dading geldig?

koffiepot
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

dading geldig?

#1 , 1 jaar 10 maand geleden (25 mar 2017 20:28)

Ik heb als werknemer een dading ondertekend waarbij arbeidscontract werd verbroken op datum X en ik afstand dien te nemen van alle vergoedingen. Had 10 j. dienst. In deze dading wordt wel verwezen naar een ontslagbrief op datum van 8 maanden voor datum X maar deze ontslagbrief is nooit aangetekend verstuurd.
Is dit wettelijk? werkgever wil geen verbrekingsvergoeding betalen, dan maar ontslagbrief antidateren

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 10 maand geleden (25 mar 2017 21:49)

Wie zou deze kennisgeving 8 maanden gelden gedaan hebben (en op welke wijze)?
De werkgever kan dit (rechtmatig) slechts op twee wijzen: ofwel aangetekend ofwel via deurwaardersexploot.
De werknemer kan dit ook nog op een derde wijze: via een gewone brief van hand tot hand met tegentekening door de werkgever. Als zulke brief geantidateerd ondertekend is door jou (en de werkgever), dan heb je een bewijsprobleem.

Als de kennisgeving niet kan aangetoond worden, dan kan je eveneens de geldigheid van de dading betwisten. Een aantal rechtbanken (maar geen 100 % garantie) stellen immers dat een dading maar kan nadat de kennisgeving van ontslag door de werkgever gebeurd is (zodat de rechten waarvan de werknemer evt. afstand zou doen, ook vastliggen en er geen dwang kan worden uitgeoefend).

De dading moet ook wederzijdse toegevingen inhouden om geldig te zijn.

http://elfri.be/dading-en-ontslag

Waarom heb je deze dading ondertekend, als je er niet mee akkoord ging?
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

koffiepot
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 10 maand geleden (25 mar 2017 21:59)

Dading moeten tekenen, in ruzie gevallen met werkgever en ik moest het afbollen maar mocht niets kosten voor hem, vandaar een antigedateerde ontslagbrief ( datum 8 maanden terug in de tijd) die ik moest tekenen voor ontvangst en direct dading waarin verbreking contract, maar in die dading wordt ook verwezen naar ontslagbrief. Ik heb ook getekend dat ik afstand neem van verbrekingsvergoeding. volgens werkgever krijg ik nu onmiddellijk werkloosheidsuitkeringen

Reclame

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 10 maand geleden (25 mar 2017 22:16)

Als jij de ontslagbrief hebt moeten tekenen voor ontvangst, dan heb je een kans. Want de werkgever kan niet rechtmatig ontslaan via een brief van hand tot hand. Hier duikt dan nog het probleem op dat je de nietigheid van het ontslag slechts binnen een redelijke bedenktijd kan inroepen.
Als er het omgekeerde staat (dat jij ontslag geeft en de werkgever tekent voor ontvangst) dan wordt het een stuk moeilijker. Je moet dan kunnen aantonen dat de ondertekening onder dwang gebeurd is, om de nietigheid te kunnen inroepen. Omdat dit contractueel is moet je in de praktijk minstens een begin van schriftelijk bewijs hebben (getuigen of vermoedens volstaan niet, tenzij er ook een begin van schriftelijk bewijs is, dat uitgaat van de werkgever in jouw geval).

Als je (voldoende lang) gesyndiceerd bent --> vakbond onverwijld contacteren.
Indien niet gesyndiceerd en jij tekende tegen voor ontvangst (en niet de werkgever die tegentekende voor ontvangst) --> advocaat raadplegen en rechtmatigheid van het ontslag betwisten.
Indien de werkgever de geantidateerde brief tegentekende voor ontvangst --> dan zie ik eerder extra kosten opduiken in plaats van de ontslagvergoeding. Ik vrees dat je dan moet berusten in het feit dat je 2 documenten ondertekend hebt waarmee je inhoudelijk eigenlijk niet akkoord ging (wat nooit goed is). Beter bedenktijd vragen dan dadelijk te tekenen, maar dat is natuurlijk nu raad achteraf...
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

koffiepot
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 10 maand geleden (25 mar 2017 22:24)

er is dus geen bewijs van aangetekende zending en is dading dan nog geldig, want dading han toch enkel opgemaakt worden na een geldig ontslag

