bijberoep haarkappster

lachertje
Topic Starter
Berichten: 238

bijberoep haarkappster

#1 , 1 jaar 9 maand geleden (08 mei 2017 09:58)

geachte: ik weet niet of het juist geplaatst is, maar iemand die raad vraagt in verband met bijberoep.
zij zou graag in bijberoep als haar kapster willen starten maar er staat een clausule in, in hoever is deze clausule bepalend voor het wel of niet mogen uitoefenen van dit in bijberoep.

er staat
artikel 1 x neemt y aan als kapster
artikel 2 de uren ongeveer 25 uur in de week
artikel 3 het uurloon
artikel 4 cash geld en bankkaart en zo mogen enkel beroepsmatig gebruikt worden.
artikel 5 wanneer het arbeidscontract ingaat
artikel 6 poef voor 14 dagen
artikel 7 opzeggingstermijnen
dit zijn de verkorte versies van het contract

artikel 8 bij toepassing van artikel 17.3 van de wet van 03.07.1978 verklaart de werknemer
1. ten eerste alle zakengeheimen en alle persoonlijke gegevens waarvan hij kennis heeft genomen van zijn tewerkstelling een
stipte geheimhouding te bewaren en dit zowel tijdens de arbeidsduur als na de arbeidsovereenkomst
2. geen daden van oneerlijk concurrentie uit te voeren of daaraan mee te werken. de werknemer verbind zich om
gedurende 12 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst geen bezoek af te leggen bij het cliënteel van de werkgever. nog gebruik te maken van klanten informatie.

artikel 9 gaat iets over de software gebruik te ontvreemde of te exploiteren in toepassing van de software wet.

artikel 10 de werknemer zal noch voor eigen rekening noch voor rekening van derden een andere beroepsactiviteit uitoefenen dan degene die het voorwerp vanonderhavige arbeidsovereenkomst uitmaakt, tenzij met voorafgaand schriftelijk akkoord van de werkgever

artikel 11 verklaart een exemplaar te hebben ontvangen

artikel 12 dat hij is ingelicht dat persoonlijke gegevens aan het sociaal secretariaat worden medegedeeld

artikel 13 alleen de rechtbank van van het arrondissement is bevoegd

kan en mag zij in een andere gemeente dan waar zij werkt in bijberoep een kapper zaak beginnen bij haar thuis, is totaal niet te bedoeling om klanten weg te halen bij haar huidige werkgever en dit zou op een 20 tal km van haar huidige werkgever zijn.

graag info van wat er kan en wat totaal niet zou mogen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 12219
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 9 maand geleden (08 mei 2017 11:11)

Is dit een contract als kapster bij een kapster als zelfstandige of gewoon een arbeid contract halftijds??

U vraag is zeer onduidelijk !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

lachertje
Topic Starter
Berichten: 238

#3 , 1 jaar 9 maand geleden (08 mei 2017 11:55)

zij werkt als kapster bij een kapsalon en heeft dus een arbeidsreglement waar in staat dat zij geen bijberoep zou mogen uitoefenen.
1. kan men iemand verbieden om in bijberoep haar stiel uit te oefenen op 20 km van het
kapsalon waar zij 25 uren per week werkt? en als zij totaal geen klanten heeft van dit
kapsalon?
2. en is dit wettelijk?

Reclame

eylis
Berichten: 7393

#4 , 1 jaar 9 maand geleden (08 mei 2017 20:33)

wat is poef voor 14 dagen? (artikel 6)

pukje
Berichten: 553

#5 , 1 jaar 9 maand geleden (08 mei 2017 21:15)

Hier spelen meerdere aspecten een rol.
1 . niet-concurentie beding
dat is alleen geldig als je loon boven een bepaald bedrag is en de belemmering moet geografisch beperkt zijn.
2. je mag je werkgever geen schade toebrengen (klanten afpakken)

Een duidelijk antwoord ja of nee durf ik niet te geven.
Ga met je werkgever overleggen
hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niets weet

j.demoor
Berichten: 10362

#6 , 1 jaar 9 maand geleden (09 mei 2017 10:43)

Naast uw contractuele rechten en plichten die u zelf opsomt geldt :
“Art.17.De werknemer is verplicht :...3° zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan te onthouden : a) fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken; b) daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te werken;...”(Arbeidsovereenkomstenwet)
Het contract kan de wet niet schenden.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

denlowie
Berichten: 12219
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 9 maand geleden (09 mei 2017 11:15)

Natuurlijk met dit art 17 kan de werkgever alle kanten uit!

art:17. 3. b) daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te werken;
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Sirkii
Berichten: 2953

#8 , 1 jaar 9 maand geleden (09 mei 2017 19:41)

Als je je kapster in bijberoep op,20 km afstand uitoefent dan zou je werkgeefster daar redelijkerwijs geen bezwaar mogen tegen hebben want je pikt geen klanten af. Bespreek het met je werkgever. Als het "neen" is en je wil toch starten dan zal je moeten starten in hoofdberoep (wat qua sociale bijdragen etc veel duurder is) of een andere werkgever zoeken die wel akkoord is.

Dergelijke clausules zijn gebruikelijk doch gezien de afstand zou het onredelijk zijn van je werkgeefster om neen te zeggen.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”