niet -concurentiebeding en vergoeding

Bolorios
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

niet -concurentiebeding en vergoeding

#1 , 1 jaar 7 maand geleden (16 jul 2017 20:21)

Beste,
Sinds kort ben ik aan de slag gegaan bij een rechtstreekse concurent, in het contract bij mij vorige werkgever is een niet concurentiebeding opgenomen. Het einde van de overeenkomst was 02/07/2017 tot op heden heb ik geen aangetekend schrijven ontvangen van mijn vorige werkgever dat hij afziet va de concurentiebeding. Is mijn vorige werkgever nu niet verplicht mij de concurentievergoeding te betalen?

Extra info:
jaarloon is minder dan 66.441 euro
Ik oefen niet dezelfde activiteit uit bij nieuwe werkgever

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 12292
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 7 maand geleden (16 jul 2017 20:45)

Hij is niet verplicht een concurrentievergoeding te betalen, maar dan is er ook geen concurrentiebeding meer !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Bolorios
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 7 maand geleden (16 jul 2017 20:56)

Moet hij mij op zen minst niet op de hoogte stellen dat hij afziet van de concurentiebeding?

Reclame

denlowie
Berichten: 12292
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 7 maand geleden (17 jul 2017 06:40)

Waarom zou hij dit moeten?

Hij denkt dat het concurrentiebeding van toepassing is daar je getekend heeft, maar door het feit dat hij je niet heeft betaald vervalt dit concurrentiebeding !

Dit is meestal zo, omdat u zou denken dat je niet bij de concurrentie mag gaan, en dit kost te veel centen, en voor wat ?? .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Bolorios
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 7 maand geleden (17 jul 2017 08:23)

Ik had onderstaande tekst gevonden :

De werkgever kan ontsnappen aan de verplichting tot betaling van de compensatoire vergoeding, wanneer hij binnen de 15 dagen na het ontslag van de werknemer in een aangetekende brief afziet van de toepassing van het concurrentiebeding.

Alsook :

De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt een forfaitaire compensatoire schadevergoeding die door de werkgever moet betaald worden aan de werknemer indien hij het concurrentiebeding wil toepassen.

Het minimumbedrag van de vergoeding is gelijk aan de helft van het brutoloon van de werknemer dat overeenstemt met de duurtijd van het concurrentiebeding.

Als de werkgever binnen de 15 dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk afziet van de toepassing van het concurrentiebeding, is hij de vergoeding niet meer verschuldigd.


Ik begrijp dit alsvolgt: binnen de 15 dagen aangetekend schrijven ontvangen of mij betalen....

denlowie
Berichten: 12292
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 7 maand geleden (17 jul 2017 09:50)


Ik begrijp dit alsvolgt: binnen de 15 dagen aangetekend schrijven ontvangen of mij betalen....

Sorry maar als je iets leest dan moet je het ganse artikel lezen en niet dat genen dat je best uit komt !


Het minimumbedrag van deze vergoeding is gelijk aan de helft van het brutoloon van de werknemer, dat overeenstemt met de toepassingsduur van het beding.

Voorbeeld: een concurrentiebeding wordt voorzien voor 1 jaar. De vergoeding bedraagt ten minste 6 maanden van het brutoloon.

Deze voorwaarden zijn cumulatief. Wanneer aan één ervan niet is voldaan, is het gehele beding nietig.


bron:http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42012

Als je werkgever je niks stuurt dan heb je ook niks te eisen en mag je naar een concurrent gaan werken !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Fellow
Berichten: 95

#7 , 1 jaar 7 maand geleden (18 jul 2017 10:47)

Zonder mij over deze casus uit te spreken :

Geldigheidsvoorwaarden concurrentiebeding

Hoogte jaarloon
=> Jaarloon < 33.472 euro (bedrag voor 2017; wordt jaarlijks geïndexeerd) : concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd.

=> 33.472 euro < jaarloon < 66.944 euro : beding mag enkel worden toegepast op de categorieën van functies of op functies bepaald bij cao. Die cao moet in beginsel worden gesloten in een paritair comité of subcomité.

=> jaarloon > 33.472 euro : beding mag opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst, behalve voor de categorieën van functies of de functies uitgesloten bij cao.

De niet-naleving van de voorwaarden inzake het jaarloon van de werknemer brengt de nietigheid van het concurrentiebeding mee. Alleen de werknemer heeft het recht deze nietigheid op te werpen.Andere geldigheidsvoorwaarden :
=> beperking in tijd
=> geografische beperking
=> soortgelijke activiteiten
=> betaling van vergoeding
=> voorwaarden moeten in een geschrift worden opgenomen

Ingeval van nietigheid, heeft de (ex-)werknemer de keuze tussen:
=> het inroepen van de nietigheid met de mogelijkheid in een concurrerende activiteit aan te vatten of
=> het vorderen van de door de werkgever verschuldigde compensatoire vergoeding

Algemene opmerking : indien een werkgever niet verzaakt binnen de 15 dagen aan een geldig concurrentiebeding, blijft het beding geldig en is hij gehouden tot betaling van de vergoeding aan de bediende (niet handelsvertegenwoordiger.
Uiteraard is de ex-werknemer eveneens gehouden tot naleving van de voorwaarden van het beding)

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”