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 10 maand geleden (25 mar 2017 23:02)

er is dus geen bewijs van aangetekende zending en is dading dan nog geldig, want dading han toch enkel opgemaakt worden na een geldig ontslag
Je bedoelt dat het (geantidateerd) ontslag wat de inhoud betreft, uitging van de werkgever? Dat uit dat schrijven blijkt dat de werkgever jou ontslagen heeft (en jij voor ontvangst getekend hebt)?
Dan kan je op zijn minst stellen dat het ontslag niet rechtmatig gebeurd is.
Als de ontslagbrief 8 maanden geantidateerd is, dan veronderstel ik dat de opzegperiode - afhankelijk van wie het ontslag gegeven heeft - ook 8 maanden bedroeg? Wat is dan nog de meerwaarde van de dading? Want na einde opzegtermijn resten er niet veel verplichtingen (evt. een outplacement maar ik kan niet veel anders meer bedenken). En als men dan toch aan het antidateren is, waarom dan niet dadelijk die gehele opzegtermijn?

Evt. de verwoordingen in beide documenten woordelijk kopiëren (met weglating van persoonlijke gegevens en evt. bedragen).

De opzegtermijn kan je zelf berekenen op bv. http://www.jobat.be/nl/artikels/bereken ... egtermijn/ - relevant om zicht te krijgen of deze overeenkomst met de 8 maanden antidatering.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

koffiepot
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 10 maand geleden (25 mar 2017 23:23)

mijn werkgever wou geen kosten ( ontslagvergoeding) en ook niet opzegtermijn uitdoen ( kan niet meer op mijn gezicht kijken) na onze ruzie, vandaar antidatering van een ontslagbrief en ik heb zogezegd opzegtermijn gewerkt ( werkgever denkt dat dit safe is) , dus geen sollicitatieverlof en outplacement is pas aangeboden na dading ( dit was zo vermeld in dading) en afstand nemen van alle rechten en vergoedingen
had normaal opzegtermijn van meer dan 30 weken

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#8 , 1 jaar 10 maand geleden (25 mar 2017 23:52)

Ik wil ook alles gratis en wil ook geen kosten.
Vandaag nog gaan winkelen. Vroeg nog aan de kassadame: kan je de afrekening niet antidateren?

Maar ik heb toch moeten betalen.
Waarom zou een werkgever dat dan wel kunnen?

Zoals ik al eerder schreef: het zal de concrete formulering zijn die zal bepalen of je mogelijkheden hebt om deze onderhandse aktes te betwisten.

De 30 weken komen alvast overeen met 8 maanden. Maar mij dan nog steeds onduidelijk: 30 weken bij ontslag vanwege werknemer? Of van werkgever?
En wie heeft vormelijk het (geantidateerd) ontslag gegeven? De werkgever of de werknemer.

Zonder woordelijke weergave van deze documenten vrees ik dat ik alvast niet veel meer kan toevoegen dan wat reeds geschreven is.
Wil je concreter advies, dan zal je concreter moeten zijn.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

koffiepot
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#9 , 1 jaar 10 maand geleden (26 mar 2017 10:00)

Ontslag gaat uit van de werkgever en hij heeft een ontslagbrief opgemaakt met een datum 8 maanden in de tijd, maar opzegperiode is ( met verlengingen wegens verlof) is 9 maanden, daarom dading dat hij contract verbreekt en laatste 4 weken dienen voor kostprijs outplacement

denlowie
Berichten: 12253
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 10 maand geleden (26 mar 2017 10:39)

Waarom hier om inlichtingen vragen als je zelf eerst de boel opblaast !

Als je de dating heeft getekend en je u akkoord verklaard met te ondertekenen, dat je X aantal weken geleden, je ontslag heeft gekregen, en nu ga je afkomen dat je deze niet heeft gekregen, maar de werkgever een valse datum heeft gebruikt, hoe ga je dat bewijzen en hoe geloofwaardig kom je dan nog over .

