Abrupte onderbreking - huisarts uit praktijk gezet

thke
Topic Starter
Berichten: 20

Abrupte onderbreking - huisarts uit praktijk gezet

#1 , 2 jaar 1 maand geleden (07 jan 2017 17:05)

Beste

Ik informeer voor een kennis.
Huisarts werkzaam in groepspraktijk met 2 andere artsen. Enkel mondelinge overeenkomst mbt financiële en andere regelingen. Allen als zelfstandige werkzaam, zonder vennootschap.

Plots krijgt arts de mededeling dat de samenwerking stopt. De dag nadien mag zijn bureau nog opgeruimd en mag hij de praktijk niet meer binnen.

Geen zwaarwichtige en juridisch geldige redenen die zo een abrupt 'ontslag' kunnen staven. Er zijn geen evaluatiegesprekken, negatieve evaluaties, problemen met patiënten, ... Enkel een communicatie probleem onderling, en een verschil in visie.

Kan dit? Welke bewijzen kunnen gebruikt worden om de mondelinge overeenkomst kracht bijte zetten?

Met dank!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#2 , 2 jaar 1 maand geleden (07 jan 2017 18:03)

Hoe ziet die mondelinge overeenkomst eruit?
Is er inbreng van elk van de 3 personen geweest? (Moet niet in geld, kan ook natura of nijverheid).
Komen ze onder één "merk" naar buiten?
Wisselen de patiënten ook van arts (zijn de dossiers voor ieder apart of samen)?

Want misschien gaat het gewoon over een huur van ruimten (en materiaal).

Mogelijk zou het echter onder de criteria van een burgerlijke maatschap kunnen vallen, afhankelijk hoe de afspraken waren.
Ik weet echter niet of een burgerlijke maatschap - zoals de commerciële maatschap - ongewild kan zijn.
Als het om een burgerlijke maatschap zou gaan, dan kan één vennoot niet zondermeer uitgezet worden.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

thke
Topic Starter
Berichten: 20

#3 , 2 jaar 1 maand geleden (07 jan 2017 19:34)

Geen specifieke inbreng qua geld initieel. Wel gezorgd voor patiententoename. Vast percentage op bruto inkomen voor al de onkosten. Komen naar buiten als groepspraktijk. Patiënten hebben voorkeursarts, maar komen in principe bij alle artsen. Dossiers dus gedeeld.

Reclame

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#4 , 2 jaar 1 maand geleden (07 jan 2017 23:52)

Mmm.

Ik kan enkel een theoretische benadering geven zonder ervaring/praktijktoetsing.

Voorwaarden om als vennootschap te gelden:
1) Contract (hier mondeling)
2) Inbreng (hier in natura: kennis, klanten, opleiding)
3) Doel (hier geneeskunde verstrekken in een groepsgebeuren)
4) Oogmerk (vermogensvoordeel)
5) Vennootschapsbelang (gemeenschappelijk belang: kosten delen, grotere beschikbaarheid, ...)

Als de criteria voldoen, is er in principe een vennootschap - of de vennoten dit wensen of niet.
Als er geen keuze gemaakt wordt, dan geldt gemeenrechtelijk de maatschap. Doel is hier niet het drijven van handel (maar vrij beroep), dus ik zou denken burgerlijke maatschap. Dit is een personenvennootschap (intuitu personae).

De regel in een personenvennootschap is dat besluiten bij unanimiteit genomen worden, tenzij hiervan wordt afgeweken in de statuten (maar die zijn er niet).

Dus als mijn analyse klopt, kan men deze persoon niet zomaar buiten zetten.

In het andere geval (geen vennootschap) is er een ongeschreven overeenkomst (maar dat is voor de geldigheid als rechtshandeling geen probleem; wel in de bewijsvoering) van onbepaalde duur.
Ofwel heeft deze persoon de overeenkomst op een of andere wijze niet nagekomen, en dan kan de ontbinding gevraagd worden (stilzwijgend ontbindend beding - art. 1184 BW). De voorwaarden hiervoor zijn:
- wederkerige overeenkomst
- formele ingebrekestelling (tenzij indien nutteloos)
- ernstige tekortkoming verwijtbaar aan tegenpartij
- ontbinding uitgesproken door rechter (behalve bij voldoende ernstige contractbreuk)

Ofwel kan één van de partijen de opzegging van de overeenkomst inroepen. Dit kan niet ontijdig gebeuren - de andere partij moet zich kunnen herorganiseren - maar er moet een redelijke opzeggingstermijn of -vergoeding betaald worden.
Bij ontijdige opzegging kan de andere partij schadevergoeding eisen.

Ik sta open voor andere visies !
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

denlowie
Berichten: 12256
Juridisch actief: Nee

#5 , 2 jaar 1 maand geleden (08 jan 2017 06:29)

Deze werkwijze word veel gebruikt bij groepspraktijken, vader zoon arts of man vrouw artsen hebben een bvba en er komt daar een derde bij werken, maar hebben in het geheel niks te zijn met de bvba, dokters zijn vrije beroepen, zeer raar volkje !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”