Werknemer gaat vast in dienst bij klant ingebrekestelling sturen ?

additooh
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Werknemer gaat vast in dienst bij klant ingebrekestelling sturen ?

#1 , 1 jaar 11 maand geleden (11 mar 2017 17:02)

Geachte,

Binnenkort gaat een medewerker die reeds enkele jaren bij ons in loondienst is, vast aan de slag bij een klant van ons.
Echter werd er in het begin een vertrouwelijkheidsverbintenis aangegaan tussen ons bedrijf en deze medewerker.

Deze verbintenis bevat dat er geen bedrijfsgeheimen, bedrijfsprocessen en gegevens mogen worden overgedragen + citaat :
"Alsook zelf niet in dienst te gaan bij klanten en potentiële klanten waarbij al een eerste contact is gelegd door bedrijf X."
In een volgende paragraaf staan de sancties:
" in geval van een inbreuk op deze bepalingen kan de werkgever een forfaitaire schadevergoeding vragen aan de werknemer. Deze schadevergoeding bedraagt 6 maanden loon, onder voorbehoud van het feit dat de werkgever een opmerkelijk hogere effectieve schade kan aantonen"
We zouden graag een ingebrekestelling willen sturen naar de werknemer ( als ze effectief uit dienst is getreden uiteraard) vermits we van mening zijn dat we recht hebben op een schadevergoeding en omdat we ook inkomstenverlies lijden door het wegvallen van deze klant.

We vroegen ons eerst af of we juridisch een poot hebben om op te staan.
Het is een apart document en maakt geen deel uit van het arbeidscontract maar het is ook geen zogenaamd concurrentiebeding.

Weet iemand hier raad mee ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
eylis
Berichten: 7403

#2 , 1 jaar 11 maand geleden (11 mar 2017 19:06)

het eerste probleem is (denk ik) dat de vertrouwensverbintenis geen expliciet deel uitmaakt van het arbeidscontract en bovendien ook geen echt concurrentiebeding is, want een beetje knullig opgesteld.....ik citeer: uw verbintenis staat: "de werkgever mag een schadevergoeding VRAGEN"; Ja, de werknemer is dan akkoord dat u dat wel mag vragen. Maar dat betekent dus niet dat de werknemer zich akkoord verklaard heeft dat u die mag opeisen. (en dat hij die MOET betalen)

additooh
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 11 maand geleden (11 mar 2017 22:15)

Het document werd opgesteld door een sociaal bureau dus we gingen er vanuit dat dit wel enige juridische waarde heeft.

Reclame

Blaatpraat
Berichten: 2675

#4 , 1 jaar 11 maand geleden (11 mar 2017 23:04)

Heeft de werknemer dit document ook ondertekend?

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 11 maand geleden (11 mar 2017 23:55)

Het is inderdaad geen concurrentiebeding want dit moet in twee richtingen werken:
- werknemer krijgt (op het einde van de arbeidsovereenkomst) een vergoeding
- als werknemer de voorwaarden van het beding schendt, moet hij de vergoeding dubbel terugbetalen

Bovendien moet het concurrentiebeding beperkt zijn in de tijd (1 jaar) en in de ruimte.

Mag dus niet eenzijdig door de werkgever misbruikt worden.

Als hij de vertrouwelijkheid zou schenden, dan moet je de schade kunnen aantonen; die zou je wel kunnen (proberen) verhalen op de ex-werknemer.

Je had wel een beding kunnen opnemen in je overeenkomsten met klanten, waarbij de klant jullie moet vergoeden als hij werknemers "overneemt"

In dit geval vrees ik dat het document een eenzijdig concurrentiebeding zou installeren, wat in strijd is met het dwingend karakter van de regels rond het concurrentiebeding. En dat dit document maw als niet bestaande zal beschouwd worden.

Je kan het natuurlijk altijd proberen met een ingebrekestelling, maar als de (ex-)werknemer weigert te vergoeden, vrees ik dat de arbeidsrechter niet in jullie voordeel gaat uitspreken.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

additooh
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 11 maand geleden (12 mar 2017 10:09)

@blaatpraat

Zowel werkgever als werknemer hebben dit document ondertekend, er is dus een verbintenis gesloten.

Kunnen we eventueel beroep doen op volgende artikels van het Burgerlijk wetboek i.v.m. het aangaan van verbintenissen ?

Art. 1142.
Iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt.
en
Art. 1145. Indien de verbintenis bestaat in iets niet te doen, is hij die daartegen handelt, uit hoofde van de enkele overtreding schadevergoeding verschuldigd.

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 11 maand geleden (12 mar 2017 14:47)

Zowel werkgever als werknemer hebben dit document ondertekend, er is dus een verbintenis gesloten.
Verbintenissen zijn maar rechtsgeldig als ze niet in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden en dwingend recht.
Anders zou je een overeenkomst kunnen maken met een huurmoordenaar dat hij iemand zal vermoorden voor een bepaalde vergoeding. Hij voert echter niet uit.
Vervolgens stap je naar de rechtbank om de (door beide partijen ondertekende) verbintenis te doen uitvoeren of de huurmoordenaar te veroordelen tot een schadevergoeding omdat hij de moord in jouw opdracht niet gepleegd heeft - omdat hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Je vindt dit enerzijds terug in art. 6 BW:
Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk gedaan worden.
Wat de wetten van dwingend recht betreft (waaronder het concurrentiebeding) is dit uitgewerkt via de wettelijke geldigheidsvereisten van een contract (art. 1108 BW), met name voorwerp en oorzaak. Deze moeten immers "geoorloofd" zijn, wat betekent niet strijdig met openbare orde, goede zeden en dwingend recht.
In algemene lijnen geldt voor het dwingend recht de relatieve nietigheid: enkel de zwakkere partij kan deze nietigheid inroepen; ik ken niet dadelijk gevallen in het arbeidsrecht waar die zwakkere partij de werkgever zou zijn.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

giserke
Berichten: 2434

#8 , 1 jaar 11 maand geleden (12 mar 2017 15:05)

"Deze verbintenis bevat dat er geen bedrijfsgeheimen, bedrijfsprocessen en gegevens mogen worden overgedragen + citaat "

Dit geraakt door geen enkele rechtbank, want dit betekent dat niemand ander werk zou mogen zoeken.
Bovendien kunt U op geen enkele manier bewijzen dat die ex werknemer daadwerkelijk kennis heeft meegenomen.
U zult in dit geval moeten bewijzen dat die persoon interne info gestolen heeft.

En over welke kennis gaat het? U kunt niemand verbieden de beroepskennis die hij heeft die te gaan gebruiken.
Het enige waar U zich kunt op beroepen zijn patenten op uw producten, en eventueel beroepsgeheim die wettelijk is vastgelegd.

Wat wel kan is wanneer een werknemer bepaald opleidingen gevolgd heeft op kosten van de werkgever, dat hij zich verbind minstens x aantal jaar te werken voor die werkgever, of dat de werknemer een deel van de opleidingskosten betaald bij vroegtijdig beëindigen van het contract.

En ik zou U aanraden zeer goed op te letten met welke 'ingebrekestelling' U stuurt naar die ex werknemer, want hij zou dit wel eens als belaging kunnen beschouwen ook.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”