Of heb je een officieel bewijs dat je niet kan lezen en schrijven, een handtekening zetten is net het zelfde als iemand zijn woord geven, en dit is heilig, kijk maar naar de geschiedenis Luitenant Lippens en De Bruyne.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

koffiepot
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#11 , 1 jaar 10 maand geleden (26 mar 2017 16:38)

Er is nooit aangetekend schrijven geweest, heb nooit sollicitatieverlof genomen en outplacement is aangeboden 9 maanden na "kennisgeving" ontslag. Outplacement wel via e-mail en aangetekend schrijven

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 10 maand geleden (26 mar 2017 18:36)

Op basis van je documenten zie ik volgende bewijsbare gegevens:
(1) De opzeg van de arbeidsovereenkomst is opgemaakt vanuit de werkgever. De werkgever zal niet kunnen aantonen dat dit schrijven aangetekend verstuurd is. Bijgevolg is de betekening - uitgaande van de werkgever - alvast niet rechtsgeldig gebeurd.
(2) Het outplacement is pas op 23/02/2017 aangetekend verzonden. Daar waar de dading is ondertekend op 17/02/2017 en in de dading vermeld staat dat de Werkgever tijdens de opzeggingstermijn een outplacementaanbod aan de werknemersheeft geformuleerd. Dit ondersteunt het vermoeden dat het ontslag maar effectief bekendgemaakt is op 17/02/2017.

Op basis van beide bewijsbare schriftelijke stukken kan je minstens een begin van schriftelijk bewijs tonen.
Dit zou kunnen aangevuld worden met getuigen en vermoedens (collega's?).

In de documenten is niet zichtbaar wanneer het uiteindelijke ontslag heeft plaatsgevonden. Ik vermoed eveneens vorige maand.

Dit zou kunnen de basis vormen van een wilsgebrek (dwang) waardoor de dading nietig zou kunnen verklaard worden alsook de kennisgeving van ontslag en datering. Als je de rechter kan overtuigen dat de werkgever zich gezondigd heeft aan antidatering - ik zie niet welk voordeel je hier zelf uit zou kunnen halen - dan kan je trachten bekomen dat de datum van kennisgeving ontslag de datum van de dading is.

Er zijn geen zekerheden voor de rechtbank. In deze ook niet - je eigen geplaatste, originele handtekening staat immers onder een geantidateerd document.
Anderzijds is de opzegvergoeding voor 8 maanden ook gene kattepis.
En onrechtvaardig (op basis van je verhaal).

Als ik goed kon afleiden uit voorgaande informatie, dan ben je niet gesyndiceerd.
Ik raad je dan ook aan om een advocaat te contacteren om de rechtmatigheid van dit ontslag aan te vechten voor de arbeidsrechter.

Het is me nog altijd niet duidelijk waarom je het geantidateerd document ondertekend hebt - mogelijk spelen er andere motieven die hier niet uitgesproken zijn. Die kunnen in vertrouwen met een advocaat besproken worden. Als hij/zij geen voldoende gronden ziet om een geding aan te spannen, dan weet je het ook en kan je dit hoofdstuk afsluiten.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

koffiepot
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#13 , 1 jaar 10 maand geleden (04 apr 2017 09:22)

Moet eigenlijk het woord "DADING" bovenaan op een stuk staan, want in mijn geval staat "OVEREENKOMST". Maakt dit verschil uit?
Ik heb antigedateerde stukken ( onder dwang) moeten tekenen met de bedoeling dat mijn werkgever geen opzegvergoeding diende te betalen en ik direct recht had op uitkering RVA.
Ontslagbrief moest ik tekenen voor ontvangst en valse datum met pen vermelden, maar op die datum was er collectieve sluiting en werkgever was in buitenland...

denlowie
Berichten: 12253
Juridisch actief: Nee

#14 , 1 jaar 10 maand geleden (04 apr 2017 10:40)

Moet eigenlijk het woord "DADING" bovenaan op een stuk staan, want in mijn geval staat "OVEREENKOMST". Maakt dit verschil uit?
Ik heb antigedateerde stukken ( onder dwang) moeten tekenen met de bedoeling dat mijn werkgever geen opzegvergoeding diende te betalen en ik direct recht had op uitkering RVA.
Ontslagbrief moest ik tekenen voor ontvangst en valse datum met pen vermelden, maar op die datum was er collectieve sluiting en werkgever was in buitenland...
Het is niet omdat je in het buitenland bent of verlof is dat je geen ontslag kan tekenen, onze oude Koning heeft honderden KB's getekend in Spanje (Montril).

En dwang ???

Het woordje DATING mag ook OVEREENKOMST zijn !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

koffiepot
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#15 , 1 jaar 10 maand geleden (04 apr 2017 11:18)

Ik heb moeten tekenen en datum vermelden "voor ontvangst" op een datum als werkgever in buitenland was, moet een ontslag uitgaande van de werkgever, dat niet aangetekend werd verstuurd, door beide partijen op de maatschappelijke zetel getekend worden.
Is overeenkomst en dading eigenlijk hetzelfde?

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”