én de betaalde feestdag van de 15de. Ik zal de sollicitatieverlof maar laten vallen :D

Ik begin bij mijn nieuwe werkgever op de 21ste augustus, ik zal dus 3 dagen niet tewerkgesteld zijn. Ik neem aan dat ik voor deze 3 dagen geen werkloosheiduitkering toegekend zal krijgen omdat ik zelf ontslag genomen heb...

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”